Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ESF och Region Västerbotten Niklas Gandal 070-625 57 37.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ESF och Region Västerbotten Niklas Gandal 070-625 57 37."— Presentationens avskrift:

1 ESF och Region Västerbotten Niklas Gandal niklas.gandal@regionvasterbotten.se 070-625 57 37

2 Europeiska socialfonden En av två Europeiska fonder för strategiska investeringar (ESF och ERUF) – Viktiga instrument för regional utveckling 270 milj 2014-2020 – 148 kvar inför denna utlysning Nationellt program – regionala handlingsplaner (även nationell plan)

3 Effektiv matchning Motverka/bryta långtidsarbetslösheten Regionala analyser RUP/RUS Regionala processer Nationellt mervärde Nationella dialoger Regionala Handlingsplaner -Regionala utmaningar -Prioriterade områden Handlingsplan Nationella medel - Utgångspunkter ”Systembrister” -Prioriterade områden Nationellt program Europeiska Socialfonden - Omvärldsanalys, Nat nivå -Målgruppsanalys, Nat nivå - ….

4 Utlysningar Nationella och regionala Samrådsgruppen – Af, FK, Region Västerbotten, Länsstyrelsen BD, ESF- rådet – Dialog inför utlysningar – Möjlighet att påverka, länken till nationella utlysningar

5 Att tänka på - Bra och mindre bra projekt

6 ”Jag har ju jobbat som ekonom i 20 år. Detta blir inga problem!” Viktigt att knäcka koden för EU-projekt Läs på! Se till att andra berörda parter också gör det Avsätt tillräckliga resurser för administration och ekonomisk redovisning Skapa rutiner

7 ”Medverkande företag har inte tid att delta!” Planera tillsammans med företagen NÄR projektaktiviteterna ska ske, så att inte er planering krockar med högsäsong eller arbetstoppar VILKA utbildningar? 10 företag ’a 15 medarbetare = 150 olika utbildningar?!

8 ”En massa pengar kvar! Det var ju roligt?” Har ni nått era mål? Planera upphandlingar i god tid Planera för när kostnader ska uppstå Planera back up-utbildningar – om tid och pengar blir över

9 Riskanalys: Vad göra om: nyckelpersoner slutar? företag slutar? utbildningar uteblir? upphandlingar försenas? Målen inte nås? Hur hantera riskerna?

10 Projektorganisation: Vanligt att projektledare lämnas ”ensamma”. Vad gör styrgruppen och vilka sitter i den?

11 Långsiktighet Varför deltar vi i projektet?


Ladda ner ppt "ESF och Region Västerbotten Niklas Gandal 070-625 57 37."

Liknande presentationer


Google-annonser