Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting För asylsökande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting För asylsökande."— Presentationens avskrift:

1 Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting För asylsökande

2 Vilka omfattas av ersättningarna? Personer som söker asyl Personer som fått uppehållstillstånd men inte blivit kommunplacerade Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem

3 Vanliga begrepp LMA PUT KOM

4 Vilken förordning? Statlig ersättning för asylsökande m.fl Förordningen 2002:1118 Statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande Förordningen 1996:1357 Mer om lagar och förordningar

5 ERSÄTTNING som betalas ut utan ansökan

6 Asylsökande barn Vid överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn Årlig ersättning 500 000 kronor Ersättning med 1 600 kronor per dygn och plats Ersättning för förebyggande stödinsatser enligt socialtjänstlagen till asylsökande barn under 18 år

7 ERSÄTTNING som kommuner och landsting ansöker om

8 Ersättning för ensamkommande barn för vård och boende Ankomstkommun Anvisningskommun Mottagen i kommun AsylsökandeAsylsökande Nyanländ med PUT- 1 600+300 för plats enligt överenskommelse - 1 900 för HVB enligt SoL - Faktisk vårdkostnad- Faktisk vårdkostnad - Faktisk vårdkostnad familjehem eller LVU

9 Resa till anvisningskommun Ensamkommande barn En resa per barn Faktisk kostnad, exkl moms

10 Utredningskostnader Ensamkommande barn Arvode enligt arvodesbeslut Tolkkostnader och resor Kommunplacering Anvisade ensamkommande barn Schablonbelopp som ska täcka samtliga kostnader 31 000 kronorHem för vård- och boende 39 000 kronor Familjehem Utredningskostnader

11 Ersättning för god man Ensamkommande barn Arvode enligt arvodesbeslut Tolkkostnader och resor

12 Redovisning av belagda platser 300 kronor/dygn Separat eller blandöverenskommelse Placeringsbeslut Fortsatt vård efter 18 år Redovisning av belagda platser 300 kronor/dygn Separat eller blandöverenskommelse Placeringsbeslut Fortsatt vård efter 18 år Belagd plats enligt överenskommelse

13 Ersättning HVB Ensamkommande barn Schablonbelopp 1900 kronor Anvisningskommun

14 Faktiska kostnader Familjehem/LVU Ankomstkommun Vård och boende för ensamkommande asylsökande barn

15 Vård av asylsökande barn i annat hem än barnets eget Barn i familj- ej ensamkommande SOL/LVU Faktiska kostnader Medplacerad vuxen

16 Kostnader för utbildning Schablonbelopp inklusive skolskjuts och tolk Max 10 stycken påbörjade 4-veckorsperioder per år Anvisnings- eller placeringskommunen

17 Extraordinära utbildningskostnader Assistentkostnader-specifikt barn Skolskjuts för elever i särskola Hyra av extra skollokaler

18 Ersättning för sfi-utbildning 3 500 kronor per påbörjad månad Start 1 januari 2015 Folkbokförd och fyllt 18 år Migrationsverkets anläggningsboende Andra bestämmelser för sfi under år 2014

19 Samtliga strukturella merkostnader för mottagandet av asylsökande till kommunen Betydande extraordinära kostnader

20 Barn under 18 år, har samma rätt till hälso-sjukvård som alla barn i Sverige Vuxna får akut sjukvård, tandvård och vård som inte kan anstå Asylsökandes rätt till hälso- och sjukvård

21 Ersättning till landsting Schablonbelopp- åldersintervall Kostnadskrävande vård Hälsoundersökning

22 Avslagsorsaker Kommunplacering Ersättning tidigare för samma period Personen omfattas inte av förordningen

23 Uppgiftsskyldighet Kommuner och landsting är skyldiga att lämna Migrationsverket de uppgifter som krävs för bedömningen av deras rätt till ersättning enligt denna förordning. Förordning (2013:467)

24 Inkommit till Migrationsverket inom 3 veckor från beslutsdatum Överklagan ska vara ställd till Förvaltningsrätten Överklaga

25 Tänk på….. Sök i god tid Ange rätt dossiernummer Bifoga beslut enligt aktuellt lagrum Kontrollräkna ekonomiskt underlag Använd webbplats, telefon och gruppbrevlåda Adressera rätt !

26 Kontaktuppgifter Orebro-statsbidrag@migrationsverket.se Therese Wilhelmsson, teamledare direktnummer: 010-485 22 45 Sonja Sundelin 010-485 30 73 Markus Sandqvist 010-485 96 26 Ingela Rosén 010-485 85 40 Jeanette Henriksson 010-485 22 58 Matti Sigelid010-485 60 53

27 Webbplats- migrationsverket.se migrationsverket.se

28 Vart ska ansökan skickas? Asylsökande samt personer med uppehållstillstånd i anläggningsboende En ansökan om ersättning handläggs på fem av Migrationsverkets mottagningsenheter. I listan nedan kan du utifrån ditt län få information om till vilken mottagningsenhet du skickar in ansökan. Välj län här-----------------------------------------


Ladda ner ppt "Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting För asylsökande."

Liknande presentationer


Google-annonser