Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DigIT Kompetensutveckling för alla medarbetare. DigIT Välkommen! Målet med frukostmötet är Du ska… veta vad DigIT är och hur projektet är upplagt veta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DigIT Kompetensutveckling för alla medarbetare. DigIT Välkommen! Målet med frukostmötet är Du ska… veta vad DigIT är och hur projektet är upplagt veta."— Presentationens avskrift:

1 DigIT Kompetensutveckling för alla medarbetare

2 DigIT Välkommen! Målet med frukostmötet är Du ska… veta vad DigIT är och hur projektet är upplagt veta vilken roll du som chef har i projektet veta vad som ska hända under första fasen (våren) veta vilket stöd du kan få från projektet – vi finns här för er känna att det här är en fantastisk möjlighet och ska bli kul!

3 DigIT Hur kom DigIt till? Digital teknik som hjälpmedel i arbetslivet och hos brukarna ökar – vi hänger inte riktigt med! Europa, genom ESF (Europeiska socialfonden), såg samma sak på en övergripande nivå i Europa Vi ansökte och fick igenom ett projekt - DigIT 47% EU-finansiering för något vi ändå måste göra – får inte missas!

4 DigIT Varför DigIT Nya krav inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg Vi behöver ett smartare sätt att göra vårt jobb Digitaliseringen kan lösa problem och tekniken ger oss möjligheter att arbeta annorlunda Dessutom Medarbetarna får en ökad kompetens vilket ger en ökad kvalitet för brukarna Vi blir mer attraktiva som arbetsgivare Vi får lättare att nyrekrytera

5 Nästa generations brukare är inte att leka med… Make my day…

6 DigIT Mål för DigIT ”Ökad kunskap, vilja och förmåga hos medarbetarna inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg att använda digital teknik som stödjer brukarna och det dagliga arbetet”

7 DigIT Fördjupad digital kunskap, t ex kursen IT i vård och omsorg Grundläggande digital kunskap Om vi ska våga och vilja använda digitala verktyg och öka vår digital kunskap - Vad behöver vi då? Ledarstöd och gemensamt arbetsplatslärande Grundläggande digital kunskap

8 DigIT Vad ska DigIT göra? Ge medarbetarna kompetens för att kunna hjälpa och stödja brukarna i att använda digital teknik Ge stöd till chefer i sitt ledarskap där digital teknik är ett naturligt inslag Skapa möjligheter för ett framgångsrikt arbetsplatslärande En genomlysning av verksamheten vad gäller jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling Äldreomsorg Funktionshinderomsorg Socialpsykiatri Äldreomsorg Funktionshinderomsorg Socialpsykiatri Oj, så mycket ord. Men vad tusan är digital teknik egentligen?!?

9 DigIT Vad är digital teknik? Digitala verktyg?

10 DigIT Vi sitter med samma problem – dra nytta av varandra Samverka för att utnyttjar våra resurser på ett bra sätt Skapar nätverk som är bra i andra sammanhang Inte uppfinna hjulet

11 DigIT Vilka är med? Österåker Täby Sigtuna Upplands-Bro Botkyrka Huddinge Salem Tyresö Värmdö Nynäshamn Lidingö Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Kungsholmen Norrmalm Östermalm Södermalm Hägersten-Liljeholmen Enskede-Årsta-Vantör Älvsjö Skärholmen Skarpnäck Farsta

12 DigIT Kostnader Utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser Projektgruppens löner Erfarenhetsutbyte med andra länder Kostnader Utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser Projektgruppens löner Erfarenhetsutbyte med andra länder Total budget 63,7 miljoner Total budget 63,7 miljoner Finansiering från Europeiska socialfonden Medfinansiering är deltagarnas faktiska tid i projektet Medfinansiering är deltagarnas faktiska tid i projektet 33,8 29,9

13 DigIT Våren 2016 deltar drygt 5000 medarbetare i en behovsanalys och kartläggning av digital kompetens. Hösten 2016-våren 2018 3000 medarbetare får ökade kunskaper i digital teknik och digitala verktyg. Stöd och utbildning till chefer att leda den digitala utvecklingen och arbetsplatslärandet 3000 medarbetare får kompetens- utveckling inom digital teknik

14 DigIT Projektorganisation Projektledning Projektledare Ekonom, Administratör Kommunikatör Delprojekt- ledare/ Ledarutveckling Delprojekt- ledare/ Ta fram utbildnings- material Delprojekt- ledare/ Arbetsplats- lärande Botkyrka kommunStiftelsen äldrecentrum Stockholms stad äldreförvaltningen

15 DigIT Tidplan Projektstart 1 december 2015 Projektavslut 30 november 2018 Utvärdering Slutrapport Slutkonferens UtbildningsinsatserDelaktighet- APT Fördjupade analyser Genomförandefas September 2016 Tom augusti 2018 Avslutningsfas Sep 2018 tom okt 2018 Analys- och planeringsfas December 2015 Tom augusti 2016

16 DigIT Analys- och planeringsfas – förankring och deltagande Februari – 7 frukostmöten med 1:a linjens chefer – upplägg och förväntningar Mars – maj 8 timmar totalt för varje medarbetare – APT eller en planeringsdag Juni – aug Analys, utvärdering, planering och plan för genomförande Sep – Kick off!

17 DigIT DigIT-koordinator / samverkansparter Delta i samverkansmöten Länk mellan kommun/stadsdel och projektet Rapportera kommunens/stadsdelens deltagande i aktiviteter Första linjens chefer Ansvara för workshops och självskattning under våren 2016 Leda den digitala utvecklingen och utveckla arbetsplatslärandet Implementera ny kunskap på arbetsplatserna

18 DigIT Vi hjälper dig Workshopmaterial Detaljerade underlag/material för 3 workshops á 2 timmar (alt planeringsdag) Workshop 1 och 2 ska hållas i mars-april Workshop 3 ska senast hållas i maj Du får lathundar och info om hur du ska gå tillväga Allt material kommer runt 24 februari

19 DigIT Självskattning Enkät till chefer kring arbetsplatslärande (ca 7 min) Tidrapportering

20 DigIT och alla ni andra… DigIT – Nu kör vi!


Ladda ner ppt "DigIT Kompetensutveckling för alla medarbetare. DigIT Välkommen! Målet med frukostmötet är Du ska… veta vad DigIT är och hur projektet är upplagt veta."

Liknande presentationer


Google-annonser