Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medlemsvård och rekrytering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medlemsvård och rekrytering"— Presentationens avskrift:

1 Medlemsvård och rekrytering
Introduktion: Namn, presentation, förväntningar. -Vet ni vad nya medlemmar svarar på frågan om varför de inte har gått med tidigare i förbundet? De säger att det är ingen som har frågat. Våga fråga. Min förhoppning efter den här dagen är att ni alla ska våga fråga en kollega om de vill bli medlem. Repskapet 10 dec 2014 Bli medlem i ett Saco-S förbund

2 Nuläge medlemmar 1,4 miljon medlemmar medlemmar medlemmar Nu-läge och mål Hur ser den fackliga kartan ut idag ?! Vilka är konkurrenter? Är det de fackligt oanslutna eller ST? Akademikerbegreppet måste tas tillbaka. Det pågår en mycket aktiv rekrytering från ST som uttalar att de är ett förbund för akademiker inom staten. Målet är att Saco- S ska öka från 83 000 medlemmar till 100 000 medlemmar. Den fackliga organisationsgraden sägs minska men stämmer det? För Saco-S? Jämför utvecklingen för TCO respektive tjänstemannafacken. Det är en svag trend med ökat antal medlemmar inom Saco resp TCO. Enligt tco.se resp saco.se Bli medlem i ett Saco-S-förbund

3 Varför medlems- rekrytering?
Rekrytering är medlemsvård Medlemsrekrytering ingår i det fackliga uppdraget Ökad akademisering Generationsväxling Nya attityder hos yngre Varför arbetar Saco-S med medlemsvård och medlemsrekrytering? Rekrytering är medlemsvård Förslag till workshop eller bikupa med två till fyra deltagare för att sedan ta upp förslagen på stora tavlan. Använd de goda exemplen som förebilder. Hur ser det ut på era arbetsplatser? Frågar ni nyanställda eller kollegor om de vill bli medlemmar? Deltar ni på introduktionsdagar för nyanställda? Får ni veta vilka som är nyanställda? Etablera kontakt med HR, skapa nätverk av kontaktpersoner som i sin tur ansvarar för att informera medlemmar samt rekrytera nyanställda på respektive avdelning. Skriv presentationsbrev och dela ut till nyanställda och potentiella medlemmar. Informera i personaltidningen, på intranätet med foto och kontaktuppgifter eller med e-post. Rekrytering ingår i det lokalfackliga uppdraget. Det personliga mötet överträffar all annan kommunikation. Informera medlemmarna löpande om vad ni gör. Fråga medlemmarna om deras synpunkter. Ha medlemsmöten eller anordna bokbord vid lunchmatsalen eller entrén. Synliggör ert arbete! Bjud på Luciafika eller lunchmacka vid årsmöte eller bjud in till seminarier kring lön, karriär, pension. Fråga kontaktförbundet om ekonomiskt stöd. Detta gagnar alla i Saco-S föreningen och synliggör både föreningen och aktiviteter som genomförs.

4 Argument för medlemskap
Värdegrunden gemensam – utbildning ska löna sig Fokus på akademikers villkor Kunskap om profession, bransch och arbetsmarknad Skräddarsydd service efter individ och profession Medlemsjour med ombudsmän Sacoförbunden finns inom alla arbetsmarknadens sektorer Argument för och mot fackligt medlemskap Förslag till workshop eller bikupa med två till fyra deltagare för att sedan ta upp förslagen på stora tavlan. Vilka argument finns det för fackligt medlemskap i ett Saco- förbund? Varför gick ni själva med? Solidaritet, jag får del av alla fördelar med kollektivavtalet Ökat inflytande på arbetsplatsen. Kunna påverka, lokalt engagemang, MBL är riktat till Saco-S föreningen och inte mig som individ Representativitet och legitimitet ökar genom att företräda fler medlemmar. En hög organisationsgrad är en förutsättning för förbundens partställning och därmed en förutsättning för att träffa kollektivavtal och kunna påverka. Förhandling och förhandlingsstöd Roligt med fackligt arbete Löneavtalet gäller enbart för Saco-S medlemmar Semesterlönetillägget är framförhandlat för Saco-S medlemmar (gäller även tjänstemän med Saco-S liknande tjänster) Inkomstförsäkringen gäller inom alla sektorer så även om du inom statlig tjänst inte kommer att känna behov av som tillsvidareanställd, så kan alla vikarier och visstidsanställda ha stor nytta av den Trygghet Försäkringar, tidningar, lån Arbetsrättslig rådgivning, medlemsrådgivning, lönerådgivning, karriärrådgivning Lönestatistik Förhandlingshjälp Nätverk Chefstöd Vilka argument finns det mot fackligt medlemskap i ett Saco- förbund? Jag klarar mig bättre själv/jag vill förhandla själv. Det är dyrt/kostar pengar. 4 Bli medlem i ett Saco-S-förbund

