Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gissa rebus. Ideella föreningar NÄTVERK Vissa ekonomiska föreningar Övriga aktiebolag Övriga stiftelser och fonder Bostadsrättsföreningar och kooperativ.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gissa rebus. Ideella föreningar NÄTVERK Vissa ekonomiska föreningar Övriga aktiebolag Övriga stiftelser och fonder Bostadsrättsföreningar och kooperativ."— Presentationens avskrift:

1 Gissa rebus

2 Ideella föreningar NÄTVERK Vissa ekonomiska föreningar Övriga aktiebolag Övriga stiftelser och fonder Bostadsrättsföreningar och kooperativ hyresrättsföreningar Samfälligheter Registrerade trossamfund Understöds- föreningar Offentliga korporationer Arbetslöshetskassor Övriga juridiska former

3 Civilsamhällets mervärde Det civila samhällets organisationer är centrala för demokratin och för samhällsutvecklingen. -Röst -Expertis -Kanal -Watchdog -Utförare -Innovatör

4 Exempel på samverkansmodeller Överenskommelsen Partsgemensamt forum Sakråd Delaktighetstrappan Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen

5 Koden Skapa bra miljö för deltagande Principer som främjar en fungerande samverkan -Mervärde -Tillit -Ansvar och öppenhet -Oberoende

6 När samverka?

7 Hur kan organisationer medverka?

8 Matrisen i koden Partnerskap Dialog Samråd Information Steg i det politiska beslutsfattandet: Fastställande av agenda Formulering Beslut Genom- förande GranskningOm- formulering Nivåer på deltagande få veta få tycka få resonera Gemensamma beslut och genomförande

9 Matrisen i koden Partnerskap bilda arbetsgrupp för uppgiften besluta gemensamt om upplägg utbilda personalen Granska och utvärdera insats Rekommendera nya insatser Dialog ta stöd av organisationer för att resonera fram ett konceptförslag öppna mötesplatser för att samla in kunskap Samråd Ge inspel på behov Bjud in för att kvalitetssäkra innehållet Seminarium lyssna in erfarenheter från pågående utbildning undersökning av utbildningsresultat utforma fortsättning av utbildning Information I god tid före ge info om idé att kompetensutveckl a medarbetarna ge info om de synpunkter som kommit in och vilka förslag som tagits vidare informera om beslut gällande utbildningsinsats informera om utbildning information om process Utvärdering av insats. informera om resultat av process och utvärdering Steg i det politiska beslutsfattandet: Fastställande av agenda Formulering Beslut Genom- förande Gransk ning Om- formule ring Nivåer på deltagande

10 Koden Ger en gemensam terminologi Synliggör omfattning och ömsesidigheten i samverkan Verktyg för strategisk planering eller utvärdering av samverkan Ger förslag på olika kontakter mellan civilsamhälle och offentliga aktörer

11 Mera informationfrån MUCF -Högskoleutbildning om civilsamhället 7,5 p -Vägledning för samverkan, 27 april -Konferens - Forum för civila samhället 28 april -Webinarium om koden i maj -Särskild kunskapsöversikt med forskning kring civilsamhället och arbetsmarknadsområdet Mer fakta på www.Civsam.se eller www.mucf.se Kontakta: marina.tjelvling@mucf.se

12

13 Matrisen i koden

14 Partnerskap Dialog Samråd Information Steg i det politiska beslutsfattandet: Fastställande av agenda Formulering Beslut Genom- förande GranskningOm- formulering Nivåer på deltagande


Ladda ner ppt "Gissa rebus. Ideella föreningar NÄTVERK Vissa ekonomiska föreningar Övriga aktiebolag Övriga stiftelser och fonder Bostadsrättsföreningar och kooperativ."

Liknande presentationer


Google-annonser