Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det här gör vi Vi har dialoger med kommunala politiker och tjänstemän Vi drar igång projekt som engagerar stora som små Vi knyter samman producenter och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det här gör vi Vi har dialoger med kommunala politiker och tjänstemän Vi drar igång projekt som engagerar stora som små Vi knyter samman producenter och."— Presentationens avskrift:

1 Det här gör vi Vi har dialoger med kommunala politiker och tjänstemän Vi drar igång projekt som engagerar stora som små Vi knyter samman producenter och konsumenter Vi odlar i Drakegårdens trädgård och har studiecirklar om odling Vi gör utflykter för att lära oss mer om marker och natur i vår närhet Vi ordnar filmkvällar och bjuder in föreläsare Vi samarbetar med lokala föreningar Vi bildades 2009 och ingår i nätverket Omställning Sverige Vi är en del av den internationella omställningsrörelsen Vi arbetar för en hållbar användning av naturresurser och för ett bevarande och återskapande av hotade ekosystemtjänster som t ex. våra pollinerande insekter. Vi tror på en rättvis fördelning och användning av globala resurser Vi tror på ett samhälle som är ekologiskt hållbart och där även social och ekonomisk hållbarhet är centrala Vi arbetar för ett samhälle som främjar god hälsa och god livskvalitet

2 Vi behöver omställning till ett hållbart samhälle eftersom: Konkurrensen om marken för energiproduktion och infrastruktur ger minskande arealer för matproduktion Det finns ett ökat självförsörjningsbehov i Sverige. Den biologiska mångfalden minskar och vi behöver hejda den utvecklingen Vi tär på många naturresurser och rubbar jordens klimat

3 Upplysningar Mats Olsson 070 6316054 mats.olsson@slu.se www.omställningsigtuna.se Stöd ossMedlemsavgift 100 sek per år Bankgiro 750­8054 -sprider kunskap och skapar insikt -utmanar politiker och näringsliv -visar på möjligheter för var och en -initierar och genomför konkreta projekt -är politiskt obunden

4 Hållbar matproduktion Hållbara städer Vi driver omställningen mot en hållbar framtid Omstallningsigtuna.se Rik natur Rena vatten för framtiden


Ladda ner ppt "Det här gör vi Vi har dialoger med kommunala politiker och tjänstemän Vi drar igång projekt som engagerar stora som små Vi knyter samman producenter och."

Liknande presentationer


Google-annonser