Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Nya” LRF Försäkring Säkert Bondförnufts fortbildningsdagar februari 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Nya” LRF Försäkring Säkert Bondförnufts fortbildningsdagar februari 2014."— Presentationens avskrift:

1 ”Nya” LRF Försäkring Säkert Bondförnufts fortbildningsdagar februari 2014

2 Sid 2 | LRF Försäkring Historik LRF har bedrivit försäkringsverksamhet sedan 1955 - ofta i partnerskap med Föreningsbanken och/eller Länsförsäkringar. 1994 övertog LRF Försäkring det f.d. statliga Trygghetspaketet. Egen försäkringsrörelse byggdes upp från 1995 och såldes till LF 2008. Därefter ett samarbete med LF om medlemsförsäkringar. Upphandling av en skogsförsäkring genomfördes 2011.

3 Sid 3 | LRF Försäkring Nytt uppdrag från 2013 Erbjuda försäkringslösningar som kompletterar det befintliga utbudet på marknaden Erbjuda kvalificerad rådgivning vid större skada Tillhandahålla råd och tips kring försäkringar och hur man förebygger skada Påverka övriga försäkringsbranschen att förbättra sina försäkringar till de gröna näringarna Bistå LRF vid upphandling av medlemsförsäkringar Att förbättra medlemmarnas försäkringssituation!

4 Sid 4 | LRF Försäkring Medlemsförsäkringar Basolycksfalls- och Baslivförsäkringarna - ingår i medlemskapet t o m 2014 (från 2015 moderniserat försäkringspaket med grupplösningar och möjlighet till individuella tillval) Säker Gård, Säker Häst, Säker Person, Medhjälparförsäkring etc – medlemsrabatt Försäkringsskydd Öppen Gård – ingår i medlemskapet

5 Sid 5 | LRF Försäkring Produkter och tjänster vi erbjuder/ kommer att erbjuda under 2014

6 Sid 6 | LRF Försäkring Försäkringsrådgivning vid större skada - t ex brand och snöras Går att boka redan idag LRF Konsults försäkringsrådgivare (5 st) Första rådgivnings- tillfället kostnadsfritt för LRFs medlemmar

7 Sid 7 | LRF Försäkring Exempel på vad man kan få hjälp med Information om vad som gäller när en skada inträffat Framtidssamtal om vilka alternativ som finns efter att en skada inträffat Beräkna ersättning för driftavrott Rådgivning och biträde vid förhandling Salmonellautredningar Ansökan om ersättning från Jordbruksverket vid Zoonoser med mera Beräkningar vid skada och avbrott

8 Sid 8 | LRF Försäkring

9 Sid 9 | LRF Försäkring LRF Skogsförsäkring Kan tecknas redan idag Samarbete med If LRFs medlemmar har rabatt på självrisken

10 Sid 10 | LRF Försäkring Fördelar med LRF Skogsförsäkring Täcker det mesta – förutom storm och brand täcker den även t ex snöbrott, översvämning, betesskador, insekts- och svampangrepp, stöld Alla träd räknas – ingen lägsta hektar eller att de skadade områdena måste hänga samman Individuell bedömning av skada – görs av en erfaren skogsmästare Inget ersättningstak Förmånlig premie Fast självrisk

11 Sid 11 | LRF Försäkring Krishantering Salmonella Lanseras ca 1 oktober Omfattar rådgivning och krishantering. Vänder sig till mjölk- och nötföretagare till att börja med, därefter även grisföretagare

12 Sid 12 | LRF Försäkring Unik försäkringslösning som innehåller följande delar: 1 Expertrådgivning (värde ca 90 000 kr, exkl moms) Tillgång till en salmonellaexpert (veterinär) som under max 100 timmar hjälper till med bl a följande: Informera om och svara på frågor om salmonella Bistå vid information till grannar Hjälpa till vid kontakt med myndigheter, t ex Jordbruksverket, Länsstyrelsen etc Ge råd angående sanering och tipsa om bra/godkända entreprenörer Arrangera kontakt med andra företagare som drabbats av salmonella 2 Hjälp med ersättningsansökan (värde ca 28 000 kr, exkl moms) Tillgång till en expert som under max 31 timmar ger råd i ersättningsfrågor hjälper till att upprätta ersättningsansökan hjälper till att beräkna produktionsbortfall 3 Krishantering (värde x kronor, exkl moms) Tillgång till samtalsstöd för försäkringstagaren och hens familj (även anställda till en extra premie) i form av samtal med psykolog.

13 Sid 13 | LRF Försäkring Under utredning - lanseras eventuellt 2015-2016

14 Sid 14 | LRF Försäkring Det är vi som är LRF Försäkring Erik Pihlo, VD, 08-696 21 64 Christina Lindblad-Hrasteu, Affärsutvecklare, 08-696 21 65 (Försäkringsrådgivning, Krishantering Salmonella) Ann-Kristin Törnqvist, Kommunikationsansvarig, 08- 696 21 67 (Säkert Bondförnuft) Anna Byback, Affärsutvecklare, 08- 696 21 66 (LRF Skogsförsäkring, Skördekatastrof-försäkring)


Ladda ner ppt "”Nya” LRF Försäkring Säkert Bondförnufts fortbildningsdagar februari 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser