Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Saco - en centralorganisation 23 förbund 650 000 medlemmar (500 000 arbetar) Yrkes- & utbildningsgemenskap Partipolitiskt obunden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Saco - en centralorganisation 23 förbund 650 000 medlemmar (500 000 arbetar) Yrkes- & utbildningsgemenskap Partipolitiskt obunden."— Presentationens avskrift:

1 Saco - en centralorganisation 23 förbund 650 000 medlemmar (500 000 arbetar) Yrkes- & utbildningsgemenskap Partipolitiskt obunden

2 Samlande kraft för 23 självständiga förbund

3 Organisation 650000 förbundsmedlemmar 22 förbund med kanslier Kongress Ordföranderåd Kansli Styrelse Saco studentråd

4 Ordförande Göran Arrius

5 Medlemmar i alla sektorer Antal medlemmar: 652 966 Andel män, i procent: 47 procent Andel kvinnor, i procent: 53 procent Alla siffror avser 2015

6 23 självständiga förbund med 650 000 medlemmar Akademikerförbundet SSR, Jusek, CE, SI, FSA, Fysioterapeuterna, Sveriges Skolledarförbund, DIK, NA, SA, SRAT, LR, TJ, Sveriges Farmaceuter, SULF, Tjänstetandläkarna, Sveriges Vetrinärförbundet, KyrkA, Officersförbundet, Reservofficerarna. Sveriges Läkarförbund 16 förbund (ej LR eller Akademikerförbund et SSR) Sacorådet i Göteborgs Stad Akademikerförbund et SSR, LR, Fysioterapeuterna

7 Organisation Göteborg Ca 7000 förbundsmedlemmar 17 förbund (13 i Sacorådet) Årsmöte Tillfälliga arbetsgrupper Kansli Styrelse AU

8 Vad gör Sacorådet? Samverkan Göteborg Kurser Samordnar frågor som ska ske i Saconamn uppgifter på styrelsens uppdrag

9 Samverkan Medverkar i centrala samverkansorgan Stödja lokala Sacoföreningar i förvaltningar och bolag Utbildar lokala företrädare i samverkan Utse lokala företrädare för Saco i samverkansgrupper Samordna förbundens arbetet vid revision av lokala partsöverenskommelser angående samverkan

10 Kursverksamhet Facklig grundkurs Samverkan Arbetsmiljö Diskriminering/HBTQ Kommunikation

11 Vad gör förbunden? Frågor som rör enskilda medlemmar Anställningsavtal Löner Arbetsuppgifter, arbetstider Rehabilitering

12 Sacoförbund, medlemmar i Göteborgs Stad Lärarnas Riksförbund, LR Akademikerförbundet SSR Jusek DIK Sveriges Ingenjörer Civilekonomerna Sveriges Skolledarförbund Fysioterapeuterna Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Naturvetarna, Na Sveriges Arkitekter Sveriges Psykologförbund SRAT Sveriges Veterinärförbund Sveriges Farmaceuter Sveriges Läkarförbund Sulf

13 Saco företräds i många sammanhang Saco finns med i alla centrala grupper där det finns Sacointressen att bevaka CSG, HR-grupp, ASG och Avtalsrådet är de mest övergripande. De genererar ett stort antal möten som är mycket viktiga för våra frågor Vanligen finns dessutom 15-20 andra grupper, ”för viss fråga eller viss tid”, också viktiga.

14 Viktigt för lokal Sacoföreträdare Beakta alla berörda Sacoförbunds intressen Eftersträva tvärfackligt samarbete Respektera arbetsgivarens uppdrag Försök vara väl föreberedd vid möten Sök strukturfel snarare än individfel Även cheferna är ofta våra medlemmar Kräv lite stöd o engagemang av medlemmarna Tänk på att du troligen kan mer om arbetsrätt och arbetsmiljö än chefen Välj dina strider Kontakta oss vid ihållande problem


Ladda ner ppt "Saco - en centralorganisation 23 förbund 650 000 medlemmar (500 000 arbetar) Yrkes- & utbildningsgemenskap Partipolitiskt obunden."

Liknande presentationer


Google-annonser