Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Antal Källa Migrationsverket Mars 2014 KUNGSBACKA KOMMUN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Antal Källa Migrationsverket Mars 2014 KUNGSBACKA KOMMUN."— Presentationens avskrift:

0 Godmanskap för ensamkommande asylsökande barn
Återkoppling 1 Lena Knutsson Handläggare Överförmyndarenheten

1 Antal Källa Migrationsverket Mars 2014 KUNGSBACKA KOMMUN

2 Boenden i Kungsbacka Kommunens: Fyrtornet i Kungsbacka
Planerade i Anneberg, Särö hösten 2014 Upphandling av privat asylboende pågår Privat: Baggium Gimli i Fjärås Caremore i Fjärås KUNGSBACKA KOMMUN

3 Gode mannens uppdrag Tillfälligt - i avvaktan på beslut om asylansökningen I föräldrars ställe – men inte mamma eller pappa! Juridisk ställföreträdare Navet - den som samordnar allt kring barnet KUNGSBACKA KOMMUN

4 Utförande Vara trygg vuxen, ge barnet praktiska råd, beakta barnets bästa, beakta barnets synpunkter vid beslut (mognad och ålder) Bestämma boende – samarbeta med socialtjänsten Inte daglig tillsyn – begränsade möjligheter för god man Bristande tillsyn – skadeståndsskyldighet. Vid kännedom om barnets skadegörande handlingar ska gode mannen vidta åtgärder eller se till att någon annan gör det. KUNGSBACKA KOMMUN

5 Utförande Skilja på boendets/socialtjänstens ansvar och det egna
- Kommunens avtal med boendet – boendets uppdrag - Inte agera chaufför för barnen - säkerhet - Inte ombesörja aktiviteter, handla kläder - Följa med på första läkar- och tandläkarbesöket Skriva in barnet i skolan - Utvecklingssamtal, ev. tillsammans med boendet Bestämma om skolresa Studiehandledning på modersmål, hemspråk, särskilt stöd Skolhälsovården; syn, hörsel, vaccinationer KUNGSBACKA KOMMUN

6 Utförande Underteckna handlingar för barnets räkning – men inte ta ekonomiskt ansvar, till exempel datorer. Bestämma över barnets pengar Till barnet, inte till anhöriga i hemlandet eller andra personer Ta hand om ICA-kortet själv, dela ut fickpengar Vara med på polisförhör med mera I kontakter med Migrationsverket; ha alltid Migrationsverkets dossiernummer till hands, ange alltid detta på handlingar KUNGSBACKA KOMMUN

7 Utförande Tillgänglighet Uppdraget är frivilligt men dygnet runt
Telefonsamtal från barnet/boendet - samarbete - Besök efter behov; var tredje vecka kan vara en tumregel Regelbunden kontakt med boendet däremellan, med det offentliga biträdet och med skolan Semesterresa möjlig beroende på var i asylprocessen barnet befinner sig. Ta kontakt med överförmyndarenheten! Likabehandling; lika regler för alla barn. Samverka med andra gode män! *Frivilliguppdrag 24/7 och inte livegen – Är uppdraget frivilligt under 24 timmar om dygnet? * - Besök efter behov dock rek . 1/3v – Hur många dagar i veckan rekommenderar ni att man träffas? KUNGSBACKA KOMMUN

8 Tolktjänster Behovet styr; samordna gärna med boendet eller socialtjänsten Låt tolken bestämma placeringen i rummet Tala till barnet, inte till tolken Förvissa dig om att barnet förstår tolken, att det är rätt språk/dialekt Låt inte tolken styra samtalet - det gör du! Ge tolken en chans att tolka – pausa ibland Är ni flera, tala en i taget Telefontolkning är tillräckligt i många fall Kontakttolk i viktigare samtal Uppge barnets initialer och födelsetid, ditt eget namn för FAKTURAN, som sänds till kommunen KUNGSBACKA KOMMUN

9 Redovisning av uppdraget
Under asyltiden Redogörelse kvartalsvis – förenklad redovisning Särskild blankett finns Fr.o.m. en månad efter permanent uppehållstillstånd, PUT Årlig redovisning i årsräkning och redogörelse före 1 mars Särskilda blanketter finns Om vårdnadshavare förordnas Årlig redovisning i årsräkning före 1 mars för förmynderskapdelen Årsräkningsblankett KUNGSBACKA KOMMUN

10 Arvode och ersättningar
Under asyltiden: 200 kronor/timme + 60 kronor/timme i färdtidsarvode + 2 % av pBB för redovisad period i kostnadsersättning + ev. resekostnad till dagen då barnet blir utskriven till kommun Betalas kvartalsvis efter granskning av redovisningen Efter PUT tills särskild vårdnadshavare förordnats: 30 % av pBB/år + 2 % av pBB /år i kostnadsersättning + ev. resekostnad Betalas årsvis efter granskning av redovisningen För förordnad vårdnadshavare, förmynderskapdelen 5 % av pBB/år + 2% av pBB/år i kostnadsersättning + ev. resekostnad

11 Om barnet flyttar Anmäl genast till överförmyndarenheten
Barnets vistelseort – behörig överförmyndare Tillsynen flyttas över till nya kommunen ÖN Arvodesriktlinjerna är olika i olika kommuner Flyttar barnet långt bör ny god man förordnas där barnet bor nu KUNGSBACKA KOMMUN

12 Mer information Mer information finns på Dagens Powerpoint hittar du på Aktuellt för dig som vill bli god man eller förvaltare KUNGSBACKA KOMMUN


Ladda ner ppt "Antal Källa Migrationsverket Mars 2014 KUNGSBACKA KOMMUN."

Liknande presentationer


Google-annonser