Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STATISTIK FYRBODAL 1 september 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STATISTIK FYRBODAL 1 september 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets."— Presentationens avskrift:

1 STATISTIK FYRBODAL 1 september 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets hemsidamigrationsverkets hemsida Annette Nyman, Integrationsstrateg 070-283 32 44, 0522-440 829 annette.nyman@fyrbodal.se

2 30-årigt perspektiv av antal asylsökande i Sverige + prognos 2016-2017, baserat på migrationsverkets juli- prognos. Prognos 2016 (34 500) (30 000– 50 000) Prognos 2017 (51 000)) Källa: Migrationsverket

3 Antal av de asylsökande som varit ensamkommande barn sedan 2004 + prognos 2016-2017, baserat på migrationsverkets juli-prognos. Prognos 2016 (3 000) Prognos 2017 (4 500) Källa: Migrationsverket

4 Utveckling nyanlända med uppehållstillstånd, samt asylsökande boende i Fyrbodals kommuner. Asylsökande Antalet asylsökande förväntas minska i år till en mer ”normal” nivå för Sverige (34 500). Detta beror på en rad åtgärder som Sverige och EU infört, bl.a. ID-kontroller. Det är 1 september 2016, fortfarande ca 147 000 inskrivna i migrationsverkets mottagningssystem. Hur 2017 blir beror på vilka fortsatta åtgärder som Sverige och EU beslutar (juli- prognosen säger runt 51 000). Uppehållstillstånd Förra året kom över 163 000 till Sverige för att söka asyl och året innan kom över 80 000. En del av dessa kommer att få (har redan fått) uppehållstillstånd för att stanna i Sverige. Det är därför som vi nu ser en stor ökning av personer med uppehållstillstånd som flyttar till våra kommuner. Ökningen kommer att fortsätta nu när migrationsverket behandlar alla inskrivna. En ny tillfällig 3-årig lag (tillfälliga uppehållstillstånd, samt begränsad anhöriginvandring till flyktingar), kommer att begränsa antalet som beviljas uppehållstillstånd, men eftersom antalet är så stort så kommer vi ändå att få se en fortsatt ökning.

5 Sammanlagda summan kommunmottagna med uppehållstillstånd i Fyrbodal 1 mars – 1 augusti 2016 350 589 801 1 039 1 257 1 492 + 239 + 212 + 238 + 218 + 235

6 20-årigt perspektiv av nyanlända med uppehållstillstånd i Fyrbodal + prognos 2016 och 2017 OBS! Prognos för 2017 är inte hämtad från någon officiell rapport, utan bygger på kommunalförbundets uträkning som baseras på arbetsförmedlingens prognos av inflöde i etableringen. Den skall ses som ett tänkbart scenario.

7 Kommunmottagna med uppehållstillstånd i Fyrbodal 2016 fördelat på; om man flyttat från ABO (anläggningsboende), EBO (eget boende), som anhörig till flykting, samt kvotflykting. Här är bl.a. de anvisningsbara platser som kommunerna tilldelas genom ett ”Kommuntal”. De flesta väljer att bosätta sig på egen hand. Anhöriginvandringen är stor, men kommer att minska genom nya regler i den tillfälliga 3:åriga Lag från 20 juli 2016, som begränsar möjligheten till anhöriginvandring. Källa: Migrationsverket (Samtliga ingår i etableringen tillsammans med dem som kom förra året, samt de som kom de sista månaderna 2014)

8 Förklaring följande bilder: En nyanländ med uppehållstillstånd av flykting/skyddsskäl, samt anhöriga till dessa, kan ingå i etableringen under max två år i kommunen. Under denna tid får kommunen ersättning från staten för att tillhandahålla insatser enligt etableringslagen 2010:197. All statistik för kommunmottagna enligt detta bildspel, redovisar personer som fortfarande kommunen får ersättning för enligt ersättningsförordningen. Följande bilder visar totala antalet personer som varje kommun har som ingår i etableringen. Antal inskrivna kan ”hoppa” månad för månad beroende på om många lämnar etableringen samtidigt en månad (de kom nya för två år sedan). Detta eventuellt även i kombination med att färre nya flyttar in till kommunen samma månad. Samma sak gäller för motsatsen. En ytterligare faktor som spelar in är den vidareflytt som sker under etableringstiden (se senare i detta bildspel).

