Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STATISTIK FYRBODAL 1 augusti 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STATISTIK FYRBODAL 1 augusti 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets."— Presentationens avskrift:

1 STATISTIK FYRBODAL 1 augusti 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets hemsidamigrationsverkets hemsida Annette Nyman, Integrationsstrateg 070-283 32 44, 0522-440 829 annette.nyman@fyrbodal.se

2 30-årigt perspektiv av antal asylsökande i Sverige + prognos 2016-2017, baserat på migrationsverkets juli- prognos. Prognos 2016 (34 500) (30 000– 50 000) Prognos 2017 (51 000)) Källa: Migrationsverket

3 Antal av de asylsökande som varit ensamkommande barn sedan 2004 + prognos 2016-2017, baserat på migrationsverkets juli-prognos. Prognos 2016 (3 000) Prognos 2017 (4 500) Källa: Migrationsverket

4 Utveckling nyanlända med uppehållstillstånd, samt asylsökande boende i Fyrbodals kommuner. Asylsökande Antalet asylsökande förväntas minska i år till en mer ”normal” nivå för Sverige (34 500). Detta beror på en rad åtgärder som Sverige och EU infört, bl.a. ID-kontroller. Det är 1 augusti 2016, fortfarande över 152 000 inskrivna i migrationsverkets mottagningssystem. Hur 2017 blir beror på vilka fortsatta åtgärder som Sverige och EU beslutar (juli- prognosen säger runt 51 000). Uppehållstillstånd Förra året kom över 163 000 till Sverige för att söka asyl och året innan kom över 80 000. En del av dessa kommer att få (har redan fått) uppehållstillstånd för att stanna i Sverige. Det är därför som vi nu ser en stor ökning av personer med uppehållstillstånd som flyttar till våra kommuner. Ökningen kommer att fortsätta och kommer att bli ännu större nu i takt med att migrationsverket behandlar alla inskrivna. En ny tillfällig 3-årig lag (tillfälliga uppehållstillstånd, samt begränsad anhöriginvandring till flyktingar), kommer att begränsa antalet som beviljas uppehållstillstånd, men eftersom antalet är så stort så kommer vi ändå att få se en fortsatt ökning.

5 Tidsaxel och viktiga termer Ankomst till Sverige, registreras som asylsökande. Asylsökande Väntar som asylsökande på besked om uppehållstillstånd eller avslag. Väntetiden varierar över tid. Nyanländ De som får uppehållstillstånd flyttar själv eller via anvisning till en kommun och börjar etableringen som pågår under 2 år. Även anhöriga till dessa ingår i etableringen. Nyanländ Af 2+1 år Nyanländ hos arbetsförmedlingen är man i 3 år. Efter avslutad etablering kan man gå in i Jobb- och utvecklingsgarantin, Jobbgarantin för unga Några dagar Lång väntetid idag 2 år 1 år Alla nyanlända inom etableringen har rätt till etableringsinsatser under etableringstiden enligt lag 2010:197. Kommunernas ansvar är bla.: o Mottagande och bostadsförsörjning o SFI o Samhällsorientering o Barns etablering Etableringen samordnas av Arbetsförmedlingen och samarbetet mellan aktörerna regleras i kommunernas ”LÖK” - Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare

6 331 343 66 135 112 265 278 483 405 689 153 439 72 218 73 364 166 105 964 626 1025 924 915 1 380 563 280 60 323 Källa: Migrationsverket Fyrbodal 5 183 nyanlända med uppehållstillstånd inom etableringen + 6 574 asylsökande som bor i migrationsverkets boenden i Fyrbodal, samt i kommunernas boende och omsorg (ensamkommande barn) Karta nyanlända max 2 år 2016-07-01 hade respektive kommun så här många som har rätt till etableringsinsatser. Statistik för nyanlända med uppehållstillstånd ”släpar efter” en månad.

