Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FLYKTINGAR I VÄRLDEN Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FLYKTINGAR I VÄRLDEN Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen"— Presentationens avskrift:

1 FLYKTINGAR I VÄRLDEN Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen
Nästan 26 miljoner får någon form av skydd eller assistans av UNHCR

2 Världens utvecklingsländer är värdar för 86% av alla på flykt

3 Syriska flyktingar Källa: UNHCR (januari 2015)
Även om syrier är den största asylsökandegruppen i Europa är det väldigt få syrier som flytt till Europa jämfört med hur många som befinner sig kvar i närområdet. Enligt UNHCR har drygt 3,8 miljoner syrier registrerat sig eller väntar på registrering – främst i Libanon, Turkiet och Jordanien. Cirka 6 miljoner syrier uppskattas vara interna flyktingar. Det finns således ett stort uppdämt behov av skydd. Det faktiska antalet personer som befinner sig på flykt bedöms också vara mycket högre än vad som framgår av UNHCR:s statistik, eftersom många inte vill eller kan registrera sig hos FN. Från regionen kommer kontinuerliga rapporter om humanitära kriser i flyktinglägren i bland annat Libanon och Jordanien. Fortsatta sociala och ekonomiska spänningar och IS framgångar i regionen gör också att säkerhetsfrågorna intar en allt större roll i hanteringen av flyktingkrisen - bl. a genom ökat fokus på gränskontroller och registrering. Det senaste exemplet i denna utveckling är att Libanon nu nästan helt har stängt gränsen för syriska flyktingar. Källa: UNHCR (januari 2015)

4 Asylsökande Migrationsverket
1. Leila ansöker om asyl hos Migrationsverket som prövar ansökan. 2. Migrationsverket fattar beslut 3. Leila har rätt att överklaga beslutet inom 3 veckor. Om detta skulle hända Leila skickar hon sitt överklagande till Migrationsverket som prövar beslutet igen. Om beslutet står fast lämnar Migrationsverket överklagandet till en migrationsdomstol, som då prövar ärendet. 3. Dom hos en migrationsdomstol 4.Leila kan ansöka om prövningstillstånd inom tre veckor. Hon får då ett prövningstillstånd prövar Migrationsdomstolen ärende. Den som inte får prövningstillstånd måste återvända hem. Även Migrationsverket kan ansöka om prövningstillstånd hos Migrationsöverdomstolen. 5. Dom hos Migrationsöverdomstolen. Beslutet har laga kraft och går inte att överklaga. Självmant återvändande Att återvända självmant innebär att personen på eget initiativ väljer att återvända eller åtminstone accepterar beslutet att han eller hon inte får stanna i Sverige. Den som har fått ett avvisnings-eller utvisningsbeslut som trätt i kraft enligt lagen (lagakraftvunnet beslut) är skyldig att lämna Sverige. Det förväntas av personen att han eller hon respekterar beslutet och i första hand försöker ordna hemresan själv och se till att giltiga ID- och resehandlingar finns. Mottagningsenheten på Migrationsverket hjälper till att förbereda och ordna resan om det behövs. Den som väljer att återvända självmant har, i vissa fall, möjlighet att ansöka om olika typer av stöd. Återresedirektivet Sedan den 1 maj 2012 gäller nya gemensamma regler inom EU. Den som fått nej på sin ansökan kan få ett återreseförbud till Sverige och övriga Schengenländer på upp till fem år. Tidsfristen innebär att personen har en viss tid på sig att lämna landet, 2 veckor vid avvisningsbeslut och 4 veckor vid utvisningsbeslut. Tidsfristen börjar att räknas från den dag beslutet börjat gälla (normalt från delgivningen). I undantagsfall kan tidsfristen förlängas, ex.vis. om personen behöver mer tid för att skaffa ett pass eller om barnen i familjen behöver få avsluta sin skolgång på ett bra sätt. Den som inte lämnat landet innan tidsfristen får automatiskt återreseförbud i ett år. Om personen inte återvänder självmant överlämnar vi ärendet till polisen. Utresan blir då en uppgift för polisen (återvändande med tvång). Men Leila får uppehållstillstånd och får stanna i Sverige.

