Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så går det för skogsindustrin September 2012. SEK/EUR januari 2002–september 2012 -10%

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så går det för skogsindustrin September 2012. SEK/EUR januari 2002–september 2012 -10%"— Presentationens avskrift:

1 Så går det för skogsindustrin September 2012

2 SEK/EUR januari 2002–september 2012 -10%

3 Timmerprisutveckling i Sverige 1991-2011 Källa: Skogsstyrelsen och Skogsindustrierna

4 Förtroendeindikatorn och genomsnitt ”Sågverk och träimpregneringsindustri” januari 2000–september 2012 Källa: Konjunkturinstitutet

5 Produktion av sågade trävaror i Sverige 2000–augusti 2012, rullande 12 månader

6 Lagret av sågade trävaror vid sågverk januari 2005–augusti 2012

7 Leveranser av sågade trävaror från svenska sågverk under första halvåret

8 Export av sågade trävaror till Europa, rullande 12 månader Källa: SCB

9 Export av sågade trävaror till Kina, rullande 12 månader Källa: SCB

10 Export av sågade trävaror till Polen, rullande 12 månader Källa: SCB

11 Export av sågade trävaror till Norge, rullande 12 månader Källa: SCB

12 Svenska sågverks leveranser januari-juni 2012, fördelning per marknad Källa: SCB, Skogsindustrierna

13 Husbyggnadsindex för EU Källa: Eurostat

14 Byggstarter och bygglov i USA Källa: US Bureau of the Census

15 Förtroendeindikatorn och genomsnitt ”Massaindustrin” januari 2000–september 2012 Källa: Konjunkturinstitutet

16 Produktion av marknadsmassa i Sverige 2000–augusti 2012, rullande 12 månader

17 Sveriges export av massa till EU, rullande 12 månader

18 Sveriges export av massa till Kina, rullande 12 månader

19 Globala leveranser av blekt sulfatmassa Ackumulerad procentförändring jan-aug 2012 jämfört med jan-aug 2011 Källa: European Pulp Industry Sector

20 Pris blekt barrsulfat i Västeuropa t o m september 2012 (i USD samt omräknat till EUR vä skala, omräknat till SEK hö skala) Källa: RISI/PPI, Skogsindustrierna

21 Svenska kronor per USD och EUR januari 2000 – augusti 2012 Källa: Riksbanken

22 Prisutveckling för massaved * och blekt barrsulfat,kvartalsvis Källa Skogsstyrelsen, RISI/PPI, bearbetning av Skogsindustrierna *Massaved, fritt skogsbilväg hela Sverige, leveransvirke, underlaget motsvarar ca 10% av förbrukningen av svensk massaved.

23 Förtroendeindikatorn och genomsnitt ” Pappers– och pappindustrin” januari 2000–september 2012 Källa: Konjunkturinstitutet

24 Produktion av papper i Sverige 2000–augusti 2012, rullande 12 månader

25 Sveriges pappersexport till EU, rullande 12 månader

26 Sveriges pappersexport till Nordafrika, rullande 12 månader

27 Sveriges pappersexport till Mellanöstern, rullande 12 månader

28 Leveranser från svenska bruk respektive import av papper till Sverige, procentuella andelar av konsumtionen Källa: SCB, Skogsindustrierna

29 Produktion av papper i Europa (CEPI), per kvartal 2001-2011 Källa: CEPI

30 Procentuell förändring av pappersproduktion i vissa länder, helår 2011/2010 och januari-juli 2012/2011 Källa: CEPI, Skogsindustrierna

31 Tidningspapper i Europa procentuell förändring 2012/2011, ackumulerat Källa: EURO-Graph Källa: Euro-Graph

32 Bestruket träfritt papper i Europa, procentuell förändring 2012/2011, ackumulerat Källa: Euro-Graph

33 Import av rundvirke till Sverige per kvartal 2003-2012 Källa: SCB, Skogsindustrierna

34 Import av rundvirke till Sverige, uppdelat på exporterande land per år Källa: SCB

35 Export av rundvirke från Sverige per kvartal 2003-2012 Källa: SCB, Skogsindustrierna

36 Antal anställda Källa: SCB Företagens ekonomi

37 Procentuell förändring av exportvärde för skogsindustriprodukter samt alla varor, ackumulerat 2012/2011 Källa: SCB

38 Sågverk: Ungefärlig kostnadsfördelning för 1 m 3 sågad trävara – logistik totalt 23 % ITL - Intelligent Timber Logistics (Capgemini)

39 Transportmedel vid export 2010 Lastbil Järnväg Fartyg Totalt 13,3 miljoner ton Källa: Trafikanalys och Trafikverket Totalt ca 6,0 miljoner ton Järnväg Lastbil Fartyg massa och papper sågade trävaror

40 Skogsindustrins andel av näringslivets transporter 2010 Fartyg** Järnväg* Svensk lastbil (mätt i ton) Fartyg** Järnväg* Svensk lastbil (mätt i ton) *exkl. malmbanan ** lastade varor Export Inrikes Källa: Trafikanalys och Trafikverket

41 Transportmedel vid landtransporter i Sverige 2010 (procentuell fördelning) RundvirkeFlisTrävarorMassaPapper Källa: Trafikanalys

42 Dieselpriser, exkl. moms mellan år 1990-2010 pumppris bemannad station, exkl. bonus/återbäring/rabatter Källa: SPBI (Svenska Petroleum & Biodrivmedels Institutet

43


Ladda ner ppt "Så går det för skogsindustrin September 2012. SEK/EUR januari 2002–september 2012 -10%"

Liknande presentationer


Google-annonser