9 Tidsaxel och viktiga termer Ankomst till Sverige, registreras som asylsökande. Asylsökande Väntar som asylsökande på besked om uppehållstillstånd eller avslag. Väntetiden varierar över tid. Nyanländ De som får uppehållstillstånd flyttar själv eller via anvisning till en kommun och börjar etableringen som pågår under 2 år. Även anhöriga till dessa ingår i etableringen. Nyanländ Af 2+1 år Nyanländ hos arbetsförmedlingen är man i 3 år. Efter avslutad etablering kan man gå in i Jobb- och utvecklingsgarantin, Jobbgarantin för unga Några dagar Lång väntetid idag 2 år 1 år Alla nyanlända inom etableringen har rätt till etableringsinsatser under etableringstiden enligt lag 2010:197. Kommunernas ansvar är bla.: o Mottagande och bostadsförsörjning o SFI o Samhällsorientering o Barns etablering Etableringen samordnas av Arbetsförmedlingen och samarbetet mellan aktörerna regleras i kommunernas ”LÖK” - Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare

10 337 339 66 133 108 276 277 372 386 663 159 427 66 209 67 355 142 106 850 603 938 876 845 1 297 508 286 65 196 Källa: Migrationsverket Fyrbodal 4 814 nyanlända med uppehållstillstånd inom etableringen + 6 138 asylsökande som bor i migrationsverkets boenden i Fyrbodal, samt i kommunernas boende och omsorg (ensamkommande barn) Karta nyanlända max 2 år 2016-08-01 hade respektive kommun så här många som har rätt till etableringsinsatser. Statistik för nyanlända med uppehållstillstånd ”släpar efter” en månad.

11 1 augusti 20161 oktober 2015 (10 mån. tidigare) Bengtsfors337(15)244(11) Dals-Ed 66 (8) 56(9) Färgelanda108 (12) 84(11) Lysekil277 (16)171(13) Mellerud386 (14)276(6) Munkedal159 (12)123(11) Orust 66 (8) 46(7) Sotenäs 65 (12) 31(8) Strömstad 67 (12) 67(11) Tanum142 (10)102(11) Trollhättan850 (63)819(59) Uddevalla 938 (75)773(50) Vänersborg845 (46) 671(20) Åmål508 (29)508(16) 4 814 3 971 Källa: Migrationsverket Tabell nyanlända max 2 år 2016-08-01 hade respektive kommun så här många som har rätt till etableringsinsatser. Varav ensamkommande barn med uppehållstillstånd inom parentes.

12 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Fyrbodal de sista tio månaderna Antal inskrivna i etableringen alla åldrar (inkl. ensamkommande) Antal asylsökande Källa: Migrationsverket 3 971 Ensamkommande är inräknade i den röda stapeln, men visas till antal i en orange stapel bredvid 4 814

13 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Bengtsfors de sista tio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

14 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Dals-Ed de sista tio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

15 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Färgelanda de sista tio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

16 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Lysekil de sista tio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

17 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Mellerud de sista tio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

18 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Munkedal de sista tio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

19 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Orust de sista tio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

20 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Sotenäs de sista tio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

21 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Strömstad de sista tio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

22 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Tanum de sista tio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

23 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Trollhättan de sista tio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

24 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Uddevalla de sista tio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

25 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Vänersborg de sista tio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

26 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Åmål de sista tio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

27 Fyrbodal Vidareflytt in 327 Vidareflytt ut 277 Källa: Migrationsverket Vidareflytt under etableringen januari - juli 2016 Är i etableringsfasen och har flyttat under de sju första månaderna 2016. Detta innebär att personen ingår i den nya kommunens etablering, respektive lämnat den gamla kommunens etablering.

