Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studieavgifter maj 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studieavgifter maj 2010."— Presentationens avskrift:

1 Studieavgifter maj 2010

2 Prop. 2009/10:65 ”Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter”:
”…beräknas så att den långsiktiga självkostnaden täcks … intäkterna på ett eller några års sikt täcker de kostnader som är direkt eller indirekt förenade med verksamheten. Detta möjliggör en större långsiktighet i planeringen.” ”Regeringen avser att följa den studieavgifts-finansierade verksamhetens omfattning och dess eventuella påverkan på lärosätenas övriga verksamhet.”

3 Kommande Högskoleförordning (?)
Diskuterad text : Full kostnadstäckning ska uppnås för den studieavgiftsfinansierade verksamheten i sin helhet. Avgiften ska vara densamma för alla avgiftsskyldiga som går samma utbildning vid samma tillfälle.

4 Hur beräkna, styra och revidera?
Pris måste sättas på alla kurser och anges vid annonsering av kurser Priset behöver inte innebära full kostnadstäckning per kurs eller ens för ”hela området” ett enskilt år. Vilka uppgifter kommer regeringen att kräva in? Vad innebär fullkostnadsbegreppet SUHF-modellen? Täckningsbidragsresonemang? Vad kan balanseras? Investeringar Medvetna underskott för senare kompensering? Måste samråd ske med ESV?

5 Peningflöden Penningflöden: Inbetalning – VHS/UH – ”LADOK” – signal att få börja eller inte, alternativt fortsätta eller inte senare under utbildningen Stipendieprogram?

6 Relation till studenten
För hur lång tid ska studenten betala? Kurs Termin Läsår Helt program Ska studenten kunna byta utbildning inom samma eller lägre pris? Hur fånga upp sådana byten? Hur hantera felaktiga inbetalningar som beror på oväntade avgifter, valutaförändringar o.dyl.? För mycket? För litet? Återbetalningsregler vid avbrott o.dyl.


Ladda ner ppt "Studieavgifter maj 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser