Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PIACS Projektet Partnerskap för integration och arbetsmarknad genom det civila samhället/social ekonomi (Formellt de två projekten Partnerskapet för ett.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PIACS Projektet Partnerskap för integration och arbetsmarknad genom det civila samhället/social ekonomi (Formellt de två projekten Partnerskapet för ett."— Presentationens avskrift:

1 PIACS Projektet Partnerskap för integration och arbetsmarknad genom det civila samhället/social ekonomi (Formellt de två projekten Partnerskapet för ett inkluderande arbetsliv samt Civilsamhälle integration och arbete)

2 Program 13 april ESF informerar - Socialfonden och dess upplägg - Resultatbaserat arbetssätt - Brister i horisontella principer är avslagsgrundande – genomgång av standarden för jämställdhet samt kraven för tillgänglighet och icke-diskriminering - Kommande utlysningar - Frågor och svar PIACS-projektet informerar - Redovisning av kostnader och tid etc - Uppföljning av de 18 utvecklingsgruppernas arbete, inklusive hur slutresultatet bör vara utformat - Horisontella principerna - Frågor Partnerskap för integration och arbetsmarknad genom det civila samhället/social ekonomi (Formellt de två projekten Partnerskapet för ett inkluderande arbetsliv samt Civilsamhälle integration och arbete)

3 18 utvecklingsgrupper igång! 1. 18 grupper igång, signaler från 5-6 grupper om PO1 2. Projektledningen, processtöd till grupperna 3. Utlysningar PO1 och PO2 4. Horisontella principer Partnerskap för integration och arbetsmarknad genom det civila samhället/social ekonomi (Formellt de två projekten Partnerskapet för ett inkluderande arbetsliv samt Civilsamhälle integration och arbete)

4 UtvecklingsgrupperKontakt/grupp Arena för SpridningSara Föreningsplattform för att nyanlända enklare ska få tillgång till föreningslivetLudvig Grundläggande kvalitetsledningssystem med metodhandledning för alla aktörer inom social ekonomi som jobbar med arbetsinkluderingLudvig Hållbara finansiella instrument för civilsamhällets organisationer och social ekonomiRagnar Hållbara stödstrukturer för ASFSara Hållbart Grönt EntreprenörskapRagnar Innovativa regionala partnerskap för fler unga vuxna i arbeteRagnar Kompetensutveckling för myndighetspersonal om främst arbetsintegrerande sociala företag samt till viss del även civilsamhället/social ekonomin.Sara Kompetensutveckling i ideella organisationer för arbete och integrationLudvig Kooperativa modeller som alternativ till företagsnedläggningar och misslyckade generationsskiften.Ragnar Kvalitetssäkring/certifiering av ASFSara Romane Buca 2.0 – Romska Arbeten 2.0Ludvig Social nytta genom offentlig upphandlingSara Sociala företag som en plattform för integration och arbete med nyanländaRagnar Sociala solcellerRagnar Tema Akademi för Arbetsintegrerade sociala företagSara Utveckla second hand för att kvalitetssäkra vägar in på arbetsmarknadenLudvig Utveckling av civilsamhällets intersektionella HR arbeteLudvig

5 Kostnader & tidrapportering 1. Grupperna är uppdelade mellan PIA och CIA (se nästa bild) 2. Budget för utvecklingsgrupper 3. Tidrapport arbetstid 4. Kostnader i utvecklingsgrupper Frågor av denna karaktär hanteras genom individuell kontakt med den projektledare och ekonom som finns angiven på nästa bild. I PIA-delen av projektet är det Sara Jöngren som är ansvarig projektledare och ekonom är Olle Alexandersson olle.alexandersson@coompanion.se. I CIA-delen av projektet är det Ludvig Sandberg som är ansvarig projektledare och Lars Petrini lars.petrini@socialforum.se som är ekonom.olle.alexandersson@coompanion.selars.petrini@socialforum.se Partnerskap för integration och arbetsmarknad genom det civila samhället/social ekonomi (Formellt de två projekten Partnerskapet för ett inkluderande arbetsliv samt Civilsamhälle integration och arbete)

6 Utvecklingsgrupp, redovisning av tid och ekonomiKontakt/grupp Arena för SpridningSara/PIAbudget Föreningsplattform för att nyanlända enklare ska få tillgång till föreningslivetLudvig/CIAbudget Grundläggande kvalitetsledningssystem med metodhandledning för alla aktörer inom social ekonomi som jobbar med arbetsinkludering Ludvig/CIAbudget Hållbara finansiella instrument för civilsamhällets organisationer och social ekonomiSara/PIAbudget Hållbara stödstrukturer för ASFSara/PIAbudget Hållbart Grönt EntreprenörskapSara/PIAbudget Innovativa regionala partnerskap för fler unga vuxna i arbeteSara/PIAbudget Kompetensutveckling för myndighetspersonal om främst arbetsintegrerande sociala företag samt till viss del även civilsamhället/social ekonomin.Sara/PIAbudget Kompetensutveckling i ideella organisationer för arbete och integrationLudvig/CIAbudget Kooperativa modeller som alternativ till företagsnedläggningar och misslyckade generationsskiften. Sara/PIAbudget Kvalitetssäkring/certifiering av ASFSara/PIAbudget Romane Buca 2.0 – Romska Arbeten 2.0Ludvig/CIAbudget Social nytta genom offentlig upphandlingSara/PIAbudget Sociala företag som en plattform för integration och arbete med nyanländaSara/PIAbudget Sociala solcellerSara/PIAbudget Tema Akademi för Arbetsintegrerade sociala företagSara/PIAbudget Utveckla second hand för att kvalitetssäkra vägar in på arbetsmarknadenLudvig/CIAbudget Utveckling av civilsamhällets intersektionella HR arbeteLudvig/CIAbudget

7 Handlingsplan 1. Utvecklingsgrupp genomför planering enligt inskickat beslutsunderlag 2. Integrera jämställdhetsutbildning i grupperna 3. Ta fram ansökan inför PO1 (alt PO2) enligt de riktlinjer och ansökningsförfarande som kommer i utlysningen 4. Samverkan mellan grupper är avgörande 5. Om det finns regionala kopplingar till det nationella projektet, berätta det för oss 6. Använd projektledning som "coacher", involvera oss Partnerskap för integration och arbetsmarknad genom det civila samhället/social ekonomi (Formellt de två projekten Partnerskapet för ett inkluderande arbetsliv samt Civilsamhälle integration och arbete)


Ladda ner ppt "PIACS Projektet Partnerskap för integration och arbetsmarknad genom det civila samhället/social ekonomi (Formellt de två projekten Partnerskapet för ett."

Liknande presentationer


Google-annonser