Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ordning och reda i flyktingpolitiken - Nuläge - Johan Forssell 2016-02-06.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ordning och reda i flyktingpolitiken - Nuläge - Johan Forssell 2016-02-06."— Presentationens avskrift:

1 Ordning och reda i flyktingpolitiken - Nuläge - Johan Forssell 2016-02-06

2 Asylsökande till Sverige 1984 -2015 Antal asylsökande till Sverige från 2011 = 341 500 Nuvarande Beviljandegrad = ca 75 procent 1 asylsökande = har brukat motsvara ca 1 person med uppe- hållstillstånd (Vissa får avslag. Anhöriginvandring tillkommer).

3 Asylsökande i Norden 2015 Sverige 163 000 Norge 30 000 Finland 30 000 Danmark 21 000

4 Nuläge – söktryck och kostnader Januari 2016 4 172 asylsökande, motsvarar drygt 50 000/år Januari 2015 4 896 asylsökande, motsvarar 58 000/år MiV:s senaste kostnadsprognos: 61 miljarder för 2016. – I juli 2015 uppskattades kostnaderna till 30 miljarder.

5

6 Nuläge - boendesituationen MiV: - Tältboendet i Revinge avvecklas, nej till fler tältplatser -Fokus nu på mer varaktiga boenden, där asylsökande kan bo hela asylutredningstiden -MiV förlorar under våren 5 000 platser på turistanläggningar ”Vi letar nya boenden, precis som vi gör hela tiden, men vi ser att det blir svårare och svårare. Det finns en mättnad på marknaden. Vi har ju hållit på och letat platser i tre års tid nu”, säger Magnus Gustavsson, sektionschef på Migrationsverket till SVT den 18 januari.

7 Nuläge - asylutredningar 180 000 inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 1 januari 2016 ca 160 000 väntar på beslut i fråga om uppehållstillstånd. ca 6 000 ska avvisas och ca 14 000 har uppehållstillstånd År 2015 fattades 58 000 beslut i asylärenden Uppdrag i MIV:s regleringsbrev: ”Förkorta handläggningstiderna för asylansökningar” Migrationsverket ska redovisa en plan för hur handläggning av asylärenden kan förkortas genom bl.a. produktivitetsökningar. En tänkbar åtgärd är tidig sortering av ärenden utifrån t.ex.; uppenbart ogrundade ansökningar, presumtiva bifall, presumtiva avslag och ärenden om överföring enligt Dublinförordningen.”

8 Nuläge – läget i kommunerna Tudelat. Vissa kommuner påverkas mycket, andra i mindre utsträckning. ”I 40-50 kommunerna har man haft ett krisartat läge, men de andra 200 - 220 kommunerna har haft ett ansträngt läge och säger att de kan göra mer”, säger Per-Arne Andersson, chef på SKL till SR den 3 januari 2015 Minst 30 kommuner har anmält sig till Inspektionen för vård och omsorg. Enligt dem har socialtjänstens strukturella omständigheter förändrats genom ankomsten av ensamkommande barn samt att kommunen inte längre kan upprätthålla sitt uppdrag på ett rättssäkert och för barnen tryggt sätt.

9 Moderat policy Tillfällig paus, direktavvisning vid Sveriges gräns Europeisk omfördelningsmekanism Tydligare skillnad mellan Ja och Nej i asylprocessen Stramare passhantering Skärpta straff för flyktingsmuggling Medicinsk åldersbedömning av ensamkommande ungdomar (vid behov) Harmonisering av svenska regler mot övriga EU Dämpa kostnadsutvecklingen (stödboenden, i regi av Migrationsverket, tillgång till socialförsäkringar, etc) Stärka drivkrafterna till arbete (TUT, försörjningskrav, lärlingsanställningar, förstajobbet-anställning, förstajobbet-avdrag, etc)

10 Framöver 1. Kommer fattade beslut vara tillräckliga för att dämpa söktrycket? 2. Fokus på migration övergår med tiden till integration – Arbete, bostäder, skola, socialförsäkringar 3. Värderingsdiskussion – Hur kan vi från politikens sida tydliggöra vilka lagar och regler som gäller i Sverige?

11 Tack för att ni har lyssnat och ha en fortsatt trevlig helg! Johan.forssell@riksdagen.se

12


Ladda ner ppt "Ordning och reda i flyktingpolitiken - Nuläge - Johan Forssell 2016-02-06."

Liknande presentationer


Google-annonser