5 Asylsökande (riket) (prognos)

6 Asylsökande t.o.m. juni 2015 Medborgarskap jan–aug 2015 jan–aug 2014
Ökning/ minskning Antal Ökning/ minskning Procent Syrien 9 932 15 177 -5 245 - 35 % Eritrea 4 257 6 842 -2 585 - 38 % Afghanistan 3 499 1 539 1 960 + 127 % Somalia 2 840 2 507 333 + 13 % Statslös 2 051 3 397 -1 346 - 40 % Irak 1 603 1 252 351 + 28 % Kosovo 1 378 606 772 Albanien 1 307 930 377 + 41 % Ukraina 924 508 416 +82 % TOTAL 37 033 41 298 -4 265 - 10 %

7 Asylsökande i Gävleborg Totalt 3278 personer (1187 kv, 2091 män)
Hudiksvall Bollnäs Gävle Sandviken Njutånger Kilafors Bergvik Marma- verken Söderhamn Gästrike-Hammarby Tors- åker 1 1 6 Ramsjö 1 Hassela 1 73 Bergsjö Gnarp 2 14 Harmånger 64 Ängebo 12 Strömsbruk 2 Totalt 3278 personer (1187 kv, 2091 män) ABE/ABK: 1159 (474 kv, 685 män) ABT: 1323 (443 kv, 880 män) EBO: 724 (248 kv, 479 män) 80 nationaliteter BUV: 203 st Ilsbo 6 Färila 100 Näsviken 10 6 st 4 172 Forsa 48 17 (ABK) Järvsö 2 183 90 (ABK) 4 27 1 st 1 47 34 17 146 Glössbo 60 60 123 Kungs- gården 1 77 Segersta 3 144 72 5 Söderala 51 1 Holmsveden 87 75 3 2 1 Lingbo 545 40 Bergby/Norrsundet 1 87 3 st 9 1 2 322 103 Järbo Skutskär 1 Forsbacka 7 2 12 81 2 Hedesunda 127 1 370 PUT i ABO (ABE/ABK/ABT) 200 1 Österfärnebo Gysinge 200

8 Flykting- mottagning

9 Flyktingmottagande Gävleborg
Kommun Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Total 2012 85 219 61 82 66 25 31 63 139 62 833 2013 185 701 110 98 39 71 78 280 236 1859 2014 290 745 77 146 193 53 81 131 372 302 2390 2015 (juli) 244 355 35 65 94 41 91 119 294 216 1554

10 Anvisningsbara platser – länstal 2015: 937
Kommun Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn TOTALT Anvisningsbara platser ÖK 40 75 30 25 35 80 510 Anvisade 2015 (juli) 5 6 12 18 7 154

11

12 Ensamkommande flyktingbarn
Länsstyrelsen presenterar

13 Asylansökningar, ensamkommande barn, 2004-2015

14 Utvidgade möjligheter att anvisa kommuner
Förarbetet till lagändringen: SOU 2011:64 Prop. 2012/13:162 Regeringen har beslutat att ändra lagen om mottagandet av ensamkommande barn. Ända sedan 2006 har det saknats tillräckligt med överenskommelser om mottagande av ensamkommande barn. Detta har inneburit att Migrationsverket inte kunnat anvisa kommuner att ta emot alla ensamkommande barn som årligen kommer till Sverige. Många barn har istället för att tas emot i olika kommuner stannat i ett fåtal kommuner (dit barnen först anlänt) som fått ta ett oproportionerligt stort ansvar.

15 Andel 18 – 64 år av befolkningen inom respektive födelseregion, år 2013 och 2023
Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket? Diagrammet visar att andelen i arbetsför ålder av befolkningen är högre i gruppen utrikes födda än i gruppen födda i Sverige. Diagrammet visar även att andelen i arbetsför ålder kommer att minska de kommande åren bland de som är födda i Sverige både i Riket och länet. Något mer i länet. För gruppen utrikes födda är andelen i princip oförändrad för Riket men ökar för länet. Bilden illustrerar vikten av utrikes födda personer för att säkra regionernas befolknings- och arbetskraftstillväxt samt för att underlätta generationsväxlingen. Källa: SCB:s befolkningsprognos 2012

16 Mer info;


Ladda ner ppt "FLYKTINGAR I VÄRLDEN Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen"

Liknande presentationer


Google-annonser