Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STATISTIK FYRBODAL 1 APRIL 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STATISTIK FYRBODAL 1 APRIL 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets."— Presentationens avskrift:

1 STATISTIK FYRBODAL 1 APRIL 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets hemsidamigrationsverkets hemsida Annette Nyman, Integrationsstrateg 070-283 32 44, 0522-440 829 annette.nyman@fyrbodal.se

2 Tidsaxel och viktiga termer Ankomst till Sverige, registreras som asylsökande. Asylsökande Väntar som asylsökande på besked om uppehållstillstånd eller avslag. Väntetiden varierar över tid. Nyanländ De som får uppehållstillstånd flyttar själv eller via anvisning till en kommun och börjar etableringen som pågår under 2 år. Även anhöriga till dessa ingår i etableringen. Nyanländ Af 2+1 år Nyanländ hos arbetsförmedlingen är man i 3 år. Efter avslutad etablering kan man gå in i Jobb- och utvecklingsgarantin, Jobbgarantin för unga Några dagar Lång väntetid idag 2 år 1 år Alla nyanlända inom etableringen har rätt till etableringsinsatser under etableringstiden enligt lag 2010:197. Kommunernas ansvar är bla.: o Mottagande och bostadsförsörjning o SFI o Samhällsorientering o Barns etablering

3 30-årigt perspektiv av antal asylsökande i Sverige + prognos kommande två år Prognos 2016 (70 000– 140 000) Prognos 2017 (55 000-105 000)

4 Antal av de asylsökande som varit ensamkommande barn sedan 2004 + prognos de närmaste två åren Prognos 2016 (12 000-27 000) Prognos 2017 (9 000-20 000)

5 20-årigt perspektiv av nyanlända med uppehållstillstånd i Fyrbodal + prognos kommande två år OBS! Prognos för 2017 är inte hämtad från någon officiell rapport, utan bygger på kommunalförbundets uträkning som baseras på arbetsförmedlingens prognos av inflöde i etableringen. Den skall ses som ett tänkbart scenario.

6 20-årigt perspektiv av nyanlända med uppehållstillstånd i Fyrbodal + prognos kommande två år, samt asylsökande boende i Fyrbodal 2009-12-31 – 201512-31 (orange färg)

7 260 370 + 48 66 169 + 42 93 284 + 34 237 559 + 73 352 771 + 53 145 480 + 64 52 274 + 60 71 385 + 64 131 284 + 64 805 747 + 135 825 706 + 207 784 1 689 + 141 517 271 + 63 38 373 + 51 Källa: Migrationsverket Fyrbodal 4 292 nyanlända med uppehållstillstånd + 7 362 asylsökande som ännu inte fått besked inkl. de som fått besked men ej kommunplacering (dvs de som bor kvar på asylboendet) och ej börjat etablering) + 1 099 ensamkommande barn utan vårdnadshavare Karta nyanlända max 2 år 2016-03-01 hade respektive kommun så här många som har rätt till etableringsinsatser. Statistik för nyanlända med uppehållstillstånd ”släpar efter” en månad.

8 Bengtsfors260(19) Dals-Ed 66 (9) Färgelanda 93 (11) Lysekil237 (14) Mellerud352 (11) Munkedal145 (10) Orust 52 (4) Sotenäs 38 (9) Strömstad 71 (11) Tanum131 (10) Trollhättan805 (58) Uddevalla825 (54) Vänersborg784 (28) Åmål506 (18) 4 292 Källa: Migrationsverket Tabell nyanlända max 2 år 2016-03-01 hade respektive kommun så här många som har rätt till etableringsinsatser. Varav ensamkommande barn med uppehållstillstånd inom parentes.

9 Vidareflytt under etableringstiden 2015 Är i etableringsfasen och har flyttat någon gång under 2015. Detta innebär att personen ingår i den nya kommunens etablering, respektive lämnat den gamla kommunens etablering. Fyrbodal Vidareflytt in 542 Vidareflytt ut 479 Källa: Migrationsverket

10 Fyrbodal Vidareflytt in 65 Vidareflytt ut 59 Källa: Migrationsverket Vidareflytt under etableringen januari och februari 2016 Är i etableringsfasen och har flyttat under de två första månaderna 2016. Detta innebär att personen ingår i den nya kommunens etablering, respektive lämnat den gamla kommunens etablering.

