Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen."— Presentationens avskrift:

1 Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen

2 För vem gäller ersättningarna? Ersättning till kommuner och landsting för nyanlända personer med uppehållstillstånd betalas ut först när en person tagits emot i en kommun, det vill säga blivit kommunplacerad. PUT – permanent uppehållstillstånd KOM – kommunplaceringsdatum

3 Personkretsen Vidarebosatta (kvotflyktingar) Flyktingar / skyddsbehövande / synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter Tillfälligt skydd Tribunalvittnen Tillstånd efter verkställighetshinder Anhöriga till ovanstående

4 Vilken förordning? Mottagen före 1 december 2010 Mottagen från och med 1 december 2010 SFS 1990:927 SFS 2010:1122 Mer om lagar och förordningar

5 Anslag 2015 9 410 532 000

6 ERSÄTTNING som betalas ut utan ansökan

7 Grundersättning Belopp 2015: 222 500 kronor Motsvarar fem prisbasbelopp (á 44 500 kronor) Förutsättning: Överenskommelse om flyktingmottagande Utbetalning: I början av året, annars månaden efter undertecknad överenskommelse

8 Prestationsbaserad ersättning för högt mottagande Betalas ut till de 145 kommuner som hade högst mottagande under 2014 i förhållande till befolkning om de hade en överenskommelse den 1 januari 2015 1.15 000 kr/nyanländ 2015 2.10 000 kr/nyanländ 2015 3.5 000 kr/nyanländ 2015 Vilka kommuner?

9 Prestationsbaserad ersättning efter anvisning För varje mottagen nyanländ som anvisats plats i kommunen från anläggningsboende, samt för vidarebosatta (kvot) 15 000 kr/person Betalas ut till kommuner som hade en överens- kommelse om mottagande den 1 januari 2015

10 Prestationsbaserad ersättning i praktiken Kommun X hamnade bland de kommuner i Sverige som tog emot mest nyanlända i förhållande till sin folkmängd 2014. Tar 2015 emot Ali, kvotflykting 15 000 kr i prestationsbaserad ersättning för högt mottagande 15 000 kr i prestationsbaserad ersättning efter anvisning Kommun Y hamnade bland de kommuner i Sverige som tog emot minst nyanlända i förhållande till sin folkmängd 2014. Tar 2015 emot Mohammed, tidigare asylsökande i eget boende 0 kr i prestationsbaserad ersättning för högt mottagande 0 kr i prestationsbaserad ersättning efter anvisning

11 Schablonersättning Belopp för 2015: 0-64 år 83 100 kr Från 65 år 52 000 kr Utbetalning: Betalas ut under två år Följer folkbokföring Tidsschema

12 Initialt ekonomiskt bistånd Engångsbelopp som betalas ut samtidigt som första schablonersättningen Vuxna ABO/kvot 7 500 kr Vuxna EBO/Anknytning 4 000 kr Barn under 20 år 3 000 kr Inget initialt bistånd för personer som fyllt 65 år

13 ERSÄTTNING som kommuner och landsting ansöker om

14 Ekonomiskt bistånd 1.Inte har rätt till etableringsplan pga. sjukdom eller funktionshinder (AF-beslut) 2.Har rätt till etableringsplan, men inte kan delta i etableringsinsatser på heltid pga. sjukdom eller funktionshinder (AF-beslut) 3.Ej kan försörja sig då etableringsplan upphört, pga. sjukdom eller funktionshinder som fanns vid mottagandet (medicinskt underlag) Gamla förordningen – Arbetsförmåga/medicinskt underlag Nya förordningen – Prestationsförmåga/AF-beslut

15 Ekonomiskt bistånd för ungdomar 18-21 år Fyllt 18 men inte 21 år Saknar föräldrar i landet Går i gymnasieskola Inte är föremål för vård

16 Stöd och service Kommunens kostnad x 75 procent minus egenavgift = sökbart belopp för kommunen Ålderdom, sjukdom eller funktionshinder Särskild boende för service och omvårdnad eller stöd och hjälp i boendet, t.ex. hemtjänst eller anhörigvård.

17 Ensamkommande barn – två former för ersättning Överenskommen och belagd plats 1 600 + 300 kr Kostnad för vård och boende när överenskommelse saknas eller vid överinskrivning …eller

18 Överenskommen och belagd plats Förhandlas med länsstyrelsen 1 600 kronor/dygn och plats 300 kronor/dygn och belagd plats Separat överenskommelse kommunplacerade barn Separat överenskommelse Asyl Mottagnings- enheten BSE Norrköping Blandad överenskommelse

19 Kostnader för vård och boende FamiljehemHVB SIS-hem Träningslägenhet utsluss 18+

20 Schablonersättning ensamkommande barn 30 000 kronor God man och särskilda kostnader inom socialtjänsten Till den kommun som först söker och beviljas ersättning för placeringskostnader Betalas ut månaden efter beviljad ersättning för vård och boende

21 Stöd och service samt hälso- och sjukvård LSS/Assistansersättning Bostadsanpassning Hälso- och sjukvård Sjukdom/ funktionshinder Varaktighet 3 år 60 000 kr 12 månader Tidsperioder

22 Hälso- och sjukvård (varaktig vård) Sjukdom/ funktionshinder Varaktighet 3 år 60 000 kr 12 månader Hälso- och sjukvård som ordinerats av läkare

23 Hälsoundersökning Schablonbelopp: 2 060 kronor för 2015 Kostnader för hälsoundersökning med hälsosamtal. Kostnader för eventuella tolkkostnader i samband med undersökningen

24 Tomhyra Hyra för bostad som stått tom i väntan på en anvisad person från anläggningsboende Migrationsverkets och Arbetsförmedlingens anvisningar Max 12 000 kronor per bostad

25 Vissa särskilda och extraordinära kostnader Fast anslag - 60 miljoner Kostnader: 140101-150630 Sista ansökningsdag: 30 september Enligt fastslagen prioriteringsordning Prioriterings- grupper

26 När ska en ansökan ha kommit in? Inom ett år från utgången av den period som ansökan avser Kalenderår i efterskott (ekonomiskt bistånd /stöd och hjälp i boendet) 12-månadersperiod (vård) Fast kvartal (ensamkommande barn) För flera ärendeslag ska en första ansökan inkomma inom tre år från mottagningsdatum*

27 Vanliga avslagsorsaker Familjeåterförening 18-årsbeslut Lägenhetskontrakt i barnets namn AF-beslut saknas Svensk medborgare Undermåligt underlag

28 Uppgiftsskyldighet Kommuner och landsting är skyldiga att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma rätten till ersättning SFS 2010:112238 § SFS 1990:92739 §

29 Överklaga Förvaltningsrätten i Linköping Inom tre veckor från meddelat beslut Lifos

30 Att tänka på! Sök i god tid Ange rätt dossiernummer/personnummer Bifoga beslut där aktuellt lagrum framgår Kontrollräkna ekonomiskt underlag och sammanställ Använd webbplats, frågetelefon och gruppbrevlåda Adressera rätt och använd rätt blankett!

31 Kontaktuppgifter Statsbidragsfunktionen i Norrköping Frågetelefon: 010-485 55 84 Vardagar kl. 09.00-12.00 Gruppbrevlåda: statsbidragsfunktionen@migrationsverket.se

32 www.migrationsverket.se migrationsverket.se


Ladda ner ppt "Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen."

Liknande presentationer


Google-annonser