Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen Informationsmöte 17 januari Integration av nyanlända

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen Informationsmöte 17 januari Integration av nyanlända"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen Informationsmöte 17 januari Integration av nyanlända
och förslag till placering av bostadsmoduler

2 Agenda Introduktion Anna Rheyneuclaudes Kihlman, kommunstyrelsens ordförande (M) Mottagning av nyanlända på Lidingö 2016 – 2017 Bengt Agö, chef, mottagningen för nyanlända Processen kring bostäder, nuläge och planer för 2017 Pernilla Dufström, chef, teknik- och fastighetsförvaltningen Lidingö stads integrationsarbete och volontärers verksamhet Anna Skagersten, integrationssamordnare med gäster Frågepanel Anna Rheyneuclaudes Kihlman, kommunstyrelsens ordförande Pernilla Dufström, chef, teknik- och fastighetsförvaltningen Bjarni Gudmundsson, chef för hyresadministration Agneta Tarandi, bygglovchef Anna Skagersten, integrationssamordnare

3 Mottagning av nyanlända på Lidingö 2016 – 2017
Bengt Agö chef, mottagningen för nyanlända, omsorgs- och socialförvaltningen

4 Mottagning nyanlända – vilka ansvarar vi för?
Dessa är vi skyldiga att ta emot och ge bostad under etableringstiden, 2 år De som anvisas från Migrationsverket med permanent- eller tillfälligt uppehållstillstånd, enligt anvisningsplan (ABO) KVOT – flyktingar, enligt överenskommelse, ingår i anvisningen Egenbosatta (EBO) och anhöriga till tidigare anvisade personer samt anhöriga till ensamkommande barn (EKB) Staden får schablonersättning Vi ska erbjuda vuxna SFI och SO (samhällsorientering) Vi ska erbjuda barn förskola och skola De måste själva ordna sitt boende Staden har inget ansvar för asylsökande – mer än att barnen i dessa familjer har rätt att gå i skola/förskola. Asylsökande har även rätt till akut sjukvård och nödvändig tandvård. Migrationsverket är ansvarig myndighet.

5 Samtliga mottagna nyanlända 2016, ABO, EBO, anhöriga EKB

6 Bostäder till nyanlända/anvisade under 2016
Antal lägenheter/rum Högsätra plan 5&6 40 rum Bostadshotellet 29 rum (1 delat) Stadens villor/lokaler 2 Stadens bostadsrätter 2 lgh Lidingö hem 8 lgh John Mattson 10 lgh Omvandlade service lägenheter 5 lgh Omvandlade personalbostäder JM/Dalénum

7 Samtliga mottagna nyanlända Lidingö, ABO, EBO, anhöriga till EKB 2014 – 2016 samt prognos 2017

8 Processen kring bostäder Nuläge och planer för 2017
Pernilla Dufström chef, teknik- och fastighetsförvaltningen

9 Bostadsmoduler Bostadsmoduler för 50 personer ska köpas in enligt beslut i kommunstyrelsen Bedömningskriterier för placering (ej rangordnat) Närhet till allmänna kommunikationer och närservice Goda markförhållanden Möjlighet att ansluta vatten, avlopp och el Bedömningskriterier för val av leverantör (ej rangordnat) Pris Leveranssäkerhet (finansiell stabilitet, leveranstid) Kvalitet (effektivitet, uppfyllelse av BBR – bostadsregler, inredning och ytskikt Miljö (materialval och energiprestanda) Inflyttning preliminärt hösten 2017 Andra placeringar har studerats men valts bort för närvarande på grund av Dåliga markförhållanden, fel tomtstorlek, ej tillgång till mark i rätt tid eller dylikt

10 Bostadsmoduler, byggnadstekniska för- och nackdelar
Tillgängliga Flera leverantörer har visat intresse för att leverera moduler Upphandling av moduler (inte slutgiltigt genomförd) Den tilltänkte leverantören uppfyller alla våra krav Enda leverantören som kan uppfylla alla krav enligt BBR (bostadsregler) Snabb leverans, cirka 14 veckor samt cirka 4 veckor för att koppla in vatten och avlopp, etc. Flexibla - kan flyttas vid behov Yteffektiva Rummen är små, cirka 18 kvm, samt små biutrymmen Relativt dyr lösning Modulerna har en relativt enkel arkitektur

11

12 Exempel på möjlig placering

13 Exempelbilder bostadsmoduler

14 Bostäder på kort sikt (2017)
Bostadsmoduler Moduler med plats för 50 personer har godkänts för inköp av kommunstyrelsen Behöver tidsbegränsat bygglov Ombyggnad av plan 7&8 i Högsätra (före detta Lidingö sjukhus) Lidingö stad äger fastigheten Ombyggnad av exempelvis kontorslokaler till bostäder De kända alternativ som finns i dag enligt ovan räcker inte för att tillgodose hela bostadsbehovet för år 2017 Boende för cirka personer saknas

15 Lidingö stads integrationsarbete Volontärers verksamhet
Anna Skagersten integrationssamordnare, omsorgs- och socialförvaltningen

16

17 Frågepanel Anna Rheyneuclaudes Kihlman kommunstyrelsens ordförande
Pernilla Dufström chef, teknik- och fastighetsförvaltningen Bjarni Gudmundsson chef för hyresadministrationen Agneta Tarandi bygglovchef Anna Skagersten integrationssamordnare

18 Vad händer nu? Beslut ska fattas i kommunstyrelsen om placeringen av bostadsmoduler i slutet av januari. Information, bilder, frågor och svar, finns tillgängliga på från den 18 januari Har du fler frågor eller synpunkter? Ställ din öppna fråga i vårt kundforum på Skicka in din enskilda fråga via vårt webbformulär på Kontakta Birgitta Sihver, tel

19 Tack för att du kom!


Ladda ner ppt "Välkommen Informationsmöte 17 januari Integration av nyanlända"

Liknande presentationer


Google-annonser