Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så går det för skogsindustrin September 2013. ”Valutaindex för trävaruexport”, 2000 – september 2013 Källa: Sveriges Riksbank, Skogsindustrierna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så går det för skogsindustrin September 2013. ”Valutaindex för trävaruexport”, 2000 – september 2013 Källa: Sveriges Riksbank, Skogsindustrierna."— Presentationens avskrift:

1 Så går det för skogsindustrin September 2013

2 ”Valutaindex för trävaruexport”, 2000 – september 2013 Källa: Sveriges Riksbank, Skogsindustrierna

3 Förtroendeindikatorn ”Sågverk och träimpregneringsindustri” januari 2000–augusti 2013 Källa: Konjunkturinstitutet

4 Lager av sågade trävaror vid sågverk januari 2005–juli 2013

5 Produktion av sågade trävaror i Sverige 2004– juli 2013, rullande 12 månader

6 Leveranser per år av sågade trävaror från svenska sågverk under första halvåret

7 Svenska sågverks leveranser januari-juni 2013, fördelning per marknad Källa: SCB, Skogsindustrierna

8 Sveriges export av barrträvaror till Kina Källa: SCB

9 Sveriges export av barrträvaror till Japan Källa: SCB

10 Medelexportpris. Sveriges export 2005-juni 2013 Källa: SCB (handelsstatistiken)

11 Sveriges export av sågade trävaror, rullande 12 månader Källa: SCB

12 Svensk sågverks leveranser av furuträvaror 2005 Fördelning per marknad Källa: SCB

13 Svensk sågverks leveranser av furuträvaror 2012 Fördelning per marknad Källa: SCB

14 Leveranser av sågad och hyvlad furu respektive gran till svenska marknaden Källa: SCB, Skogsindustrierna

15 Förtroendeindikatorn ”Massaindustrin” januari 2000–augusti 2013 Källa: Konjunkturinstitutet

16 Produktion av marknadsmassa i Sverige 2000–juli 2013, glidande 12 månader

17 Sveriges export av massa till EU, rullande 12 månader

18 Sveriges export av massa till Kina, rullande 12 månader

19 Globala leveranser av blekt sulfatmassa, ackumulerad procentuell förändring jan–jul 2013, jämfört med jan–jul 2012 Källa: European Pulp Industry Sector

20 Pris blekt barrsulfat i Västeuropa t o m augusti 2013 (i USD samt omräknat till EUR vä skala, omräknat till SEK hö skala) Källa: RISI/PPI, Skogsindustrierna

21 Svenska kronor per USD och EUR januari 2000 – augusti 2013 Källa: Riksbanken

22 Prisutveckling för massaved* och blekt barrsulfat,kvartalsvis Källa Skogsstyrelsen, RISI/PPI, bearbetning av Skogsindustrierna *Massaved, fritt skogsbilväg hela Sverige, leveransvirke, underlaget motsvarar ca 10% av förbrukningen av svensk massaved.

23 Produktion av papper i Sverige 2000–juli 2013, rullande 12 månader

24 Förtroendeindikatorn ”Pappers– och pappindustrin” januari 2000–augusti 2013 Källa: Konjunkturinstitutet

25 Sveriges pappersexport till EU, rullande 12 månader

26 Sveriges pappersexport till Nordafrika, rullande 12 månader

27 Produktion av papper i Europa (CEPI), per kvartal 2001–2013 Källa: CEPI

28 Procentuell förändring av pappersproduktion i vissa länder, januari–juni 2013/2012 och helår 2012/2011 Källa: CEPI, Skogsindustrierna * Sydkoreas uppgifter avser jan-maj 2013

29 Tidningspapper i Europa, procentuell förändring 2013/2012, ackumulerat Källa: Euro-Graph

30 Bestruket träfritt papper i Europa, procentuell förändring 2013/2012, ackumulerat Källa: Euro-Graph

31 Antal anställda Källa: SCB Företagens ekonomi

32 Procentuell förändring av exportvärde för skogsindustriprodukter samt alla varor, ackumulerat 2013/2012 Källa: SCB

33 Skogsindustrins virkesförsörjning 2011 Export 0,9 Import 5,9 Brännved o dyl 6,2 Träfiberind. 45,0 Massaved 35,4 Från skogen 70,9 Flis 9,6 Miljoner m 3 fub* 69,7 Sågtimmer 34,3 Sågverk & plywoodind. 24,7 Källa: VMR/SDC *Fasta kubikmeter under bark

34 Årlig avverkning och avsatt tillväxt Källa: Riksskogstaxeringen, Skogsstyrelsen

35 SKA-VB 08 Historisk avverkning och potentiell avverkning i fyra scenarier

36 Skillnad mellan tillväxt och uthållig avverkningsnivå 120 113 103 98 90

37 Investeringar –Liten tankeställare till benchmark Källa: Pöyry


Ladda ner ppt "Så går det för skogsindustrin September 2013. ”Valutaindex för trävaruexport”, 2000 – september 2013 Källa: Sveriges Riksbank, Skogsindustrierna."

Liknande presentationer


Google-annonser