Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GRÖN ATTRAKTIONSKRAFT. Gemensamt projekt GRÖN ATTRAKTIONSKRAFT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GRÖN ATTRAKTIONSKRAFT. Gemensamt projekt GRÖN ATTRAKTIONSKRAFT."— Presentationens avskrift:

1 GRÖN ATTRAKTIONSKRAFT

2 Gemensamt projekt GRÖN ATTRAKTIONSKRAFT

3 Upplägg Presentation från ”2030: Framtiden är grön” Presentation målgruppsundersökningen Kommunikationskampanj – arbetet framåt GRÖN ATTRAKTIONSKRAFT

4 Gemensam utmaningsbeskrivning LRF -SLA Framtidsutmaningar: Fler behöver utbilda sig till sysselsättning inom det gröna näringslivet. Behov av kvalificerad arbetskraft. Behov av ny kompetens. För att det gröna näringslivet ska vara konkurrenskraftigt, attraktivt och utveckla befintliga och nya företag från norr till söder. GRÖN ATTRAKTIONSKRAFT

5 Projektets mål Att fler ska utbilda sig och bli verksamma inom det gröna näringslivet (jord, skog och trädgård). Att fler ska börja jobba och starta företag samt karriärbyta till det gröna näringslivet. GRÖN ATTRAKTIONSKRAFT

6 2030 Framtiden är grön Underlag om vilka kompetensbehov som föreligger till år 2030 – rapport av Macklean GRÖN ATTRAKTIONSKRAFT

7

8 Global utveckling: en osäkrare värld med mindre skillnader 8 En växande medelklass i utvecklingsländer närmar sig industrialiserade länder Ökat fokus på att säkra resurser Migrationen får en ökad betydelse för fler samhällen Klimatförändringarna ändrar produktionsförhållandena

9 GRÖN ATTRAKTIONSKRAFT Samhällsutveckling i Sverige: skillnaderna ökar 9 Samhällsklyftorna växer och befolkningen koncenteras ännu mer Köpkraften förändras Vi blir allt äldre och fler kommer att jobba längre Det politiska landskapet förändras och enskilda frågor blir viktigare

10 GRÖN ATTRAKTIONSKRAFT Det svenska jordbrukets roll: feed the world 10 Efterfrågan på mat ökar, och produktionen blir sannolikt mer volatil Hållbarhet och livsmedelssäkerhet blir hygienfaktorer nationellt, men mervärden internationellt Viss ökning av bioenergiproduktionen – politikerna avgör Stabilitet och leveranssäkerhet blir allt viktigare vilket gynnar Sverige

11 Jordbrukets utmaningar Låg förståelse för jordbrukets betydelse Hög kostnad för jordbruksmark Brist på kompetent arbetskraft Från familjejordbruk till affärsverksamhet – hänger vi med? GRÖN ATTRAKTIONSKRAFT

12 Skogens framtid: samabete och konsumentfokus 12 Integration och samarbete blir norm Konsumentförståelse och varumärke ökar i betydelse Sågade trävaror och pappersmassa fortsätter vara basen i produktionen men skogsråvara används till allt fler ändamål Fokus ligger på att maximera avkastningen från skogsråvaran

13 Svenska skogsbrukets utmaning Kommunicera miljönyttan Innovationsutveckling Inlåsning i dyra investeringar Svag nyrekrytering i skogsnäringen GRÖN ATTRAKTIONSKRAFT

14 Framtidens jordbruk skapar nya jobb och ökar kompetenskrav Omvärldsanpassning – sätta upp mål Produktionsexperter – ta större ansvar Affärsrådgivare – utvecklad kompetens Produktionsexperter inom akvakultur GRÖN ATTRAKTIONSKRAFT

15 Framtidens skogsbruk skapar nya jobb och ökar kompetenskrav Skogsentreprenörerna – självständiga Skogsrådgivarna – mer aktiv roll GRÖN ATTRAKTIONSKRAFT

16 Bakgrundkunskap om unga målgruppsundersökning Unga har generellt sett en vag och negativ bild av det gröna näringslivet. Kunskap om utbildningar och arbeten inom det gröna näringslivet är låg. Begrepp som ekologi, närodlat, hållbarhet och miljö kopplas till positiva värden. Frågor kopplat till tekniskt kunnande och inom miljöområdet ses som en viktig del av framtiden. GRÖN ATTRAKTIONSKRAFT

17 Målgruppsundersökning Svårt att föreställa sig hur en arbetsdag ser ut. Tankar på att starta eget – ligger långt bort. De väljer inte bort yrken inom grönt näringsliv – yrkena tas aldrig upp som alternativ. Oro över att får jobb efter utbildningen. GRÖN ATTRAKTIONSKRAFT

18 Väga samman analyserna Många framtidsfrågor kan vi koppla samman med frågor som unga är intresserade av som tex. miljö, klimat, hållbarhet, teknik och innovationer. Många vet inte vad jobbar med i det gröna näringslivet – stort behov av ny kompetens i branschen. Visa på att man får jobb efter utbildning i det gröna näringslivet GRÖN ATTRAKTIONSKRAFT

19 Kommunikationsprojekt En kommunikationskampanj som vänder sig till målgruppen unga (främst 13-16) och de som ska bli yrkesverksamma inklusive karriärbytare. Grupper som stödjer ungas val (tex. SYV och föräldrar) är viktiga i projektets arbete. Aktiviteter som vänder sig till ungas val av och kunskap om utbildning kommer att genomföras. (ex. påverkan och dialog med studie- och yrkesvägledare, Framtidsvalet och framtidståget, undersöka deltagande i ”Hej Industrin”, ambassadörer, www.plugga grönt.se mm) GRÖN ATTRAKTIONSKRAFT

20 Kommunikationsprojekt Visa vad man ”faktiskt” gör under en arbetsdag genom film i sociala medier. Använda ”ungdoms” kändisar genom utmaning. Sprids i kanaler som unga rör sig i. GRÖN ATTRAKTIONSKRAFT

21 Framtiden Projekt 2015-2018 Första halvåret 2016, utarbeta kommunikationsplattform, samt aktiviteter för att nå uppsatt resultat. Gullers group – ta fram budskapsplattform och grafisk profil GRÖN ATTRAKTIONSKRAFT

22 Samarbete Samarbete/samverkan -Förstärka och komplettera -Utbyta erfarenheter och kunskap -Nätverka -Mm. GRÖN ATTRAKTIONSKRAFT

23 Grön Attraktion Sofia Lindblad projektledare sofia.lindblad@lrf.se 0727-260212 GRÖN ATTRAKTIONSKRAFT


Ladda ner ppt "GRÖN ATTRAKTIONSKRAFT. Gemensamt projekt GRÖN ATTRAKTIONSKRAFT."

Liknande presentationer


Google-annonser