Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Formulering av behörighet i kursplanen - VU-omgångar i KOPPS -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Formulering av behörighet i kursplanen - VU-omgångar i KOPPS -"— Presentationens avskrift:

1 1 Formulering av behörighet i kursplanen - VU-omgångar i KOPPS -

2 2 1.Viktigt när man formulerar behörighet 2.Kurs på grundnivå (1) 3.Kurs på avancerad nivå (2) 4.Tänk på att 5.Mer information 2009-12-16

3 3 Förutsättningarna att klara av kursen skall styra de särskilda behörighetskraven. För högt ställda krav kan stänga ute sökande som skulle kunna klara kursen. Vid två målgrupper kan man lägga till underrubrikerna: ”För fristående stud krävs:” resp ”För programstudenter vid KTH krävs:”. Kontakta oss gärna för diskussion om hur kraven på bästa sätt kan formuleras. 1. Viktigt när man formulerar behörighet: 2009-12-16

4 4 Grundläggande högskolebehörighet: ♦ all grundläggande högskoleutbildning kräver detta, enligt högskoleförordningen Särskild behörighet: ♦ gymnasiekurser, t ex matematik C, D, E, fysik B, kemi A ♦ akademiska meriter (beroende på vilken årskurs det gäller), generellt eller i ett avgränsat ämne. 2. Kurs på grundnivå (1) 2009-12-16

5 5 KH102V Kemiteknik för yrkesverksamma 15,0 hp (fov-kurs, VU i KOPPS) Kurs på grundnivå som ges på svenska, med krav på gymnasiekurser som särskild behörighet. grundläggande högskolebehörighet samt kemi A och matematik D Exempel: 2009-12-16

6 6 Behörighetsmodell för KH102V GBKe AMa D

7 7 Obehöriga studenter kommer upp i en ärendekö i NyA. Om den sökande exempelvis saknar Kemi A men har läst Kemi på högskolan och vi bedömer att förutsättningar finns för att klara kursen prövar vi den sökande för eventuellt undantag eller REKO. Vad händer med sökande som inte är behöriga? 2009-12-16

8 8 Grundläggande behörighet: ♦ grundläggande högskolebehörighet anges inte här. Särskild behörighet: ♦ Akademiska meriter krävs alltid ♦ måste ALLTID anges i hp/examen inom ett väl avgränsat område ♦ svenska B och/eller engelska A/B beroende på undervisningsspråk. Observera att kurser som ingår i våra mastersprogram bör kräva engelska B. Om kursen endast kräver grundläggande högskolebehörighet är den för högt klassad och bör inrättas på nytt på nivå 1 alternativt få höjda krav. 3. Kurs på avancerad nivå (2) 2009-12-16

9 9 IV2015 Kunskapsnätverk 7,5 hp (programkurs, PU och VU i KOPPS) Kurs på avancerad nivå som ges på engelska, som kräver akademiska meriter inom ett eller flera ämnesområde/n. Särskild behörighet: 180 hp i informationsteknologi/ datavetenskap/ data- och systemvetenskap samt engelska A eller motsv (kurser på engelska ger undantag från kravet på svenska B) Exempel: 2009-12-16

10 10 2009-12-16 180 hp inom: Informationsteknologi Datavetenskap data- och systemvetenskap En A BM för IV2015

11 11 Obehöriga studenter kommer upp i en ärendekö i NyA. Om 180hp i avslutade kurser inom de angivna ämnena saknas gör vi en bedömning om motsvarande kunskaper finns på annat sätt och ger undantag eller prövar om reell kompetens finns. Vad händer med sökande som inte är behöriga? 2009-12-16

12 12 Formulera inte behörigheten för högt! Kandidatexamen i datateknik 180 hp varav 90 hp inom datateknik Vad är skillnaden? 4. Tänk på att: 2009-12-16

13 13 Formulera inte behörigheten för snävt! DD100N programmeringsteknik (7,5 hp) 15 hp i datateknik eller datalogi Vad är skillnaden? 4. Tänk på att: 2009-12-16

14 14 Använd orden ”eller” och ”motsvarande” DD100N programmeringsteknik (7,5 hp) eller 15 hp i datateknik eller datalogi. DD100N programmeringsteknik (7,5 hp) eller motsvarande. 4. Tänk på att 2009-12-16

15 15 Ange vilken nivå som krävs i engelska för avancerade kurser Engelska A eller motsvarande Engelska B eller motsvarande Engelska B krävs för våra mastersprogram 4. Tänk på att: 2009-12-16

16 16 Rutiner, tidplaner, manual för VU- omgångar mm: http://intra.kth.se/utbildning/antagning/kurser Antagningsordningen: http://intra.kth.se/regelverk/utbildning- forskning/grundutbildning/antagning/1.27186 Sökandeinfo: http://www.kth.se/utbildning/kurser/kursanmalan http://www.kth.se/utbildning/kurser/kursanmalan 5. Mer information 2009-12-16


Ladda ner ppt "1 Formulering av behörighet i kursplanen - VU-omgångar i KOPPS -"

Liknande presentationer


Google-annonser