Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anläggningskommittén

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anläggningskommittén"— Presentationens avskrift:

1 Anläggningskommittén

2 Workshop! Vision: FLER SKIDÅKARE UTBILDA LEDARE ANLÄGGNING/KONSTSNÖ
Huvuduppdrag: inspirera, informera, involvera, delegera, stödja förbundets medlemmar, kommuner och övriga aktörer Workshop! UTBILDA LEDARE Huvuduppdrag: arrangera och marknadsföra utbildningar Barn, ungdoms, arrangörs och anläggnings utbildningar ANLÄGGNING/KONSTSNÖ Huvuduppdrag: Anläggningskommitté inspirera, informera, stödja, rådgivning (bidrag) Idéer året runt anläggningar inomhusanläggningar samarbete alpint/längd om snön skidlekplats maskin och anläggningsstöd ELIT Huvuduppdrag: inspirera, informera, stödja, administrera Idéer träningsverksamhet ungdom/junior/senior smålandsteam medaljörer VM, VC, OS etc vasaloppssegrare arrangera tävlingar FLER SKIDÅKARE Huvuduppdrag: inspirera, stödja, Idéer: Snow Day, friskvård, motion, utrustningsstöd, ”allmänhetens åkning”, bredd, gemensamma aktiviteter, rekryteringsstrategi

3 Kommittén 2016/2017 består av följande personer
Boo Nordin, Tranås, sammankallande, Längd Leif Johansson, Nybro, Alpin Johan Aulin, Eksjö, Längd Ernie Åsberg, Hestra, Alpin (och Längd) Peter Fahlén, Landsbro, Längd ” som alla har lång erfarenhet av att sköta anläggningar, både från längdsidan och alpinsidan”

4 Vision Småland är i dag ett av de större skiddistrikten i landet.
En position som vi skall stärka. Ambitionen är att vi stödjer klubbar och aktiva till goda idrottsresultat och bred verksamhet. De högst varierande vintrarna med osäker snötillgång skall vi överbrygga genom att stimulera till en utökning av antalet anläggningar med möjlighet till konstsnö. En åtgärd som kan säkerställa en kontinuitet både när det gäller tävlingar och träning samt rekrytering till skidsporten. Vi ska också verka för att där det finns skidåkare och snö, ska det också finnas möjlighet att utöva skidåkning. Kommitténs roll: Stödja och driva medlemsföreningar till att anlägga, utveckla och driva föreningarnas skidanläggningar.

5 Mål Det ska finnas skid-spår och –backar i hela Småland för motion, ungdoms och tävlingsverksamhet Befintliga konstsnöanläggningar ska moderniseras och utvecklas (för att klara ett allt mildare klimat) Det ska finnas flera anläggningar där det kan arrangeras internationella tävlingar Fler konstsnöanläggningar Inomhus anläggningar för skidåkning

6 Struktur & Organisation
Etablera kontakt med kommuner och föreningar som ett led i att arbeta fram förutsättningar för nya anläggningar och vidmakthålla nuvarande anläggningar Hålla sig uppdaterade inom området, samla information.. Samverka med AK, LK och SISU Hålla kontinuerlig kontakt med styrelse och kommittéer Arrangera utbildning för anläggningsägare och föreningar Genomföra anläggningskonferens Minst tre ledamöter som styrelsen utser årligen i juni månad Minst fyra kommittémöte/år Medverka vid årsmöte i september Medverka vid skidting i april Medverka vid Götalandstinget om det är positivt för målet Kommitténs möten redovisas i protokoll Redovisa sitt arbete årligen med verksamhetsplan och verksamhetsberättelse Informera genom hemsida (och Facebook)

7 Hemsida

8 Facebook Sluten grupp – för anläggningsfolk – begär inträde!
Bollplank – frågor om teknik och utrustning Utrustning till salu?

9 Frågor?

10 Slut!!


Ladda ner ppt "Anläggningskommittén"

Liknande presentationer


Google-annonser