7 1 juli 20161 oktober 2015 (9 mån. tidigare) Bengtsfors331(16)244(11) Dals-Ed 66 (10) 56(9) Färgelanda112 (12) 84(11) Lysekil278 (18)171(13) Mellerud405 (14)276(6) Munkedal153 (10)123(11) Orust 72 (5) 46(7) Sotenäs 60 (11) 31(8) Strömstad 73 (12) 67(11) Tanum168 (14)102(11) Trollhättan964 (68)819(59) Uddevalla 1 025 (73)773(50) Vänersborg915 (41) 671(20) Åmål563 (24)508(16) 5 183 3 971 Källa: Migrationsverket Tabell nyanlända max 2 år 2016-07-01 hade respektive kommun så här många som har rätt till etableringsinsatser. Varav ensamkommande barn med uppehållstillstånd inom parentes.

8 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Fyrbodal de sista nio månaderna Antal inskrivna i etableringen alla åldrar (inkl. ensamkommande) Antal asylsökande Källa: Migrationsverket 3 971 Ensamkommande är inräknade i den röda stapeln, men visas till antal i en orange stapel bredvid 5 183

9 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Bengtsfors de sista nio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

10 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Dals-Ed de sista nio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

11 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Färgelanda de sista nio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

12 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Lysekil de sista nio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

13 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Mellerud de sista nio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

14 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Munkedal de sista nio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

15 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Orust de sista nio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

16 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Sotenäs de sista nio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

17 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Strömstad de sista nio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

18 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Tanum de sista nio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

19 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Trollhättan de sista nio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

20 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Uddevalla de sista nio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

21 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Vänersborg de sista nio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

22 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Åmål de sista nio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

23 Fyrbodal Vidareflytt in 273 Vidareflytt ut 228 Källa: Migrationsverket Vidareflytt under etableringen januari - juni 2016 Är i etableringsfasen och har flyttat under de sex första månaderna 2016. Detta innebär att personen ingår i den nya kommunens etablering, respektive lämnat den gamla kommunens etablering.

24 Så bor de asylsökande i respektive kommun 1 augusti 2016 KommunABOEBOÖvrigt boend e Summ a Bengtsfors 236 65 42 343 Dals-Ed 97 4 34 135 Färgeland a 210 16 39 265 Lysekil 356 62 65 483 Mellerud 567 84 38 689 Munkedal 349 39 51 439 Orust 165 9 44 218 Sotenäs 272 4 47 323 Strömstad 255 57 52 364 Tanum 19 37 49 105 Trollhättan 140355131 626 Uddevalla 408325191 924 Vänersbor g 1 0382071351 380 Åmål 126110 44 280 Summa Fyrbodal: 4 2381 3749626 574 ABO = Anläggningsboende är boende som Migrationsverket erbjuder, anläggning eller lägenhet i hyreshus. EBO = Eget boende avser boende där personen själv ordnat boende hos en släkting eller motsvarande. Övrigt boende = Består främst av ensamkommande barn i kommunalt boende/familjehem/preplacerade barn (barn som bor hos tex släkting). Källa: Migrationsverket

25 Ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn Gäller från 1 april 2016. KommunAndel Bengtsfors1,34 Dals-Ed1,00 Färgelanda1,08 Lysekil1,94 Mellerud1,00 Munkedal1,50 Orust2,30 Sotenäs1,70 Strömstad2,04 Tanum2,00 Trollhättan5,29 Uddevalla5,09 Vänersborg3,64 Åmål1,50 Med den nya anvisningsmodellen ska fördelningen av barnen mellan landets kommuner bli jämnare, och kommunerna ska få bättre planeringsförutsättningar. Promilletalet x årets planerade mottagande - ca 3 000 (juli-prognosen) Tex. Bengtsfors = 0,00134 x 3 000 = 4,02 ≈ 4 Planeringstal 4(9) Planeringstal 3(7) Planeringstal 3(8) Planeringstal 6(14) Planeringstal 3(7) Planeringstal 5(11) Planeringstal 7(16) Planeringstal 5(12) Planeringstal 6(14) Planeringstal 16(37) Planeringstal 15(36) Planeringstal 11(25) Planeringstal 5(11) OBS! Nya prognoser 4 ggr/år (Sist planeringstal från april-prognosen) Planeringtal efter juli-prognosen Sänkt planeringstal för ensamkommande barn 2016 efter ny prognos från juli


Ladda ner ppt "STATISTIK FYRBODAL 1 augusti 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets."

Liknande presentationer


Google-annonser