Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bioekonomi – från ord till handling. Sverige är ett fantastiskt skogsland! Vår vision kan skapa en positiv dialog och samsyn om skogens möjligheter. Skogen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bioekonomi – från ord till handling. Sverige är ett fantastiskt skogsland! Vår vision kan skapa en positiv dialog och samsyn om skogens möjligheter. Skogen."— Presentationens avskrift:

1 Bioekonomi – från ord till handling

2 Sverige är ett fantastiskt skogsland! Vår vision kan skapa en positiv dialog och samsyn om skogens möjligheter. Skogen ger hopp om en hållbar framtid – en bioekonomi.

3 Bioenergi Koldioxid Skog – förnybar råvara Vidareförädling Återvinning Innovation Både tillväxt och hållbarhet – samtidigt Vad är bioekonomi?

4 Visionen: Skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi Branschen menar allvar och står enad bakom målen. Ökad produktion av förnybar råvara Större förädlings- värde av biomassa Ökad effektivitet i energi- användningen Starkare attraktions- kraft för branschen Formas beskrivning av bioekonomi PDF >

5 Vårt bidrag till global klimatnytta Ökad produktion av skogsråvara = ökad klimatnytta Med aktivt bruk av skogen undviks 60 miljoner ton utsläpp av koldioxid varje år 80 procent av svensk klimatnytta exporteras utomlands i form av skogsprodukter Läs Future Forest forskningsrapport här> Ökad produktion av förnybar råvara

6 Vi vinner på återvinning Svenska konsumenter är duktiga på att återvinna, tack vare producenterna som tagit ansvar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningspapper 90 % av industriavfall används som resurs i andra verksamheter 95 % av tidningar återvinns i Sverige 95 % 90 % Ökad produktion av förnybar råvara

7 Fördubblad biomassa på 100 år Skogens biomassa har dubblerats sedan 1930 och den fortsätter att öka. Samtidigt som avverkningen fördubblats. Ökad produktion av förnybar råvara

8 av Sverige = skogsmark 73 % Sverige = så mycket skog All skog som avverkas återbeskogas Årligen sätts 380 miljoner plantor av skogen brukas 80 % Ökad produktion av förnybar råvara 1 % av den brukade skogen slutavverkas årligen

9 Vi jobbar för mångfald och artrikedom i svenska skogar Rapport: Levande skogar PDF > Ökad produktion av förnybar råvara

10 Nanocellulosa: Exempel på nytt hållbart material En miljösmart cykelhjälm helt gjord av förnybar skogsråvara Det stötdämpande skummaterialet kan ersätta plast som är oljebaserat och resurskrävande Större förädlings- värde av biomassa

11 Det är klimatsmart att bygga med trä Modern träbyggnadsteknik minskar koldioxid- utsläpp med 65 % jämför med betong* Trä har lägst energiförbrukning i byggprocessen Trä lagrar kol under hela sin livstid Trä är ett lätt material = klimatsmarta transporter Trä är lätt att återvinna – som material och bränsle Trähus har lång livstid Trä är det enda förnybara byggmaterialet! Större förädlings- värde av biomassa

12 Hela trädet tas tillvara Trädets beståndsdelar och användning Större förädlings- värde av biomassa

13 Fossila bränslen på väg bort 96 % av skogsindustriprocessernas drevs av bioenergi 2014 Ökad effektivitet i energi- användningen

14 Brist på arbetskraft och stort behov av nya kompetenser är stora utmaningar Det saknas arbetskraft – med rätt utbildning finns många jobb! Stor efterfrågan på framtida medarbetare med hög kompetens inom teknik, företagsekonomi, affärsmannaskap och innovation Nya affärsmöjligheter uppstår med hållbart innovationsfokus! Starkare attraktions- kraft för branschen

15 Om oss Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste basindustrier. Den står för 9–12 procent av svensk sysselsättning, omsättning och förädlingsvärde. Produktionsvärdet var 192 miljarder 2013. Svensk skogsindustri är en av världens främsta exportörer av papper, massa och sågade varor. Svensk skogsindustri är starkt exportinriktad – ca 90 procent av produktionen går på export. 2014 uppgick exportvärdet till 124 miljarder kr, motsvarande 11 procent av svensk varuexport. Ca 10 miljarder kr/år läggs på investeringar; vilket är 15–20 procent av Sveriges industriinvesteringar Årligen satsas 1,8 miljarder kr på forskning och utveckling


Ladda ner ppt "Bioekonomi – från ord till handling. Sverige är ett fantastiskt skogsland! Vår vision kan skapa en positiv dialog och samsyn om skogens möjligheter. Skogen."

Liknande presentationer


Google-annonser