Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så går det för skogsindustrin Grafer från kvartalsrapporten september 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så går det för skogsindustrin Grafer från kvartalsrapporten september 2010."— Presentationens avskrift:

1 Så går det för skogsindustrin Grafer från kvartalsrapporten september 2010

2 Konfidensindikatorn och genomsnitt ”Sågverk och träimpregneringsverk” januari 2000–augusti 2010 Källa: Konjunkturinstitutet

3 Produktion av sågade trävaror i Sverige per månad 2000–juli 2010, glidande 12 månaders medelvärde

4 Volymförändring i total orderingång till svenska sågverk jämfört med samma kvartal föregående år 2007 – 2010

5

6 8,4 milj m32,7 milj m31,6 milj m31,3 milj m35,5 milj m3 Respektive lands totala export till Europa 2009

7

8 Konfidensindikatorn och genomsnitt ”Massaindustrin” januari 2000–augusti 2010 Källa: Konjunkturinstitutet

9 Produktion av avsalumassa i Sverige per månad 2000–juli 2010, glidande 12 månaders medelvärde

10 Konfidensindikatorn och genomsnitt ”Pappers– och pappindustrin” januari 2000–augusti 2010 Källa: Konjunkturinstitutet

11 Produktion av papper i Sverige per månad 2000–juli 2010, glidande 12 månaders medelvärde

12 Procentuell förändring av pappersproduktionen för vissa marknader, helår 2009/2008 och januari–juli 2010/2009 Källa: CEPI, Skogsindustrierna

13 Källa: SDC

14 Import av rundvirke till Sverige, kvartal 2007–2010 Källa: SCB

15 Export av rundvirke från Sverige, kvartal 2007–2010 Källa: SCB

16 Industrins orderingång för sågverks–, massa och pappersindustrin, fasta priser kalenderkorrigerad och säsongsrensad 2007–2010 Källa: SCB

17 Procentuell utveckling av exportvärde respektive exportvolym för sågverks–, massa– och pappersindustrin Källa: SCB, Skogsindustrierna

18 Källa: China Customs

19


Ladda ner ppt "Så går det för skogsindustrin Grafer från kvartalsrapporten september 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser