Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lektionsuppgift Under dagens lektion kommer ni att delas in i 4 olika grupper där det kommer att lottas ut vilken grupp som får ansvar för vilken av de.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lektionsuppgift Under dagens lektion kommer ni att delas in i 4 olika grupper där det kommer att lottas ut vilken grupp som får ansvar för vilken av de."— Presentationens avskrift:

1 Skapa Power Point om kristendom, islam, hinduism eller buddhism i grupp

2 Lektionsuppgift Under dagens lektion kommer ni att delas in i 4 olika grupper där det kommer att lottas ut vilken grupp som får ansvar för vilken av de fyra världsreligionerna kristendom, islam, hinduism eller buddhism. I gruppen ska ni tillsammans använda följande sidor i denna Power Point som mall för att ni med säkerhet ska kunna få med just den information om religionen som är viktig enligt kunskapskraven. Samarbete är mycket viktigt så innan ni börjar bör ni dela upp ansvaret, men också se till att dubbelkolla hela er Power Point innan inlämning och se till att fylla på med information där det är möjligt. Att använda läroboken är ett krav, men om ni vill använda er av fler källor behöver ni vara mycket noga med er källhänvisning.

3 Kunskapskrav för E som testas i denna uppgift
E1: Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. E2: I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. E4: Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser. E5: Eleven kan översiktligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. E8: Eleven kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en enkel analys av modellerna och använda dem för att ge enkla argument i någon fråga. E9: Eleven för enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.

4 Religionens namn

5 Religionens gudssyn

6 Religionens människosyn

7 Religionens kännetecken, symboler, riter m.m.

8 Religionens historiska uttryck

9 Religionens uttryck idag

10 Religionens uttryck i Sverige

11 Religionens uttryck i världen

12 Hur påverkar religionen olika individer inom religionen
Hur påverkar religionen olika individer inom religionen? Hur kan det se ut på olika sätt för olika individer (kvinna, man, homosexuell, rik, fattig eller av olika etnisk härkomst)?

13 Hur kan religionen hänga ihop med identiteten man får som troende inom den religionen? På vilka olika sätt kan man handla för att förstärka sin identitet inom religionen?

14 Hur tror och fungerar olika grupper inom religionen
Hur tror och fungerar olika grupper inom religionen? Hur kan det se ut på olika sätt i olika grupper?

15 Hur kan det fungera i samhällen där denna religion är dominerande
Hur kan det fungera i samhällen där denna religion är dominerande? Hur kan det se ut där på olika sätt?

16 Vilka etiska begrepp kan passa in i religionens grundtankar och förklara varför?

17 Använd dygdetiken och några fler etiska begrepp när ni tillsammans resonerar kring vad det perfekta samhället skulle vara enligt religionen.


Ladda ner ppt "Lektionsuppgift Under dagens lektion kommer ni att delas in i 4 olika grupper där det kommer att lottas ut vilken grupp som får ansvar för vilken av de."

Liknande presentationer


Google-annonser