Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 1 Brukarenkät 2009 - genomföra brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 1 Brukarenkät 2009 - genomföra brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar."— Presentationens avskrift:

1 1 1 Brukarenkät 2009 - genomföra brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare värderar oss och upplever kvaliteten vid mättillfället. Underlag för förbättrings/utvecklingsarbete. Genomförande augusti – december 2009 (samarbete med Umeå kommun) Socialförvaltningen 2009-12-09 Uppdrag enligt styrkort

2 2 2 Brukarenkät 2009 Enkät A postHemtjänst ÄO OOF och VPF (boendestöd) ( egen och extern regi) - Korttidsenheten/platser - Dagverksamhet för personer med demens SÄBO-beslut i Seniorboende Särskilt boende heldygnsomsorg (egen och extern regi) Personlig assistans LASS – vuxna (egen och extern regi) Enkät B postBostad med särskild service, LSS Pictogram (egen och extern regi) Enkät Cutdelad Beroendeverksamheten - stickprovsundersökning Enkät DutdeladFamiljerätten Enkät EutdeladFamiljerådgivningen - extern regi Enkät A intervju Stöd och försörjning – intervju per telefon Socialförvaltningen 2009-12-09 Målgruppsanpassade enkäter 2

3 3 3 20082009 InsatsområdeUtskick antal Svar %Utskick antal Svar % Hemtjänst, korttidsplatser, dagverksamhet 153660115258 SÄBO-beslut i Seniorboende1616124858 SÄBO - heldygnsomsorg4696351359 LASS personlig assistans vuxna985510156 Bostad med särskild service - LSS1445414253 Familjerådgivning3352311124 Familjerätt5323919 Beroendeverksamhet81278990 Stöd- och försörjning9782716100 Brukarenkät 2009 Socialförvaltningen 2009-12-09 3 Utskick och antal svar inom olika insatsområden

4 4 4 Fördelning av svarsalternativ Insatsområde andel svar Ja, alltid % Ja, för det mesta % Nej, för det mesta inte % Nej aldrig % Hemtjänst45 82 SÄBO-beslut i Seniorboende415081 SÄBO - heldygnsomsorg404992 LASS personlig assistans vuxna3150172 Familjerådgivning79201- Familjerätt4044133 Beroendeverksamhet494362 Stöd- och försörjning701983 Brukarenkät 2009 Socialförvaltningen 2009-12-09 4

5 5 5 Svarsfrekvens i jämförelse 2009 och 2008 enkät A - D - E ingår ej Stöd och försörjning, Trygghetslarm och Matdistribution 2008 Antal - % 2009 Antal - % Antal utskick Män Kvinnor Ingen uppgift kön 3711 1293 - 35 2030 - 55 388 - 10 2183 679 - 31 1302 - 60 202 – 9 Svarsfrekvens av Män av Kvinnor Ingen uppgift kön 1728 - 47 574 - 33 1066 - 62 88 - 5 1202 – 55 400 - 33 767 - 64 35 - 3 Brukarenkät 2009 Socialförvaltningen 2009-12-09 5

6 6 Övergripande fråga* Nöjd eller mycket nöjd med verksamheten i stort (andel svarat - mycket nöjd eller ganska nöjd) 20082009 91 95 * Gotlands kommuns verksamhet och externa utförare. För 2009 ingår inte trygghetslarm, matdistribution samt stöd och försörjning 6

7 7 7 Socialförvaltningen 2009-12-09 Brukarenkät 2009 20082009 Bemötande89 93 Kompetens91 94 Tillgänglighet82 86 Tydlighet82 85 (andel svarat – ja, alltid eller ja, för det mesta) * Gotlands kommuns verksamhet och externa utförare. För 2009 ingår inte trygghetslarm, matdistribution samt stöd- och försörjning 7 Övergripande per kvalitetsområde*

8 8 8 Brukarenkät 2009 Socialförvaltningen 2009-10-09 Bemötande Personalen lyssnar aktivt och visar intresse för mig och min situation 97 (96)97 (95) Personalen tar hänsyn till mig som unik person 87 (96)88 (88) Jag får påverka olika beslut som fattas i samband med den hjälp/insats jag får 96 (85)94 (73) * endast Gotlands kommuns verksamhet Summering av svarsalternativ Ja, alltid och Ja, för det mesta * 2009 (2008) % ÄO OOF 8

9 9 9 Socialförvaltningen 2009-12-09 Brukarenkät 2009 Jag får information om och motivering till de beslut som fattas 87 (86)89 (79) Jag får veta vad som förväntas av mig 85 (82)97 (87) Jag vet hur jag klagar om jag inte är nöjd 82 (80)83 (83) * 2009 (2008) % ÄO OOF Tydlighet * endast Gotlands kommuns verksamhet Summering av svarsalternativ Ja, alltid och Ja, för det mesta 9

10 10 Socialförvaltningen 2009-12-09 Brukarenkät 2009 Jag får information på ett begripligt sätt 91 (90) 86 (83) Jag kan lätt nå den person jag söker i socialtjänsten 83 (79)73 (68) Jag träffar lagom många personer från socialtjänsten för det jag behöver hjälp med 85 (83)82 (82) * 2009 (2008) % ÄO OOF * endast Gotlands kommuns verksamhet Summering av svarsalternativ Ja, alltid och Ja, för det mesta Tillgänglighet 10

