Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbarhets kompassen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbarhets kompassen"— Presentationens avskrift:

1 Hållbarhets kompassen
Verktyg för att arbeta med utveckling av hållbarhet Materialet är framtaget av AtKisson

2 N = Nature Miljö, naturtillgångar, ecosystem, klimat E = Economy Produktion, konsumtion, jobb, investeringar, uppfinningar, pengar S = Society Regering/stadsskick, kultur, institutioner, sociala angelägenheter, ansvar, engagemang W = Wellbeing Individuell hälsa, familjer, egen utveckling, livskvalitet, lycka

3 FN har tagit fram 17 hållbarhetsmål som måste utvecklas i världen
FN har tagit fram 17 hållbarhetsmål som måste utvecklas i världen. De sorteras enligt följande i utifrån kompassen.

4 FN´s hållbarhetsmål W-Välmående S- Samhälle E- Ekonomi N- Natur
1.Få slut på fattigdom i alla former, överallt. 5. Uppnå jämlikhet mellan könen och bemyndiga kvinnor och flickor 7.Säkerställ tillgång till prisvärd, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. 13 Agera snabbt för att bekämpa klimatförändringarna och dess följder. 2.Få slut på hungern, uppnå kost trygghet och förbättra näringsinnehållet, stödja och uppmuntra hållbart jordbruk 10. Reducera ojämlikheten mellan och inom länder. 8.Stöd includerande och hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning och tillbördigt arbete för alla. 14.Bevara och använd oceaner, sjöar och marina resurser hållbart. 3.Tillse hälsosamma liv och stöd välbefinnande för alla åldrar. 11. Se till att städer är inkluderande, säkra, elastiska och hållbara. 9. Bygg en motståndskraftig infrastruktur, stöd hållbar industri och uppmuntra inovation. 15.Hantera skogarna hållbart, bekämpa ökenutbredningen, stoppa och vänd på urartningen av jorden. Stoppa minskningen av den biologiska mångfalden 4. Säkerställ utbildning som är inkluderad och av god kvalitet för alla och stöd det livslånga lärandet. 16. Verka för rättvisa, fredliga och includerande samhällen. 12.Säkerställ hållbar konsumtion och produktions mönster. 6.Se till att alla har tillgång till vatten och sanitära inrättningar 17. Återuppta det globla samarbetet, partnerskapet, för hållbar utveckling


Ladda ner ppt "Hållbarhets kompassen"

Liknande presentationer


Google-annonser