5 Våga fråga Starta samtalet utifrån dig själv
Jag utgår från att du är med i ett Sacoförbund men vilket är du medlem i? Det låter som om du funderar över löneprocessen, vet du hur den går till? Du nämnde ST förut, vet du skillnaden mellan ett TCO-förbund och ett Sacoförbund? Hur gör man Förslag till workshop eller bikupa med två till fyra deltagare för att öva. Utgå från dig själv. Fråga personen som är nyanställd eller potentiell medlem, ta med rekryteringsbroschyren som stöd och lämna över till den presumtiva medlemmen. Utgå från dig själv, vilka frågor vill du berätta att Saco-S driver, vad är personen intresserad av? Lyssna aktivt. Bombardera inte med argument utan lyssna vad personen är intresserad av. Ge inte fler argument än tre. De ska tala både till plånbok och värderingar. Exempel: Kjell som var den tidigare ordföranden på Länsstyrelsen i Gotlands län tyckte själv att han inte rekryterade utan bedrev medlemsvård när han personligen frågade alla nyanställda följande: ”- Jag utgår från att du är med i ett Saco-förbund men vilket är du med i?” Eller ”- Du nämnde ST förut, vet du om skillnaden mellan ett TCO-förbund och ett Saco-förbund?” Betona vikten av att avsluta, t ex genom att överräcka rekryteringsbroschyren för att visa aktuellt förbunds hemsideadress och fråga: ”-Vill du själv ansöka om medlemskap via förbundets hemsida eller fylla i en pappersansökan istället?” Fråga deltagarna, hur brukar de starta ett sådant samtal? Våga fråga, många nya medlemmar anger att de inte blev medlemmar tidigare bara för att ingen frågade dem!

6 Hur ska styrelsen jobba?
Utse en rekryteringsansvarig Planera utifrån era frågor Gör en aktivitetsplan Analysera Sätt mål Marknadsför Saco-S föreningen Genomför aktiviteter Hur ska styrelsen jobba? Utse en rekryteringsansvarig i styrelsen som bevakar nyanställningar eller förändringar av medlemmar. Den ansvariga kan på större myndigheter behöva skapa nätverk av kontaktpersoner som i sin tur ansvarar för att informera medlemmar samt rekrytera nyanställda på respektive avdelning. Utse även en informationsansvarig med ansvar för att uppdatera medlemmarna om vad som händer. Gör en aktivitetsplan för styrelsens rekryteringsarbete under året. Planera utifrån era frågor och prioritera vad ni vill göra i år. Ev Förslag till workshop eller bikupa med två till fyra deltagare för att sedan ta upp förslagen på stora tavlan. Använd de goda exemplen som förebilder. Gör en aktivitetsplan rörande rekrytering inför kommande år. Bestäm fem konkreta mål t ex vi ska rekrytera tio nya medlemmar innan året är slut. Gör en beskrivning av hur nu ska genomföra minst en medlemsaktivitet som är knuten till de egna målen. Analysera potentiella medlemmar och medlemsflöde. Sätt mål för rekryteringen. Marknadsför Saco-S föreningen för att synliggöra ert arbete. Broschyrer och planscher finns att trycka ut själv från Saco-S hemsida. Genomför aktiviteter för att rekrytera och för att synas. Det levandegör er förening. Syns man så finns man. Bli medlem i ett Saco-S förbund 6

7 Uppdrag – Gör en aktivitetsplan!
Saco-S-föreningen på din arbets- plats behöver en aktivitetsplan rörande rekrytering inför kommande år Fem konkreta mål (t ex vi ska rekrytera tio nya medlemmar innan året är slut) En beskrivning av hur ni ska genomföra minst en medlems- aktivitet knuten till de egna målen Förslag till workshop eller bikupa med två till fyra deltagare för att sedan ta upp förslagen på stora tavlan. Använd de goda exemplen som förebilder. Gör en aktivitetsplan rörande rekrytering inför kommande år. Bestäm fem konkreta mål t ex vi ska rekrytera tio nya medlemmar innan året är slut. Gör en beskrivning av hur ni ska genomföra minst en medlemsaktivitet som är knuten till de egna målen.

8 Vilket stöd finns? Synlighetsmaterial Rekryteringsmaterial
Saco-S webbplats saco-s.se

9 Sacoförbund inom statlig sektor
9 Bli medlem i ett Saco-S-förbund

10 Saco-S logotyp


Ladda ner ppt "Medlemsvård och rekrytering"

Liknande presentationer


Google-annonser