Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sv Tillämpning av tillträdesreglerna Bra exempel och knepiga fall 2016-05-16 Amer Chuhan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sv Tillämpning av tillträdesreglerna Bra exempel och knepiga fall 2016-05-16 Amer Chuhan."— Presentationens avskrift:

1 Sv Tillämpning av tillträdesreglerna Bra exempel och knepiga fall 2016-05-16 Amer Chuhan

2 Sv Särskild behörighet och ersättningskrav 2016-05-16 2

3 Sv Särskild behörighet i vissa kurser krävs till de flesta utbildningar på grundnivå Lägsta betygskrav är E/G/3 om inget annat uttrycks I många fall kan man uppfylla kraven genom andra studier, antingen genom en kombination av andra kurser eller genom s.k. ”ersättningskrav” 2016-05-16 3 Särskild behörighet och ersättningskrav

4 Sv Kombination av andra kurser gäller generellt Ersättningskrav gäller vid ansökan till specifika utbildningar Se under respektive ämne i bedömningshandboken 2016-05-16 4 Särskild behörighet och ersättningskrav, forts

5 Sv - Fysik 1a, Kemi 1 och Biologi 1 ger behörighet i Naturkunskap 2 -Naturkunskap 1a1, Hälsopedagogik, Medicin 1 och Etik och människans livsvillkor ger behörighet i Naturkunskap 2, om man gått Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet 2016-05-16 5 Exempel på kombination av andra kurser som ger särskild behörighet

6 Sv Vid ansökan till utbildningar inom Medicin, Vård och Farmaci får man behörighet i Biologi 2 om man har följande kurser: -Medicin 1 och Vård- och omsorgsarbete 1+2 2016-05-16 6 Exempel på ersättningskrav

7 Sv Vid ansökan till Sjuksköterskeprogramet får man behörighet i Naturkunskap 2 om man har följande kurser: -Medicin 1 och Vård- och omsorgsarbete 1+2 2016-05-16 7 Exempel på ersättningskrav, forts

8 Sv Meritvärdering och meritpoäng 2016-05-16 8

9 Sv Överblick av regler för komplettering och meritpoäng: https://www.uhr.se/globalassets/syv/infomaterial- faktablad/regelinfo-div/uhr-antagningsreglerna-en- overblick2.pdf 2016-05-16 9 Skaffa överblick – pdf på vägledarsidorna

10 Sv Douglas har ett avgångsbetyg med betyg 3 i Matematik. Han kompletterar på Komvux med Matematik 2b och får betyg B. I meritvärderingen omvandlas betyget i GY11-kursen till betyg i den äldre skalan, betyget B omvandlas därför till 4,5 2016-05-16 10 Vad händer vid komplettering med betyg ur ett senare betygssystem?

11 Sv Charlotte har ett slutbetyg med betyg G i Matematik B på 50 poäng. Hon kompletterar på Komvux med betyg A i Matematik 2b på 100 poäng. I meritvärderingen räknar man med den nya poängen. Istället för 50 poäng G räknar man därför 100 poäng A. 2016-05-16 11 Vad händer vid utbyteskomplettering med en kurs med en annan poäng?

12 Sv Karin har en examen med 200 poäng utökade, Matematik 3b och Geografi 1. I meritvärderingen räknas enbart Matematik 3b med då den ger meritpoäng (om kursen krävs för särskild behörighet räknas den också med, men ger inte meritpoäng). Geografi 1 ger inte meritpoäng eller särskild behörighet och räknas därför inte med. 2016-05-16 12 Vilka kurser räknas med i meritvärderingen om man har en examen med utökade kurser?

13 Sv Ali har en examen som innehåller Engelska 7 vilket ger 1,0 meritpoäng. Han har Franska 4+5 som utökade kurser och har kompletterat med Matematik 3b och 4 på komvux. I meritvärderingen räknas då den kombination av kurser som har högst betyg och därmed påverkar meritvärdet mest. 2016-05-16 13 Hur räknas meritvärdet ut när man har kurser som skulle kunna ge fler meritpoäng än det maximala 2,5?

14 Sv Med Engelska 7 och Franska 4+5 har Ali redan 2,5 meritpoäng. Om Matematik 3b och 4 höjer meritvärdet deltar han med det högre värdet i BII. Om dessa istället sänker meritvärdet räknas kurserna inte med. Då deltar Ali i BI och BIex med Engelska 7 och Franska 4+5. 2016-05-16 14 Hur blir urvalgruppsplaceringen?

15 Sv Urvalsgrupper 2016-05-16 15

16 Sv Fördelning av platser: 2016-05-16 16

17 Sv andra särskilda prov än högskoleprovet kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen. andra för utbildningen sakliga omständigheter. 2016-05-16 17 Alternativa urvalsgrupper kan bestå av:

18 Sv AP – högskolepoäng HA – högskoleprov + arbetslivserfarenhet HJ - högskoleprov + jobberfarenhet 2016-05-16 18 Exempel på alternativa urvalsgrupper:

19 Sv Högskolan bestämmer på förhand hur fördelningen ska ske mellan de resterande grupperna dvs betygsgruppen samt högskoleprovsgruppen. Detta görs vid förberedelserna inför en antagningsomgång. Generellt sett är fördelningen: 67% betyg 33% högskoleprov 2016-05-16 19 Vad händer när man inte använder sig av alternativt urval?

20 Sv Ida är behörig (med examen från gymnasiet) till en utbildning där alternativt urval tillämpas. Hon har gjort högskoleprovet samt höjt några betyg genom Komvuxstudier. Efter Komvux har Ida hunnit läsa två år på högskolan. 2016-05-16 20 Flera urvalsgrupper - exempel

21 Sv Vilka urvalsgrupper deltar Ida i? BI BIex BII HP AP 2016-05-16 21

22 Sv Camilla gick ut gymnasiet med ett studiebevis så för att få en examen har hon läst på Komvux. Nu är examen klar och innehåller 1500 poäng från Komvux medan övriga är kurser från gymnasiet. Camilla är säker på att hon kommer delta i BI men vad gäller? 2016-05-16 22 Blandat betyg från Komvux – BI eller BII?

23 Sv Sökande som har minst 2/3 av gymnasiepoängen från vuxenutbildningen placeras i BI. För examen med omfattningen 2400 poäng innebär det minst 1600 poäng. Sökande som har mindre än 2/3 av gymnasiepoängen från vuxenutbildningen placeras i BII. Camilla kommer alltså att delta i BII. 2016-05-16 23 Regel

24 Sv BIex kommer att upphöra efter antagningen till vårterminen 2017. 2016-05-16 24 BIex försvinner!

25 Sv Slutligen… 2016-05-16 25

26 Kontaktvägar www.uhr.se/syv Frågor om svenska betyg Direktnummer för vägledare: 010-470 05 22 OBS! ej för sökande!! E-post: syvfragor@uhr.se Frågor om utländska betyg Telefon: 010-470 03 00 (UHR:s växel) E-post: syvfragorutland@uhr.se


Ladda ner ppt "Sv Tillämpning av tillträdesreglerna Bra exempel och knepiga fall 2016-05-16 Amer Chuhan."

Liknande presentationer


Google-annonser