Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur kan arbetsmarknadspolitiken bidra till att förbättra ramvillkoren för tillväxtbranscher? Annika Rosing, Nordiska ministerrådet Nordisk Ministerråd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur kan arbetsmarknadspolitiken bidra till att förbättra ramvillkoren för tillväxtbranscher? Annika Rosing, Nordiska ministerrådet Nordisk Ministerråd."— Presentationens avskrift:

1 Hur kan arbetsmarknadspolitiken bidra till att förbättra ramvillkoren för tillväxtbranscher? Annika Rosing, Nordiska ministerrådet Nordisk Ministerråd

2 Norden & globalisering Syfte: utveckla den nordiska modellen öka konkurrenskraften i Norden profilera och synliggöra Norden som en föregångsregion Nordisk Ministerråd

3 Nordiska tillväxtbrancher Syfte: Att undersöka hur arbetsmarknadspolitiken kan bidra till att förbättra ramvillkoren för tillväxtbranscher i Norden Nordisk Ministerråd

4 Centrala frågeställningar Vilka är de nordiska tillväxtmarknaderna? Vad karaktäriserar tillväxtbranschernas behov av arbetskraft? Vilka rambetingelser säkrar ett samband mellan efterfrågan och utbud av arbetskraft för tillväxtbranscher? Nordisk Ministerråd

5 Fem arbetspapper 1.Nordic growth sectors – framework conditions for high- growth industries in the North 2.The competetive job creators 3.Demand & supply of labour in competetive job creators 4.Work wellbeing in growth companies 5.Demand for revision of framework conditions www.damvad.com/nordic-growth.aspx Nordisk Ministerråd

6 Megatrender inom arbetsmarknadspolitiken En åldrande befolkning & arbetskraft Ökad mångfald Ökande andel kvinnor i arbetskraften med hög utbildning Globalisering… Ett minskat behov av att arbetskraften ska vara fysiskt på plats Polarisering av arbetskraften i förhållande till kvalifikationer Nordisk Ministerråd

7 Slutsatser Arbetsmarknadspolitik Öka incitamenten för äldre att vara kvar i arbetskraften Minska företagens administrativa börda för internationell rekrytering samt förbättra möjligheterna för internationella studenter att få ett arbete i Norden Bristande kompetensförsörjning (matchning mellan efterfrågade komptenser och utbudet av arbetskraft. Gäller i synnerhet nyutbildade) Nordisk Ministerråd

8 Slutsatser arbetsmiljöpolitik Att företag systematiskt samlar in data om den psykosociala arbetsmiljön (key-performance indicators) Ta fram goda exempel på metoder och arbetssätt som förbättrat den psykosociala arbetsmiljön Ta fram riktlinjer och metoder som kan hjälpa till att skapa en bättre balans mellan arbetsliv och familj/fritid Den komplexa regleringen på arbetsmiljöområdet analyseras genom en cost-benefit analys Nordisk Ministerråd

9 Slutsatser Det största hindret för växande företag är bristen och svårigheten att hitta rätt kompetens Framgångsrika företag kan bli ännu bättre om de uppmärksammar de barriärer som finns för kvinnor, utrikesfödda och äldre En bra arbetsmiljö stimulerar tillväxt (det är viktigt att företagen ser sambandet!) Nordisk Ministerråd


Ladda ner ppt "Hur kan arbetsmarknadspolitiken bidra till att förbättra ramvillkoren för tillväxtbranscher? Annika Rosing, Nordiska ministerrådet Nordisk Ministerråd."

Liknande presentationer


Google-annonser