Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Annica Ring Migrationsverket. Totalt antal ensamkommande barn 2015: 35 369 barn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Annica Ring Migrationsverket. Totalt antal ensamkommande barn 2015: 35 369 barn."— Presentationens avskrift:

1 Annica Ring Migrationsverket

2 Totalt antal ensamkommande barn 2015: 35 369 barn

3

4 Migrationsverkets prognos A: 140 000 varav 27 000 ensamkommande barn B: 100 000 varav 18 000 ensamkommande barn C: 70 000 varav 12 000 ensamkommande barn

5

6 Beslut 2015 ensamkommande barn 426 avslag Bifall 1076 Dublin 61 Övriga 1097, återtag, dubbelreg, avvikna Dublin Ungern Handläggningstid

7 …på sikt en jämnare fördelning av barnen mellan landets kommuner. …bättre planeringsförutsättningar för kommuner och andra aktörer. … att upp- och nedgångar i antalet barn som söker asyl i Sverige bättre kan hanteras av den nya modellen. Den nya modellen medför

8 Utjämnande anvisning sker till den kommun i landet som för ögonblicket har lägst måluppfyllelse av sin andel. Om inte… Nya former av anvisningar

9 Utjämnande anvisning sker till den kommun i landet som har lägst måluppfyllelse av sin andel om inte… platsanvisning sker till annan kommun som anmält en ledig plats eller… Nya former av anvisningar

10 Utjämnande anvisning sker till den kommun i landet som har lägst måluppfyllelse av sin andel om inte… platsanvisning sker till annan kommun som anmält en ledig plats eller… anknytningsanvisning sker till annan kommun som det föreligger stark anknytning till. Nya former av anvisningar

11 Utjämnande anvisning sker till den kommun i landet som har lägst måluppfyllelse av sin andel om inte… platsanvisning sker till annan kommun som anmält en ledig plats eller… anknytningsanvisning sker till annan kommun som det föreligger stark anknytning till. Nya former av anvisningar

12 Samtliga kommuner tilldelas en andel som anges i promille. Samtliga anvisningar inkluderas i andelen. Anvisning utifrån andelar

13 Samtliga kommuner tilldelas en andel som anges i promille. Samtliga anvisningar inkluderas i andelen. Platsbehovet på nationell nivå uppdateras vid varje prognos. Anvisning utifrån andelar

14 Samtliga kommuner tilldelas en andel som anges i promille. Samtliga anvisningar inkluderas i andelen. Platsbehovet på nationell nivå uppdateras vid varje prognos. Anvisning utifrån andelar

15 Andelarna Andelarna fastställas av Migrationsverket –Andelarna löper under 12 månader –Startdatum 1 mars (1 april 2016) –Samråd med SKL och länsstyrelserna –Presenteras i verkets prognoser

16 Andelarna Andelarna fastställs av Migrationsverket –Andelarna löper under 12 månader –Startdatum 1 mars (1 april 2016) –Samråd med SKL och länsstyrelserna –Presenteras i Migrationsverkets prognoser Andelarna bygger på följande variabler: –Folkmängd –Flyktingmottagande inkl. anhöriga –BUV; anvisade och flyktingmottagna –”Asyldygn”; ABO, EBO, BUV + BUV i ankomstkommun

17 Andelarna Andelarna fastställas av Migrationsverket –Andelarna löper under 12 månader –Startdatum 1 mars (1 april 2016) –Samråd med SKL och länsstyrelserna –Presenteras i verkets prognoser Andelarna bygger på följande variabler: –Folkmängd –Flyktingmottagande inkl. anhöriga –BUV; anvisade och flyktingmottagna –”Asyldygn”; ABO, EBO, BUV + BUV i ankomstkommun Basnivån är 1 promille Länsstyrelserna kan, efter samråd med Migrationsverket, omfördela andelarna regionalt

