Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kritiskt förhållningssätt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kritiskt förhållningssätt"— Presentationens avskrift:

1 Kritiskt förhållningssätt
Begrepp och verktyg Ulf Holmgren 2010

2 …och vad menar vi med kritiskt tänkande?
Några tips på testpunkter vid bedömning av kritiskt förhållningssätt i ett projektarbete …och vad menar vi med kritiskt tänkande?

3 Vänstra hjärnans tänkande-analytisk, sekventiell, logisk, objektiv

4 Högra hjärnans tänkande -global, parallel, känslomässig subjektiv

5 Kreativt tänkande –holistiskt och parallellt, känslomässigt och intuitivt, kreativt, visuellt taktilt

6 Kritiskt tänkande– linjärt och seriellt – strukturerat, rationellt, analytiskt och målrelaterat
Kritiskt har inget med negativ att göra – kritiskt betyder utvärderande

7 Bloom’s sex nivåer Kunskap Förståelse Tillämpning Analys Syntes Utvärdering

8 Värderingsförmåga och förhållningssätt
Kreativt tänkande Kritiskt tänkande 5. syntes 6. Utvärdering 4. Analys 3. Tillämpning 2. Förståelse 1. Kunskap

9 Att granska sin egen rapport innehåll och form
Vad är syftet med rapporten – framgår detta tydligt i din rapport? Vilka frågeställningar är viktiga – är dessa lätta att hitta i rapporten Finns uppdraget (målet) beskrivet – är det målet och vägen dit som beskrivs i rapporten Uppfyller rapporten de krav som ställts avseende form och innehåll

10 Att granska sin egen rapport kvalitet
Är det som beskrivs i rapporten korrekt och tydligt Är det som skrivs i rapporten relevant Har det lagom bredd och djup Är rapporten fullständig Är resonemanget logiskt Är den en rättvis beskrivning – gentemot arbetskamrater, uppdragsgivare, andra lösningar mm

11 Att granska det som konstruerats i projektet
Uppfyller produkten beställarens förväntningar Uppfyller den kravspecifikationen Fungerar den Har ni gjort en bra lösning – skulle den kunna göras bättre, eller hade en annan konstruktion varit att föredra

12 Attityden i arbetet Hur gick det till att välja konstruktion, arbetsmetod, komponenter – försök analysera hur ni/du gjorde de strategiska valen i projektet. Det är naturligtvis bra att valen styrs av kunskap, fakta och en genomtänkt strategi, men i en kreativ process är det ofta andra faktorer som styr - hur gjorde ni .

13 Attityd i gruppen Troligtvis har det under arbetet hänt att du inte är riktigt överens med resten av gruppen om hur något skall göras – i ett bra projektarbete försöker gruppens medlemmar att balansera sina egna idéer mot gruppens vilja (även om man inte är till 100% övertygad om att dom är på rätt väg) Hur har du hanterat sådana situationer?


Ladda ner ppt "Kritiskt förhållningssätt"

Liknande presentationer


Google-annonser