Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialförvaltningen INFORMATIONSTRÄFF HVB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialförvaltningen INFORMATIONSTRÄFF HVB"— Presentationens avskrift:

1 Socialförvaltningen INFORMATIONSTRÄFF HVB
för ensamkommande flyktingbarn Vi satsar för framtiden. Vi blir allt fler, företagandet frodas och vi har allt större internationellt uppmärksammade evenemang… Socialförvaltningen

2 Presentation av vilka som håller i mötet
Program kl 19:00 Presentation av vilka som håller i mötet Varför kommer det så många ungdomar just nu? Hur tas ungdomarna emot i kommunen? Vad innebär ett HVB hem? Gamemasters – The exhibition är en prisbelönt internationell utställning från Australien med spel från 1970-talet till i dag. Prova på över 100 datorspel, lär känna fler än 35 designers genom digitala djupintervjuer och följ spelens historia. Upplev spelvärlden med familjen, vänner och gamers. Halmstadgillet och Halmstad Pride 30 maj - International food market, loppis, musikföreställningar och konstutställningar, parad och partaj Roxette: 2015 blir det en omfattande Europaturné med start i Milano i maj. Roxette avslutar turnén genom att återvända till Sverige för fyra konserter i Kalmar, Halmstad, Göteborg och Stockholm Internationella gatuteaterfestivalen på gator och torg den 22 juli-26 juli Vid tidigare tillfällen: UEFA Fotbolls-EM –Sommaren 2013 stod Halmstad som en av värdarna för UEFA Dam-EM i Sverige. Fyra matcher spelades i Halmstad. SM-veckan- SM-veckan har arrangerats ett flertal tillfällen i Halmstad. Senast Tävlingarna arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges Television (SVT) i samarbete med berörda specialidrottsförbund (SF) och Destination Halmstad Under en veckas tid genomförs svenska mästerskap i olika idrotter i 69 specialidrottsförbund (SF) vilka representerar upp emot 250 olika idrotter (grenar). 2

3 Eric Semb Kvalitetschef socialförvaltningen
Presentation Eric Semb Kvalitetschef socialförvaltningen Anna Bringman Enhetschef HVB Mikael Nilsson Enhetschef HVB Gamemasters – The exhibition är en prisbelönt internationell utställning från Australien med spel från 1970-talet till i dag. Prova på över 100 datorspel, lär känna fler än 35 designers genom digitala djupintervjuer och följ spelens historia. Upplev spelvärlden med familjen, vänner och gamers. Halmstadgillet och Halmstad Pride 30 maj - International food market, loppis, musikföreställningar och konstutställningar, parad och partaj Roxette: 2015 blir det en omfattande Europaturné med start i Milano i maj. Roxette avslutar turnén genom att återvända till Sverige för fyra konserter i Kalmar, Halmstad, Göteborg och Stockholm Internationella gatuteaterfestivalen på gator och torg den 22 juli-26 juli Vid tidigare tillfällen: UEFA Fotbolls-EM –Sommaren 2013 stod Halmstad som en av värdarna för UEFA Dam-EM i Sverige. Fyra matcher spelades i Halmstad. SM-veckan- SM-veckan har arrangerats ett flertal tillfällen i Halmstad. Senast Tävlingarna arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges Television (SVT) i samarbete med berörda specialidrottsförbund (SF) och Destination Halmstad Under en veckas tid genomförs svenska mästerskap i olika idrotter i 69 specialidrottsförbund (SF) vilka representerar upp emot 250 olika idrotter (grenar). 3

4 -Aktuellt läge ensamkommande barn
Detta är en PowerPoint-presentation som med hjälp av 55 bilder ger information om olika aktörers ansvar för ensamkommande asylsökande barn. Den innehåller grundläggande information med talepunkter på anteckningssidorna. Använd hela eller delar av materialet. Juni 2015

5 Uppehållstillstånd 2014 Kvottuttagna 2 % 2014:
Arbetsmarknadsskäl personer EU/EES personer (* I maj 2014 slutade Migrationsverket att registrera EU-medborgare.) Familjeanknytning personer (cirka en fjärdedel av anknytningarna är anhöriga till Arbetstillståndstagare, en dryg fjärdedel anhöriga till flyktingar och cirka hälften är övriga studerande, nyetablerade och adoptioner ) Flykting- och asylskäl personer Gäststudenter personer Kvotuttagna personer Totalt personer Under 2013 var den totala siffran personer. *Utan EU/EES är totalen och procenten följande: Arbetsmarknadsskäl 15 % Familjeanknytning 41 % Flykting- och asylskäl 33 % Gäststudenter 9 % Kvotuttagna 2 %

