Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så går det för skogsindustrin December 2013. Exportprisindex för sågade trävaror. Januari 1997 – oktober 2013 Källa: SCB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så går det för skogsindustrin December 2013. Exportprisindex för sågade trävaror. Januari 1997 – oktober 2013 Källa: SCB."— Presentationens avskrift:

1 Så går det för skogsindustrin December 2013

2 Exportprisindex för sågade trävaror. Januari 1997 – oktober 2013 Källa: SCB

3 Antal byggstarter i Europa* 2006-2012 samt prognos 2013-2016 Källa: Euroconstruct, november 2013 *19 stora Europeiska länder

4 Förtroendeindikatorn och genomsnitt ”Sågverk och träimpregneringsindustri” januari 2000–november 2013 Källa: Konjunkturinstitutet

5 ”Valutaindex för trävaruexport”, 2000 – december 2013 Källa: Sveriges Riksbank och Skogsindustrierna

6 Produktion av sågade trävaror i Sverige 2004–oktober 2013, rullande 12 månader

7 Lager av sågade trävaror vid sågverk januari 2005–oktober 2013

8 Leveranser av sågade trävaror från svenska sågverk. Rullande 12 månader

9 Leveranser av sågade trävaror från svenska sågverk under tredje kvartalett

10 Svenska sågverks leveranser januari- september 2013, fördelning per marknad Källa: SCB, Skogsindustrierna

11 Förtroendeindikatorn och genomsnitt ”Massaindustrin” januari 2000–november 2013 Källa: Konjunkturinstitutet

12 Produktion av marknadsmassa i Sverige 2000–oktober 2013, glidande 12 månader

13 Sveriges export av massa till EU, rullande 12 månader

14 Sveriges export av massa till Kina, rullande 12 månader

15 Globala leveranser av blekt sulfatmassa, ackumulerad procentuell förändring jan–okt 2013, jämfört med jan–okt 2012 Källa: European Pulp Industry Sector

16 Pris blekt barrsulfat i Västeuropa t o m november 2013 (i USD samt omräknat till EUR vä skala, omräknat till SEK hö skala) Källa: RISI/PPI, Skogsindustrierna

17 Svenska kronor per USD och EUR januari 2000 – november 2013 Källa: Riksbanken

18 Produktion av papper i Sverige 2000–oktober 2013, rullande 12 månader

19 Förtroendeindikatorn och genomsnitt ”Pappers– och pappindustrin” januari 2000–november 2013 Källa: Konjunkturinstitutet

20 Sveriges pappersexport till EU, rullande 12 månader

21 Sveriges papperskonsumtion per kvalitet och kvartal, 2009 kv1 – 2013 kv 3

22 Produktion av papper i Europa (CEPI), per kvartal 2001–2013 Källa: CEPI

23 Japans pappersproduktion 1970 – 2012 Källa: Japan Paper Association

24 Procentuell förändring av pappersproduktion i vissa länder, januari–september 2013/2012 och helår 2012/2011 Källa: CEPI, Skogsindustrierna

25 Tidningspapper i Europa % förändring 2013/2012, ackumulerat Källa: Euro-Graph

26 Bestruket träfritt papper i Europa % förändring 2013/2012, ackumulerat Källa: Euro-Graph

27 Antal anställda Källa: SCB Företagens ekonomi

28 Procentuell förändring av exportvärde för skogsindustriprodukter samt alla varor, ackumulerat 2013/2012 Källa: SCB

29 Mdr SEK Källa: SCB oktoberenkät 2013, Löpande penningvärde Investeringar 1990–2012, prognos 2013-2014 i sågverks–,massa–och pappersindustrin

30 Kinas import av sågade trävaror per år från Sverige Källa: Svan Data, Skogsindustrierna

31 Kinas import av sågade trävaror per år Källa: Svan Data/Skogsindustrierna

32 Kinas import av sågtimmer per år

33 Export av sågade trävaror från Sverige till Nordafrika. Rullande 12 månader Procenttal anger förändring av exportvolym januari-september 2013 jämfört med föregående år. Källa: SvanData

34 Export av sågade trävaror från Sverige till Mellanöstern. Rullande 12 månader Procenttal anger förändring av exportvolym januari-september 2013 jämfört med föregående år. Källa: SvanData

35 Kina – produktion och konsumtion av papper Källa: China Paper Association

36 Kina – användning av fiberråvara i pappers- tillverkningen Källa: China Paper Association, PPI

37 Sveriges export av papper till Mellanöstern och Nordafrika per månad 2000-oktober 2013, glidande 12 månaders medelvärde


Ladda ner ppt "Så går det för skogsindustrin December 2013. Exportprisindex för sågade trävaror. Januari 1997 – oktober 2013 Källa: SCB."

Liknande presentationer


Google-annonser