Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Midtvejskonferencen 7. mars 2017

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Midtvejskonferencen 7. mars 2017"— Presentationens avskrift:

1 Midtvejskonferencen 7. mars 2017
Arbetskraft

2 Kunskapsförbundet Väst
Kunskapsförbundet Väst Vuxenutbildningen Trollhättans Stad Vänerborgs kommun Roll i Pendelerbroen Leverera input Arbetskraft -Uppsökande verksamhet, besök företag -Nätverk, utbyte möten organisationer, föreningar, projekt -Deskresearch

3 Kunskapsförbundet Väst
Trender/Utmaningar Digitalisering automation, förändrade kompetensbehov Hållbarhet energi, miljö, resursåtervinning, CSR Distansutbildning tekniker för kompetensutveckling Kompetenser multikompetenser, ”social” kompetens, eftergymnasila kompetenser automation, produktionsteknik, CAD, produktutveckling, Nyckelord produktansvar, lean, certifiering, CSR, e-handel, B2B, marknadsföring, facebook, programmering, PLC, CNC, mekatronik, logistik, arbetsrätt, återvinning, kvalite, miljöteknik

4 Kunskapsförbundet Väst
Andra aktiviteter Projektsamverkan Intereg Kobra, ESF Yggdrasil (validering) ESF Exportfrämjande Integration -UHR Morgondagen vinnare, Studenter ut i världen -Nitus Glesbygd och kompetensutveckling via modern teknik -Kompetensdag med Högskolan Väst Morgondagens klassrum Breddad omvärldsbevakning, kompetensbehov till vår egen verksamhet/utbildningar inom Yrkesvux, Yrkeshögskola, Uppdrag Ex; Marknadsföring sociala medier, VA, Biogas, Elkraft, Underhåll IKT, distansutbildning, digitala hjälpmedel

5 Sotenäs kommun – vad är genomfört
Projektet har arbetat tillsammans med bland andra Företagarföreningen och Kusthandlarna i Sotenäs kommun. Kompetensmäklaren har genomfört en undersökning där företag svarat för vilka kompetensbehov de har. Analys av svaren pågår löpande och seminarium och kurser har genomförts efter vad som efterfrågats. Företagen involverats i ett kompetensråd som nu startas upp. Företagen och kompetensmäklaren har diskuterat och analyserat möjligheter till praktikplatser.

6 Sotenäs kommun – vad är genomfört
Under november 2015 flyttade det livslånga lärandet in i Sotenäs Symbioscentrum. Flytten gjordes för att bättre kunna möta företagen och deras behov. Det blir en naturlig samlingsplats för samverkan mellan utbildning, företag, kommunen och akademi. Under projektet har vi haft en företagsmässa. Denna mässa hölls tillsammans med Företag, AF och det livslånga lärandet.

7 Sotenäs kommun – resultat kunskaputbyte
Sotenäs kommun – resultat kunskaputbyte Genom etableringen av Sotenäs symbioscentrum har en tydlig mötesplats för företag och kompetensutveckling skapats. Under året har projektet genomfört en seminarieserie på Sotenäs Symbioscentrum kallad ”Fika med forskare” som i första hand har vänt sig till delregionens företagare. Seminarierna har omfattat bland annat industriell symbios, biogas och nya gröna affärer. Detta har genomförts i samverkan med Högskolan Väst. Uddannelse, Læringstilgange, Øjenkontakt, Tag’ing, Processen omkring opstart af FoU-projekter

8 Sotenäs kommun – Gränsöverskridande arbete
Sotenäs kommun – Gränsöverskridande arbete Sotenäs kommun har besökt Skagen i Danmark för att presentera vilka utbildningar som pågår för att matcha dessa mot vilka behov danska företag har för att uppfylla ett kompetensbehov. De danska mötesdeltagarna presenterade sina verksamheter och diskussioner förs nu hur företag-företag- samt företag-studerandeutbyten ska genomföras. Uddannelse, Læringstilgange, Øjenkontakt, Tag’ing, Processen omkring opstart af FoU-projekter

9 Sotenäs kommun – resultat kompetensmatchning
Sotenäs kommun – resultat kompetensmatchning Fokus – Differentierade och företagsanpassade kompetensinsatser baserade på reella behov Kompetensutveckling och matchning Seminarium inom specifika kompetensområden Kunskapsutbyte och matchning mellan forskning och företag Kurser och utbildningar Snabbare väg till egenförsörjning (matchning-integration) Studentarbeten Stärkt yrkesproffession Kompetensmäklare Utvecklade metoder och arbetssätt för kompetensförsörjning kopplat till företagets affärsplan, branschutveckling och globala trender. Uddannelse, Læringstilgange, Øjenkontakt, Tag’ing, Processen omkring opstart af FoU-projekter


Ladda ner ppt "Midtvejskonferencen 7. mars 2017"

Liknande presentationer


Google-annonser