Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FOLKGRAFFITI Samhällskonstprojekt 2008 -2009 Sonja Backlund ”Viktigaste i världen –i min värld”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FOLKGRAFFITI Samhällskonstprojekt 2008 -2009 Sonja Backlund ”Viktigaste i världen –i min värld”"— Presentationens avskrift:

1 FOLKGRAFFITI Samhällskonstprojekt 2008 -2009 Sonja Backlund ”Viktigaste i världen –i min värld”

2 PROJEKTREDOVISNING Januari 2010

3

4 Under en resa till Rom våren 2008 föddes iden till projektet. Med tiden utvecklades tanken och projektet växte i omfattning. Den grundläggande tanken var att engagera människor i alla åldrar i ett gemensamt konstnärligt skapande. Där alla, oberoende av ålder och konstnärlig erfarenhet, kunde bidra med en del av ett större verk. Målet var att be 500 människor att illustrera sin syn på vad de upplever vara det viktigaste i den egna personliga världen. Därigenom kan projektet också ses som en form av konstnärlig visuell forskning. Projektet fick namnet FOLKGRAFFITI genom att en majoritet av verken gjordes snabbt och flyktigt och i syfte att uttrycka en åsikt. BAKGRUND

5 Nr.12 Inhemsk ren mat

6 GENOMFÖRANDE Startskottet för projektet var i en ateljéfest i samband med Konstrundan, augusti 2008. Trävaruleverantören Finskas Br Ab sponsrade de första 120skivorna. Skivorna var 3mm tjock björkfaner i formatet 69×45 cm. Jag grundmålade skivorna för att de skulle påminna om gammal nött väggyta. Men också för att skapa en grund som underlättade det konstnärliga skapandet för deltagarna. Deltagarna fick sedan valfritt skriva, måla, rita eller göra collage på skivorna utgående från temat ”Viktigaste i världen -i min värld”.

7 Projektstart vid ateljéfest augusti 08

8 Alla verk numrerades och kontaktuppgifter till projektdeltagarnas samlades in. Under vinter 2008-09 fortsatte jag insamlingen genom att olika grupper engagerades, däribland elever vid Vasa Grundläggande Konstundervisning i Bildkonst, boende vid äldreboendet Carl&Carolina, studerande vid Vasa Övningsskolas Gymnasium under en kurs i digital bildbehandling, osv. Också ett antal vänner blev inspirerade och delade i sin tur ut skivor till släktingar och bekanta.

9 Nr. 378 Den yngsta deltagaren, Sofia 11 dagar

10 Under sommaren 2009 fortsatte insamlingen genom att jag deltog i ett antal sommar- och föreningsmarkander i Vasa, Korsholm, Nykarleby, Pedersöre och Jakobstad, där jag engagerade marknadsbesökare att delta i projektet. Foto: Johan Hagström

11 Deltagare på Föreningsmarknaden i Vasa 16 maj 2009 Foto: Johan Hagström

12 Ung deltagare på Föreningsmarknaden i Vasa 16 maj 2009 Foto: Johan Hagström

13 Människor i alla åldrar deltog och överraskade med den iver de visade inför möjligheten att få uttrycka den egna åsikten. Deltagare vid sommarmarknaden i Nykarleby 8juli 2009 Foto: Malin Rönn

14 Deltagare vid sommarmarknaden i Nykarleby 8juli 2009 Foto: Malin Rönn

15 Deltagare vid sommarmarknaden i Nykarleby 8juli 2009

16 Ett år efter startskottet för projektet byggdes alla insamlade verk ihop till en installation i den före detta banklokal på Kyrkoesplanaden 22 i Vasa. Harry Schaumans stiftelse upplät lokalen för projektet under en 3 veckors tidsperiod 27juli till 14augusti 2009. Då bygget påbörjades fanns 420 klara illustrationer. De sorterades till att börja med i olika temaområden så som familj och vänner, natur, religion, filosofi och abstrakt konst. Skivorna länkades ihop med 400m träribbor till att bilda många små rum, genom vilka besökare kunde vandra och se verken. I byggnadsskedet deltog ett stort antal talkoarbetare, främst vänner och bekanta till mig, men genom att utrymmet under hela byggprocessen var öppet för besökare, deltog också människor utifrån som enbart råkat gå förbi.

17

18 Foto: Malin Rönn

19 Pressinfo 29 juli 2009. Vasabladet och Pohjalainen rapporterade om projektet, också Radio Vega gjorde en intervju: http://svenska.yle.fi/nyheter/regionartikel.php?id=3514 http://svenska.yle.fi/nyheter/regionartikel.php?id=3514

20 Foto: Malin Rönn

21 Både under byggskedet och efteråt fanns det möjlighet för människor att komma och bidra med ytterligare illustrationer. Foto: Malin Rönn

22

23 Projektet var öppet för besökare också under Konstrundan 31 juli -2 augusti och KonstensNatt i Vasa 6 augusti. Speciellt under KonstensNatt var besökarantalet mycket stort. Foto: Malin Rönn

24 Ännu under KonstensNatt i Vasa passade många på att ge sitt bidrag. Foto: Malin Rönn

25

26

27 I projektet deltog sammanlagt 527personer med illustrationer, den yngsta var 11dagar och den äldsta 100år. Under hela processen deltog ett stort antal talkoarbetare med att grundmåla, bära, bygga och tillsist riva installationen. Besökarna vid utställningen på Kyrkoesplanaden 22 i Vasa räknades inte, men en grov uppskattning skulle vara ungefär dubbelt så många som deltagarna. Projektet understöddes av: Svensk-Österbottniska Samfundet r.f., Svenska Kulturfonden, Finskas Br Ab, Vasa Arbis och Harry Schaumans Stiftelse. RESUMÉ

28 Foto: Malin Rönn

29 Projektet fick god respons både hos deltagare och i press. Jag, som konstnär, upplevde projektet som mycket intressant och givande. Speciellt att få se ivern att få delta hos människor, var en underbar upplevelse. Projektet stärkte min tro på att alla kan uttrycka sig visuellt och har något de kan dela med sig, och många vill det också. Det behöver bara ges tillfälle och möjlighet, ett forum, där även den ”vanliga” människans kreativitet och åsikt tas på allvar. Utan dessa ivriga deltagare, alla underbara talkoarbetare och givmilda sponsorer skulle projektet inte ha varit möjligt att genomföra. Sonja Backlund

30 Nr.280 Everlasting

31 I samband med projektet gjordes många underbara illustrationer. De finns i dag alla dokumenterade och jag kommer att sammanställa ett webbgalleri med fotografier av alla illustrationerna. Målsättningen är att galleriet ska bli klart under våren 2010.

32


Ladda ner ppt "FOLKGRAFFITI Samhällskonstprojekt 2008 -2009 Sonja Backlund ”Viktigaste i världen –i min värld”"

Liknande presentationer


Google-annonser