6 Migrationsverkets ansvar
ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska barnens vårdnadshavare arbeta med återvändande ta emot och pröva ansökan om asyl - varvid barnet får ett offentligt biträde förordnat göra åldersbedömningar - i förekommande fall ekonomiskt bistånd – pröva om barnet behöver ekonomiskt bistånd efterforska barnens vårdnadshavare – kontakter med Röda korset och socialförvalningar arbeta med återvändande - för de barn som inte beviljas uppehållstillstånd

7 Asylansökningar, ensamkommande barn, 2004-2015

8

9 Största nationaliteterna 2015 t.o.m. 24 maj, ensamkommande barn

10 Antal eritreanska asylsökande ensamkommande barn per vecka år 2015

11 Ensamkommande barn 2014

12 2014 Ålder 16% flickor De överlägset största antalet barn och ungdomar som kommer till Sverige som ensamkommande asylsökande barn är tonåringar, 90 %, varav de som är 16 år eller över utgör 50 % av totalen.

13 2014 Beslut Handläggningstid 143 dagar i snitt under Under 2015 är snittet hittills 181 dagar. Grafen visar samtliga ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl i Sverige, dvs. även de ensamkommande barn som omfattas av dublinförordningen eller vars asylärenden av olika anledningar avskrivs t.ex. för att barnet avviker eller återtar sin asylansökan. Om man endast ser till de som får sin asylansökan prövad i Sverige, dvs. exkluderar dublinärenden, och de som avviker och avskrivs, så beviljas cirka 87 procent av de ensamkommande barnen uppehållstillstånd i Sverige Av de ensamkommande barn som kommer från Somalia och Afghanistan beviljas omkring 80 procent uppehållstillstånd. I stort sett samtliga från Syrien och Eritrea beviljas uppehållstillstånd. Andelen som utgör dublinärenden har under 2014 minskat successivt.

14 ”Ankomst- kommun” ”Anvisnings- kommun” Asyl PUT Asyl
Migrationsverket anvisar kommun Asyl När ett ensamkommande barn anländer till Sverige och söker asyl erbjuds barnet i enlighet med Socialtjänstlagen ett tillfälligt boende och omsorg i den kommun där de ger sig till känna för svensk myndighet. Detta innebär att samtliga kommuner i Sverige kan vara en s.k. ankomstkommun. Detta sker dock huvudsakligen i de kommuner där Migrationsverket har kontor där ensamkommande barn kan söka asyl. Omedelbart efter ankomsten ska Migrationsverket anvisa en kommun att ta emot barnet. En s.k. anvisningskommun som då tar över ansvaret för boende och omsorg under den tid ansökan om asyl prövas och även därefter för de som beviljas uppehållstillstånd Migrationsverket ska anvisa en kommun som ska ordna boendet, enligt 3 § i Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). En anvisning innebär att man tydliggör vilken kommun som ska anses vara vistelsekommun enligt Socialtjänstlagen. Detta kan vara en kommun med överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn och ungdomar ELLER en kommun i vilken det finns en släkting eller nära anhörig (särskilda skäl), oavsett om denna kommun har en överenskommelse eller inte. Det är viktigt att komma ihåg att det är vistelsebegreppet i Socialtjänstlagen som avgör vilken kommun som ansvarar för omhändertagandet av ett ensamkommande barn. Samtliga kommuner måste beroende på vistelsetid: Utreda barnets behov Ansvara för boende och omsorg/omhändertagande Förordna en God man/Särskilt förordnad vårdnadshavare Se till att barnet får tillgång till skolundervisning ”Ankomstkommunerna” Initialt ansvarar ankomstkommunerna för ett tillfälligt omhändertagande i form av boende och omsorg. Detta omhändertagande ska endast vara aktuellt i avvaktan på att barnen och ungdomarna kan anvisas till en annan kommun. ”Anvisningskommunen” Anvisningskommun är den kommun till vilken Migrationsverket anvisar ett ensamkommande barn. Den anvisade kommunen har det långsiktiga ansvaret för barnet, givetvis beroende på utgången av asylärendet.