11 Så bor de asylsökande i respektive kommun 1 april 2016 KommunABOEBO + Övrigt boend e Summa ABO+E BO+ Övr: Boende för ensamkomman de barn Bengtsfors 235135 370 48 Dals-Ed 125 44 169 42 Färgelanda 235 49 284 34 Lysekil 417142 559 73 Mellerud 603168 771 53 Munkedal 380 99 480 64 Orust 205 69 274 60 Sotenäs 319 54 373 51 Strömstad 275110 385 64 Tanum 185 99 284 64 Trollhättan 159588 747 135 Uddevalla 119587 706 207 Vänersborg 1 2973921 689 141 Åmål 125146 271 63 Summa Fyrbodal: 7 3621 099 ABO = Anläggningsboende är boende som Migrationsverket erbjuder, anläggning eller lägenhet i hyreshus. EBO = Eget boende avser boende där personen själv ordnat boende hos en släkting eller motsvarande. Övrigt boende = Exempel är familjehemsplacerade barn, vistelse på sjukhus m.fl. Med ensamkommande barn avses person under 18 år som kommit hit och sökt asyl utan sina föräldrar eller annan legal vårdnadshavare. Migrationsverket anvisar ensamkommande barn och ungdomar till kommuner som ska ansvara för deras boende och omsorg.

12 Åldersfördelning på de asylsökande 1 april 2016 (ej medräknat de asylsökande ensamkommande barnen) 0-67-1516-1718-1920-64 64 + Summa: Bengtsfors52753310 196 4370 Dals-Ed252733 8 76 -169 Färgelanda42523315 139 3284 Lysekil60685439 327 11559 Mellerud 117 1273348 442 4771 Munkedal66883818 266 4480 Orust32473410 148 3274 Sotenäs59623315 202 2373 Strömstad50595125 199 1385 Tanum 45554011 131 2284 Trollhättan64 126 7223 428 34747 Uddevalla72 140 12831 330 5706 Vänersborg 158 207 118 85 1 105 16 1 689 Åmål35524118 122 3271 877 1 185 741 356 4 111 92 7 362 Källa: Migrationsverket 1 april. 2016

13 Anvisningar till kommun av ensamkommande barn 2015-01-2015- 12 Steg 0 Anvisning på begäran Steg 1 Anvisning på anknytning Steg 2 Enligt överenskommelse till plats Steg 3 Till kommun med färre överenskomna asylplatser än fördelningstal Steg 4 Utvidgad anvisning, steg 4 KommunSteg 0Steg 1Steg 2Steg 3Steg 4Totalt Bengtsfors11633555 Dals-Ed6583049 Färgelanda18433661 Lysekil2164976 Mellerud3064076 Munkedal2064470 Orust11104970 Sotenäs18104362 Strömstad22354777 Tanum9714865 Trollhättan53889150 Uddevalla6521296166 Vänersborg741071155 Åmål24114075 Migrationsverket anvisar ensamkommande barn och ungdomar till kommuner som ska ansvara för deras boende och omsorg.

14 Anvisningar till kommun av ensamkommande barn 2016-01- 2016-02 KommunSteg 0Steg 1Steg 2Steg 3Steg 4Totalt Bengtsfors 11 Dals-Ed Färgelanda 224 Lysekil 22 Mellerud 33 Munkedal Orust 22 Sotenäs 22 Strömstad 44 Tanum 22 Trollhättan 10 Uddevalla 11 Vänersborg 55 Åmål 22 Migrationsverket anvisar ensamkommande barn och ungdomar till kommuner som ska ansvara för deras boende och omsorg. Ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn börjar gälla 1 april 2016. Se nästa bild. Steg 0 Anvisning på begäran Steg 1 Anvisning på anknytning Steg 2 Enligt överenskommelse till plats Steg 3 Till kommun med färre överenskomna asylplatser än fördelningstal Steg 4 Utvidgad anvisning,steg 4

15 Ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn Gäller från 1 april 2016. KommunAndel Bengtsfors1,34 Dals-Ed1,00 Färgelanda1,08 Lysekil1,94 Mellerud1,00 Munkedal1,50 Orust2,30 Sotenäs1,70 Strömstad2,04 Tanum2,00 Trollhättan5,29 Uddevalla5,09 Vänersborg3,64 Åmål1,50 Med den nya anvisningsmodellen ska fördelningen av barnen mellan landets kommuner bli jämnare, och kommunerna ska få bättre planeringsförutsättningar. Anvisningsmodellen för ensamkommande barn innebär att varje kommun tilldelas en viss andel. Denna andel ska ställas i relation till totalt antal gjorda anvisningar från 1 januari 2016 framåt. Andelen är uträknad utifrån kommunens folkmängd, mottagande av nyanlända, mottagande av ensamkommande barn och antalet dygn i Migrationsverkets mottagningssystem inom kommunens gränser under föregående kalenderår. Andelarna fastställs i samband med Migrationsverkets prognos i februari varje år, och löper under tolv månader från och med den 1 mars. För 2016 fastställdes andelarna den 30 mars och modellen börjar gälla den 1 april 2016.


Ladda ner ppt "STATISTIK FYRBODAL 1 APRIL 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets."

Liknande presentationer


Google-annonser