28 Vidareflytt under etableringstiden januari - juli 2016: Vanligaste kommuntillhörighet vid in-flytt, resp. ut-flytt KommunIN – Vanligaste stad man kommer frånUT – Vanligaste stad man flyttar till BengtsforsKumla (9), Finspång (4), Färgelanda (2)Hultsfred (6), Hallsberg (4), Vänersborg (3) Dals-EdMunkedal (1), Vänersborg (1)Mellerud (1) FärgelandaMunkedal (1)Borås (4), Bengtsfors (2), Uddevalla (2) LysekilEksjö (3), Gotland (3), Göteborg (3)Vänersborg (3), Uddevalla (2), Göteborg (1) MellerudVänersborg (5), Östersund (5), Trollhättan (2)Vänersborg (13), Göteborg (7), Klippan (4) MunkedalUddevalla (5), Mellerud (3), Bengtsfors (1)Uddevalla (11), Trollhättan (2), Dals-Ed (1) OrustTjörn (5)Falköping (1), Göteborg (1), Kungälv (1) SotenäsGöteborg (1)Tranemo (5), Trollhättan (5), Göteborg (2) StrömstadGöteborg (8), Karlshamn (4), Mullsjö (2)Arvika (2), Tanum (1), Uddevalla (1) TanumFärgelanda (1), Strömstad (1), Vänersborg (1)Tingsryd (3), Göteborg (1), Lindesberg (1) TrollhättanVänersborg (16), Göteborg (11), Örnsköldsvik (6)Vänersborg (15), Göteborg (3), Mellerud (2) UddevallaVänersborg (14), Munkedal (11), Göteborg (10)Filipstad (5), Munkedal (5), Göteborg (4) VänersborgTrollhättan (15), Mellerud (13), Vänersborg (9)Trollhättan (16), Uddevalla (14), Borås (7) ÅmålGöteborg (2), Färgelanda (1), Mellerud (1)Laholm (3), Kalmar (2), Uddevalla (1)

29 Så bor de asylsökande i respektive kommun 1 september 2016 KommunABOEBOÖvrigt boend e Summ a Bengtsfors 232 69 38 339 Dals-Ed 97 1 35 133 Färgeland a 221 15 40 276 Lysekil 230 82 60 372 Mellerud 557 76 30 663 Munkedal 337 45 427 Orust 159 9 41 209 Sotenäs 144 8 44 196 Strömstad 257 53 45 355 Tanum 19 37 50 106 Trollhättan 144325134 603 Uddevalla 403289184 876 Vänersbor g 9811841321 297 Åmål 129112 45 286 Summa Fyrbodal: 3 9101 3059236 138 ABO = Anläggningsboende är boende som Migrationsverket erbjuder, anläggning eller lägenhet i hyreshus. EBO = Eget boende avser boende där personen själv ordnat boende hos en släkting eller motsvarande. Övrigt boende = Består främst av ensamkommande barn i kommunalt boende/familjehem/preplacerade barn (barn som bor hos tex släkting). Källa: Migrationsverket

30 Åldersfördelning på de asylsökande 1 september 2016 0-67-1516-1718-1920-64 64 + Summa: Bengtsfors64573113 170 4339 Dals-Ed162622 7 62 -133 Färgelanda35574017 126 1276 Lysekil41495126 200 5372 Mellerud 94 1243136 375 3663 Munkedal57823023 228 7427 Orust26382513 106 1209 Sotenäs30382510 93 -196 Strömstad50574227 177 2355 Tanum 113829 4 23 1106 Trollhättan56 110 7220 328 17603 Uddevalla 148 170 13029 393 6876 Vänersborg 129 146 90 78 844 10 1 297 Åmål38583219 137 2286 795 1 050 650 322 3 262 59 6 138 Källa: Migrationsverket september 2016

31 Ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn Gäller från 1 april 2016. KommunAndel Bengtsfors1,34 Dals-Ed1,00 Färgelanda1,08 Lysekil1,94 Mellerud1,00 Munkedal1,50 Orust2,30 Sotenäs1,70 Strömstad2,04 Tanum2,00 Trollhättan5,29 Uddevalla5,09 Vänersborg3,64 Åmål1,50 Med den nya anvisningsmodellen ska fördelningen av barnen mellan landets kommuner bli jämnare, och kommunerna ska få bättre planeringsförutsättningar. Promilletalet x årets planerade mottagande - ca 3 000 (juli-prognosen) Tex. Bengtsfors = 0,00134 x 3 000 = 4,02 ≈ 4 Planeringstal 4(9) Planeringstal 3(7) Planeringstal 3(8) Planeringstal 6(14) Planeringstal 3(7) Planeringstal 5(11) Planeringstal 7(16) Planeringstal 5(12) Planeringstal 6(14) Planeringstal 16(37) Planeringstal 15(36) Planeringstal 11(25) Planeringstal 5(11) OBS! Nya prognoser 4 ggr/år (Sist planeringstal från april-prognosen) Planeringtal efter juli-prognosen Sänkt planeringstal för ensamkommande barn 2016 efter ny prognos från juli


Ladda ner ppt "STATISTIK FYRBODAL 1 september 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets."

Liknande presentationer


Google-annonser