Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trädgårdens Äldrecentra

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trädgårdens Äldrecentra"— Presentationens avskrift:

1 Trädgårdens Äldrecentra
Bakgrund till namnet Socialtjänsten

2 Beläget i kvarteret Trädgården på Backen mellan Bergsviksvägen, Lillgatan och Parkgatan
Socialtjänsten

3 Trädgårdens Äldrecentra
Socialtjänsten

4 Trädgårdens äldrecentra
Avlösning, växelvård Heldygnsbedömning 36 platser Utredningsteam Handläggning Bostadsanpassningsbidrag Vård och Omsorgsteam Dagverksamhet Demensteam Anhörigstöd } Det som började som en kul grej på en kafferast – blev en rätt passande fras/vision. Den talar om att ÄC är för korttidsvistelse, att vårt främsta mål är att man ska kunna bo kvar i ordinärt boende men också att förbereda för ett ”hem ” på ett vård och omsorgsboende ifall det inte går med hemtjänst. Det här är det uppdrag vi fått, som politikerna beslutade om Riktar sig till ordinärt boende. Många olika delar, men de hänger ändå ihop. En del personer kan finnas i mer än en verksamhet. Våra uppdragsgivare är främst Biståndshandläggarna och Vårdplaneringsteamet men även hemsjukvården och hemtjänstcheferna kan initiera ärenden. Anhöriga kan söka direktkontakt med oss gm anhörigstödet. Drygt 60 personal kommer att ha sin arbetsplats här. Utmaning att skapa ETT nytt hus, bl.a flytta ihop två befintliga verksamheter till någonting nytt. Socialtjänsten

5 Gestaltningen ska vara vänligt välkomnande, trygg och så långt möjligt stimulerande, att underlätta att man känner igen sig och förstår var i huset man är. Genom vindfånget vid huvudentrén kommer man in i en hög hall/ett torg med reception och aktivitetsytor omkring. Härifrån rör man sig ut i de tre flyglarna med hotellrum. Också här har strävan varit att ge möjlighet att känna igen sig, se var man är. De långa flyglarna delas av ljusschakt för utblick, orientering och dagsljus. Om solen skiner ska även den som har sitt rum på skuggsidan kunna se att solen kommer in i byggnaden här, nästan när som helst under dagen. De längre passagerna är svagt avvinklade och förskjutna vid de avskärande ljusschakten, för att något förta korridorkänsla, och att personalen från knutpunkten ändå ska ha en god koll på om något händer ute i flyglarna. Berätta om vad som blir i röd, gul och grön flygel tuifrån bilderna utanför/efter bildspelet. Socialtjänsten

6 Plan 2 Fastighets- och serviceförvaltningen
På övre plan finns mestadels utrymmen för personalen, bla omklädningsrum, kontor, personalrum och samlingssal. Liten markyta medförde att vi prioriterade att gästerna skulle vara på markplan. Fastighets- och serviceförvaltningen

7 Tidsplan Arbetsgrupper med personal av olika slag är i gång. Senaste året har vi haft en medveten samsyn, samarbete mellan Kärnhuset, Villa Utkiken och Vård och Omsorgsteamet , tex dokumentationen i VIVA, olika rutindokument. Sammanslagning av Villa Utkiken och Kärnhuset och flytt av en verksamhet i taget påbörjas i mitten av september 2016. Öppet hus, invigning samt öppning av verksamheten för gäster i de nya lokalerna i början av oktober. Socialtjänsten


Ladda ner ppt "Trädgårdens Äldrecentra"

Liknande presentationer


Google-annonser