Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt Eskilstuna kombiterminal ESKILSTUNA Logistik park.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt Eskilstuna kombiterminal ESKILSTUNA Logistik park."— Presentationens avskrift:

1 Projekt Eskilstuna kombiterminal ESKILSTUNA Logistik park

2

3 Stor ökning av godstrafik Fullt utbyggd terminal en bil var 4:e minut
Bakgrund Höst 2005 Stor ökning av godstrafik Fullt utbyggd terminal en bil var 4:e minut Stor brist på spårkapacitet och avlastningsytor Transportföretagen tror på tredubbling inom två år

4 Samverkan i alla led VAP Markkonsult Banverket Kommunfastighet
WSP Spårkonsult TGOJ Signalkonsult Plankontor Geoteknik Trafikplanerare Energi & miljö AB Intercontainer Miljö- och byggkontoret TX logistik Mark och fastighetskontoret Sörmlast Utvecklings- och näringslivskontoret

5 Förutsättningar Eskilstuna kombiterminal ska vara ankomstpunkt för alla långa godståg till Eskilstuna Terminalen ska kunna vara slutpunkt för hela tåget (ca 700 meter elektrifierat spår) Banverkets funktionskrav: 1. Ska finnas utrymme för att kunna lossa / lasta 2. Ska finnas avlastningsspår i anslutning till terminalen 3. Ej öka belastningen på Svealandsbanan, ej öka påfrestningen på Gredby

6 Ekonomi Sammanställning kostnader 2005 2006 2007 Totalt
Eskilstuna kommun 1,5 6,85 * 11,8 * 20,1 mkr Kommunfastighet 5,0 6, ,3 mkr (hyra)** Banverket anläggningsbidrag 0,5 Banverket budget 6,7 7,8 mkr Banverket material 0, ca 40 mkr * Anläggningsbidrag sökes hos Banverket ** Tillkommer köp 4,3 mkr

7 Etapp 1 byggstart hösten 05
7000 kvm terminalyta 280 meter industrispår I drift april 2006 Terminalen planerades att byggas i 3 etapper, blev 2

8 Etapp 2 byggstart aug 06 Utbyggnad av terminalyta 5000 kvm Utbyggnad spår, växlar, elektrifiering m.m. Färdigställande maj 2007

9 Kapacitet ca 60 000 lyft per år Framtida utveckling:
Projektet klart maj 2007 Kapacitet ca lyft per år Framtida utveckling: - Miljöhänsyn, kilometerskatten ökar inom EU - Marknaden styr container / trailer - Jämn belastning av terminalen Fullastade både till och från Eskilstuna (från: trailer 100%, container ca 30%) - Utbyggnad? - Anslutning till Svealandsbanan?

10

11 ESKILSTUNA PROJEKT Logistik park Förslag Vision: Eskilstuna Logistikpark är ett område med stark miljöprofil där företag med stort behov av god logistik etablerar sig. Eskilstuna Logistikpark utvecklas i samarbete med privata intressen och ger ökad tillväxt till Eskilstuna kommun

12 Ordf. E-tuna kommunföretag
Mark Arbetsgrupper Plan Expl. Marknadsföring Vägar och gator El IT VA Järnväg Flyg Miljö Hyresgäster Information Övr. Ordf. Hans Georg Wahlberg Projektledare, Leif Linde Ekonomi, Anders Andersson Arbets-utskott Projekt- Ledningsgrupp Eskilstuna Energi & Miljö, Ingrid Bahlenberg Kommunledningskontoret Utveckling & näringsliv, Eva Lilja Ekonomi, Tommy Malm Stadsbyggnadsförvaltning, Ingrid Carlsson Fastigheter, Leif Lundborg Flyg, Jan Lönnborg Kommunfullmäktige Politiken Kommunstyrelsen Styrgrupp KS-au Ordf. E-tuna kommunföretag Externa partners Logistikföretag XXX Byggföretag AAA Finansiär qqq Logistikföretag YYY Byggföretag BBB Finansiär zzz Eskilstuna kommun företag + ESKILSTUNA PROJEKT Logistik park

13

14 Eskilstuna Logistik Park
Leif W Linde Södra Mälardalens Biobränsle terminal


Ladda ner ppt "Projekt Eskilstuna kombiterminal ESKILSTUNA Logistik park."

Liknande presentationer


Google-annonser