11 11 Socialförvaltningen 2009-12-09 Brukarenkät 2009 Jag upplever att de som hjälper mig har tillräckliga kunskaper för sitt arbete 96 (94)97 (88) Jag får den hjälp jag har fått löfte om 93 (95)95 (90) Jag får hjälpen på ett tryggt och säkert sätt 96 (96)97 (93) * 2009 (2008) % ÄO OOF * endast Gotlands kommuns verksamhet Summering av svarsalternativ Ja, alltid och Ja, för det mesta Kompetens 11

12 12 GotlandsExtern 2009 (2008)kommunutförare Antal utskick 927 (1500) 235 (141) Antal svar 557 = 60% 129 = 55% (893 = 60%) (86 = 61%) Nöjd med verksamheten i stort 95 (94) 92 (92) (andel som svarat – ganska nöjd eller mycket nöjd i %) Bemötande 95 (94) 92 (92) Kompetens 96 (95) 94 (92) Tillgänglighet 91 (85) 91 (89) Tydlighet 87 (83) 91 (84) (andel som har svarat – ja, för det mesta, eller ja, alltid i%) Socialförvaltningen 2009-12-09 Brukarenkät 2009 Hemtjänst 12

13 13 Särskilt boende, samt med SÄBO-beslut i Seniorboende Socialförvaltningen 2009-12-09 Brukarenkät 2009 GotlandsExtern 2009 (2008)kommunutförare Antal utskick594 (480) 160 (150) Antal svar 347 = 58% 99 = 62% (298 = 62%) (97 = 65%) Nöjd med verksamheten i stort 97 (95) 95 (95) (andel som svarat – ganska nöjd eller mycket nöjd i %) Bemötande 97 (94) 95 (92) Kompetens 97 (95) 93 (93) Tillgänglighet 91 (84) 93 (77) Tydlighet 87 (82) 84 (80) (andel som har svarat – ja, för det mesta, eller ja, alltid i %) 13

14 14 Personlig assistans - vuxna Socialförvaltningen 2009-12-09 Brukarenkät 2009 GotlandsExtern 2009 (2008)kommunutförare Antal utskick70 (71)31 (27) Antal svar38 55%19 59% (41 = 58%) (13 = 48%) Nöjd med verksamheten i stort 94 (71) 69 (69) (andel som svarat – ganska nöjd eller mycket nöjd i %) Bemötande 94 (87) 69 (73) Kompetens 97 (89) 47 (78) Tillgänglighet 86 (76) 65 (64) Tydlighet 89 (84) 65 (50) (andel som har svarat – ja, för det mesta, eller ja, alltid i %) 14

15 15 Spridning av nöjdhet per insatsområde där det är möjligt att redovisa Nöjd med verksamheten (övergripande) BemötandeKompetensTillgänglighetTydlighet Hemtjänst94% (82 - 100) 93 % (83 – 100) 94 % (81 – 100) 88 % (76 - 100) 84 % (67 – 100) Särskilt boende 96% (81 - 100) 92% (85 – 100) 94% (80 – 100) 84% (45 – 100) 85% (67 – 100) SÄBO-beslut i Senior boende 98% (83 - 100) 92% (72 – 100) 96% (78 – 100) 87% (80 – 100) 87% (65 – 100) LASS86% (86 – 100) 84% (78 – 100) 84% (87 – 100) 72 % (71 – 100) 83% (77 – 100) 14

16 16 Är du nöjd med den hjälp du får?9487 94 Trivs du i din bostad?9292 94 Vet du vem som är din kontaktperson? 8295 88 Kan din personal sitt jobb bra? 9192 100 Lyssnar personalen när du behöver hjälp?9489 100 Får du den hjälp du vill ha? 9284 94 Får du själv vara med och planera din fritid?8391 82 Är du nöjd med dina fritidsaktiviteter? 7780 76 Socialförvaltningen 2009-12-09 Brukarenkät 2009 UtskickSvar 2008 Kommun14478 = 54 % inga jämförbara siffror Extern regi 2009 Kommun 12061 = 51 % 2009 Externt regi 22 14 = 64% Bostad med särskild service LSS kommunal och extern regi pictogram 16 2008 % 2009 % Kommun Extern regi

17 17 Familjeråd- givning* FamiljerättBeroende- verksamhet Stöd- och försörjning Enkät A,D-E jämförelse Verksamheten i stort 10088778895 Bemötande9988998593 Tydlighet9983918985 Tillgänglighet9996879286 Kompetens9970918794 Brukarenkät 2009 Individ- och familjeomsorg Andel mycket nöjd, nöjd, eller motsvarande % Socialförvaltningen 2009-12-09 * Extern regi 16

18 18 Fortsatt arbete Analys och handlingsplan inom avdelningarna Vad händer i verksamheterna - årsredovisning Redovisa resultat per enhet på hemsidan Kvalitetssäkra informationen inom avdelningarna Vissa frågor återkommer som inte besvarats Genomföra vartannat år Utveckla metoder Socialförvaltningen 2009-12-09 Brukarenkät 2009 18


Ladda ner ppt "1 1 Brukarenkät 2009 - genomföra brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar."

Liknande presentationer


Google-annonser