Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Motiveringen Foto: Eva Levau ”Ett inspirerande exempel på en medelstor stad som visar ledarskap…” ”… innovativa åtgärder…”, ” … breda samverkansstrategier.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Motiveringen Foto: Eva Levau ”Ett inspirerande exempel på en medelstor stad som visar ledarskap…” ”… innovativa åtgärder…”, ” … breda samverkansstrategier."— Presentationens avskrift:

1

2 Motiveringen Foto: Eva Levau ”Ett inspirerande exempel på en medelstor stad som visar ledarskap…” ”… innovativa åtgärder…”, ” … breda samverkansstrategier …”

3 Uppsalas översiktsplan: Vision Uppsala 2030... kunskapsdriven ekonomisk utveckling... en sammanhållen stad... är på väg mot klimatneutralitet Hållbar utveckling: Mål & Vision

4 Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 45 % per invånare 1990-2020, och därefter fortsätta minska. Senast 2050 ska utsläppen vara max ½ ton. Fullmäktiges klimatmål

5 CO2e tusen ton Större utmaningar: Långväga resande

6 Åtgärder för att nå målen – 1

7 Åtgärder för att nå målen – 2

8 Åtgärder för att nå målen – 3

9 Uppsala klimatprotokoll – tillsammans når vi lägre

10 Akademiska hus Returpappercentralen Fullerö Park Friskis & Svettis Biogas Öst Stuns

11  Miljö- och klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling Halverad energianvändning i byggnader och samtidigt klara den sociala och ekonomiska dimensionen,  Fördubbla marknadsandelen för kollektivtrafiken –Och samtidigt behålla en hög andel gående och cyklande –Kräver förändrade resvanor eller statliga ekonomiska incitament Växla över investeringar till att stödja hållbar utveckling Energi- och klimat-data: långsam nedbrytning till lokal nivå, kvalitetsbrister Nationella nivån stödjer lokala möjligheter och överkommer lokala hinder  Livsmedelsförsörjningen Större utmaningar

12 Mer kraft i arbetet för hållbara resor och transporter Elektrifiering av transportsystem –Hitta ett gemensamt system för person/gods Nuvarande byggnadsstocken – halverad energi  Sol-energi på alla tak och andra ytor Smart el- och värmenät – Energiplan 3.0 Inbäddad energi and utsläpp (alla), samt icke-giftiga och förnybara material i bygg- och anläggning Prioriteringar de närmaste 5 åren

13 Nu ska vi fira och jobba vidare! ”Vi underlättar för dig att leva och verka miljövänligt. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid.”

14 Färdplan klimatneutralt Uppsala Referensscenario: om ingen agerar Aktörsscenario: om bara Uppsala klimatprotokoll agerar Målscenario, färdplan: om många aktörer agerar CO 2 e ton/inv Uppsala kommun tar ut riktningen för framtiden med Uppsala klimatprotokoll

15 Tack! Björn Sigurdson, klimatstrateg

16 EU arbetar med färdplaner för klimat 2011: Färdplan för EU för en konkurrenskraftig och resurssnål ekonomi till 2050 med låga växthusgasutsläpp. Färdplanen beskriver en utsläppsbana som minskar unionens växthusgasutsläpp med 80 procent till 2050. Sektors-färdplaner

17 Sverige håller på – remiss nu Underlag till regeringen dec 2012: ”svensk färdplan för att uppnå visionen om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2050.” Sektorsunderlag från Energimyndigheten, Trafikverket, etc.

18 Studentkurs 2012


Ladda ner ppt "Motiveringen Foto: Eva Levau ”Ett inspirerande exempel på en medelstor stad som visar ledarskap…” ”… innovativa åtgärder…”, ” … breda samverkansstrategier."

Liknande presentationer


Google-annonser