18 Samtliga anvisningar till en kommun inkluderas vid beräkning av kommunernas måluppfyllelse. Andelarnas måluppfyllelse

19 Samtliga anvisningar till en kommun inkluderas vid beräkning av kommunernas måluppfyllelse Aktuell måluppfyllelse av andelen beräknas utifrån totalt antal gjorda anvisningar i landet sedan den 1 januari 2016. Andelarnas måluppfyllelse

20 Samtliga anvisningar till en kommun inkluderas vid beräkning av kommunernas måluppfyllelse. Aktuell måluppfyllelse av andelen beräknas utifrån totalt antal gjorda anvisningar i landet sedan den 1 januari 2016. Beräkningen av måluppfyllelsen löper tillsvidare. Andelarnas måluppfyllelse

21 Samtliga anvisningar till en kommun inkluderas vid beräkning av kommunernas måluppfyllelse. Aktuell måluppfyllelse av andelen beräknas utifrån totalt antal gjorda anvisningar i landet sedan den 1 januari 2016. Beräkningen av måluppfyllelsen löper tillsvidare. Andelarnas måluppfyllelse

22 En kommun, med andelen 5 promille, som fått 50 barn anvisade då exakt 10 000 barn anvisats i landet sedan startdatum har det ögonblicket 100 procent måluppfyllelse. Om barn nr 10 001 anvisas till en annan kommun sjunker kommunens måluppfyllelse till 99,99 procent. Om barn 10 001 anvisas till den aktuella kommunen höjs dess måluppfyllelse till ca 102 %. Exempel 1

23 Låt säga att den sista februari 2017 har exakt 10 000 barn anvisats sedan start. En kommun med andelen 3 promille har fått exakt 30 barn anvisade och har då 100 procent måluppfyllelse. Den 1mars ändras kommunens andel till 2,9 promille. Då ändras automatiskt kommunens måluppfyllelse till 103,4 procent. Samma kommun får istället en höjd andel till 3,1 promille. Då ändras automatiskt kommunens måluppfyllelse till 96,77 procent Exempel 2

24 Anta att ett barn anvisas enligt utjämnande anvisning. Vi identifierar då den kommun i landet som har lägst måluppfyllelse av sin andel. Om fler än en kommun har samma, lägsta, måluppfyllelse, gör vi anvisning till den av kommunerna som har den högsta andelen. Är den också lika anvisas den kommun med störst folkmängd. Exempel 3

25 Anta att ett barn ska anvisas till en ledig plats och det finns flera platser som matchar barnet. Anvisning sker då till den av de kommuner som har lägst måluppfyllelse. Exempel 4

26 För varje enskild anvisning som sker i landet så sjunker måluppfyllelse för alla kommuner i landet – förutom i den kommun dit anvisningen sker där den istället ökar. Det beror på att måluppfyllelsen hela tiden står i relation till totalt antal gjorda anvisningar från start. Exempel 5 - måluppfyllelse

27 Ny lagstiftning 1 mars Bosättningslag 1 juni Ändring om rätten till bistånd enligt LMA 21 juli, Begränsningar i rätten till uppehållstillstånd Ändring om överenskommelser om ensamkommande barn och statliga ersättningar.

28 LMA,(1994:137) Lagen om mottagande av asylsökande mfl Regeringen har beslutat att rätten till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA) ska upphöra för personer som har beslut om avvisning eller utvisning som fått laga kraft. Om det finns ett beslut om tidsfrist för frivillig avresa upphör rätten till bistånd senast när tidsfristen löper ut. Ändringen påverkar vuxna personer som inte bor tillsammans med barn som de ha vårdnadshavaransvar för. Lagändringen börjar gälla från 1 juni 2016.

29 Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 2262-15

30 Tack för mig… Kontakt uppgifter, annica.ring@migrationsverket.se tel 010-48 527 12 annica.ring@migrationsverket.se


Ladda ner ppt "Annica Ring Migrationsverket. Totalt antal ensamkommande barn 2015: 35 369 barn."

Liknande presentationer


Google-annonser