15 Vad är ett HVB (Hem för Vård och Boende)
Vanligast är familjehem eller HVB om man inte kan bo hemma och är under 18 år. Vad är ett HVB (Hem för Vård och Boende) Kärleken, Fyllinge, Plönninge Ytterligare ett under hösten 2015 Eventuellt ytterligare ett 2016. Gamemasters – The exhibition är en prisbelönt internationell utställning från Australien med spel från 1970-talet till i dag. Prova på över 100 datorspel, lär känna fler än 35 designers genom digitala djupintervjuer och följ spelens historia. Upplev spelvärlden med familjen, vänner och gamers. Halmstadgillet och Halmstad Pride 30 maj - International food market, loppis, musikföreställningar och konstutställningar, parad och partaj Roxette: 2015 blir det en omfattande Europaturné med start i Milano i maj. Roxette avslutar turnén genom att återvända till Sverige för fyra konserter i Kalmar, Halmstad, Göteborg och Stockholm Internationella gatuteaterfestivalen på gator och torg den 22 juli-26 juli Vid tidigare tillfällen: UEFA Fotbolls-EM –Sommaren 2013 stod Halmstad som en av värdarna för UEFA Dam-EM i Sverige. Fyra matcher spelades i Halmstad. SM-veckan- SM-veckan har arrangerats ett flertal tillfällen i Halmstad. Senast Tävlingarna arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges Television (SVT) i samarbete med berörda specialidrottsförbund (SF) och Destination Halmstad Under en veckas tid genomförs svenska mästerskap i olika idrotter i 69 specialidrottsförbund (SF) vilka representerar upp emot 250 olika idrotter (grenar). 15

16 anna.bringman@halmstad.se mikael.a.nilsson@halmstad.se
Vill du veta mer? migrationsverkets hemsida eller …….. Gamemasters – The exhibition är en prisbelönt internationell utställning från Australien med spel från 1970-talet till i dag. Prova på över 100 datorspel, lär känna fler än 35 designers genom digitala djupintervjuer och följ spelens historia. Upplev spelvärlden med familjen, vänner och gamers. Halmstadgillet och Halmstad Pride 30 maj - International food market, loppis, musikföreställningar och konstutställningar, parad och partaj Roxette: 2015 blir det en omfattande Europaturné med start i Milano i maj. Roxette avslutar turnén genom att återvända till Sverige för fyra konserter i Kalmar, Halmstad, Göteborg och Stockholm Internationella gatuteaterfestivalen på gator och torg den 22 juli-26 juli Vid tidigare tillfällen: UEFA Fotbolls-EM –Sommaren 2013 stod Halmstad som en av värdarna för UEFA Dam-EM i Sverige. Fyra matcher spelades i Halmstad. SM-veckan- SM-veckan har arrangerats ett flertal tillfällen i Halmstad. Senast Tävlingarna arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges Television (SVT) i samarbete med berörda specialidrottsförbund (SF) och Destination Halmstad Under en veckas tid genomförs svenska mästerskap i olika idrotter i 69 specialidrottsförbund (SF) vilka representerar upp emot 250 olika idrotter (grenar). 16

17 www.halmstad.se @halmstadkommun @halmstadkommun /halmstadskommun
Gamemasters – The exhibition är en prisbelönt internationell utställning från Australien med spel från 1970-talet till i dag. Prova på över 100 datorspel, lär känna fler än 35 designers genom digitala djupintervjuer och följ spelens historia. Upplev spelvärlden med familjen, vänner och gamers. Halmstadgillet och Halmstad Pride 30 maj - International food market, loppis, musikföreställningar och konstutställningar, parad och partaj Roxette: 2015 blir det en omfattande Europaturné med start i Milano i maj. Roxette avslutar turnén genom att återvända till Sverige för fyra konserter i Kalmar, Halmstad, Göteborg och Stockholm Internationella gatuteaterfestivalen på gator och torg den 22 juli-26 juli Vid tidigare tillfällen: UEFA Fotbolls-EM –Sommaren 2013 stod Halmstad som en av värdarna för UEFA Dam-EM i Sverige. Fyra matcher spelades i Halmstad. SM-veckan- SM-veckan har arrangerats ett flertal tillfällen i Halmstad. Senast Tävlingarna arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges Television (SVT) i samarbete med berörda specialidrottsförbund (SF) och Destination Halmstad Under en veckas tid genomförs svenska mästerskap i olika idrotter i 69 specialidrottsförbund (SF) vilka representerar upp emot 250 olika idrotter (grenar). @halmstadkommun 17


Ladda ner ppt "Socialförvaltningen INFORMATIONSTRÄFF HVB"

Liknande presentationer


Google-annonser