Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Antagning och utländska meriter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Antagning och utländska meriter"— Presentationens avskrift:

1 Antagning och utländska meriter
Till vägledare: Antagning och utländska meriter

2 Behörighet Avslutad fullständig gymnasieutbildning som ger tillträde i det egna landet Korrekt dokumentation Motsvarande Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, Engelska 6 och Matematik 1a/b/c

3 Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
Minst godkänt betyg i kursen Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 Minst godkänt betyg i kursen Svenska B eller Svenska som andraspråk B innan 1 juli 2013 Test i svenska för universitets- och högskolestudier (TISUS) Behörighetsgivande kurs i svenska från universitet/högskola (flera alternativ finns, se Bedömningshandboken) Den sökande behöver inte visa upp betyg i underliggande nivåer, dvs Svenska 1+2 eller Svenska A Alla övriga behörighetsgrunder för Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 finns i Bedömningshandboken: orighet-i-Svenska/

4 Engelska 6 Minst godkänt betyg i kursen Engelska 6
Minst godkänt betyg i kursen Engelska A innan 1 juli 2013 Av landinformationen på antagning.se framgår det om en gymnasieutbildning från ett specifikt land kan ge behörighet i engelska kan uppfylla behörighetskravet Internationellt erkänt engelsktest (exv TOEFL, IELTS, etc) Alla behörighetsgrunder för Engelska 6 finns i Bedömningshandboken: orighet-i-engelska/

5 Matematik 1a/b/c Minst godkänt betyg i kursen Matematik 1a, b eller c
Behörighetskrav endast för de som har avslutat sin gymnasieutbildning efter 1 januari 2010 De flesta uppfyller kravet för Matematik 1 genom sin utländska gymnasieutbildning

6 Bedömning av särskild behörighet
Alla ämnen bedöms inte! Det varierar från land till land vilka behörigheter som kan ges (se landblad i Bedömningshandboken) Vi utgår från svenska kursplaner i våra bedömningar UHR:s utlåtande och meriter i antagningen: Utlåtande inget måste i antagningen Utlåtande kan vara bra för planering av kompletteringar

7 Meritvärdering Utländska betygsmedelvärdet räknas om till den svenska skalan Omräkningen kan underlättas genom att använda Räknehjälpen Särskild formel för några länder Kompletteringar från komvux (se formel på antagning.se) Kurser som krävs för behörighet påverkar alltid meritvärdet, medan tilläggskompletteringar endast räknas med om de höjer (se lista på antagning.se) Meritpoängskompensation baserat på det omräknade betygsmedelvärdet

8 Oavslutad gymnasieutbildning
Undantag med 800 poäng från komvux Meritvärdering för 800 poäng – ingen meritpoängskompensation Inte alltid det bästa alternativet… Om sökande inte har någon dokumentation alls, hänvisas personen till att söka reell kompetens Diskussioner pågår kring saknad dokumentation och hur det kan hanteras (mer information på uhr.se)

9 Information på webben SYV-webben: till-hogskolan-med-utlandsk-gymnasieutbildning/ antagning.se: gatt/Utlandsk-gymnasieutbildning/ Bedömningshandboken:

10 Kontaktvägar Frågor om utländska gymnasiebetyg Telefon: (UHR:s växel) E-post: Frågor om svenska betyg Direktnummer för vägledare: OBS: ej för sökande! E-post:


Ladda ner ppt "Antagning och utländska meriter"

Liknande presentationer


Google-annonser