Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Umeå universitet och flyktingfrågan pågående aktiviteter Internationellt Scholars at Risk (SAR) Är ett internationellt nätverk av universitet och högskolor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Umeå universitet och flyktingfrågan pågående aktiviteter Internationellt Scholars at Risk (SAR) Är ett internationellt nätverk av universitet och högskolor."— Presentationens avskrift:

1 Umeå universitet och flyktingfrågan pågående aktiviteter Internationellt Scholars at Risk (SAR) Är ett internationellt nätverk av universitet och högskolor arbetar för att skydda hotade forskare, förebygga attacker på samhällen högre utbildning och främja den akademiska friheten i världen. Nationellt Include – nationellt nätverk Är ett nationellt nätverk som arbetar med breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning där universitet deltar. Vinnovaprojekt – Snabbt till svensk högskoleexamen som alternativ till validering av utländsk examen 2015-2016. Syfte med detta Vinnonvaprojekt är att testa en snabb väg till svensk (högskole/universitets)examen för flyktingar och migranter med motsvarande utländsk examen.

2 Umeå universitet och flyktingfrågan pågående aktiviteter Nationellt Kompletteringsutbildningar – Utbildningsdepartementet En förfrågan från Utbildningsdepartementet om intresse av att bedriva vissa kompletterande utbildningar för personer med avslutad utländsk utbildning motsvarande en svensk högskoleutbildning och ett svar ska lämnas senast 22 februari. Uppdragsutbildning – Socialstyrelsen Universitet har besvarat en förfrågan från Socialstyrelsen angående möjlighet att anordna en kurs i Svenska författningar samt kunskaps och lämplighetsprov inom något av de 21 reglerade yrken på hälso-och sjukvårdens område. Korta vägen - kompletterande utbildning för utländska akademiker Umeå universitet deltar tillsammans med Folkuniversitetet och Arbetsförmedlingen i ”Korta vägen” som är en kompletterande utbildning för akademiker. Under våren 2016 kommer en utbildning att starta.

3 Umeå universitet och flyktingfrågan pågående aktiviteter Nationellt Huvudmannarådet (KAW) Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse kommer under våren att analysera hur de kan bidra i den rådande flyktingsituationen och har tillsänt en skrivelse till Huvudmannarådets ledamöter där de önskar en dialog om gemensamma insatser. Utländska lärares vidareutbildning (ULV) Lärarhögskolan har sedan 2007 ett uppdrag av regeringen att bedriva en kompletterande utbildning för utländska lärare. Snabbspår för lärare och förskollärare Snabbspåret innebär att personen tidigt kan komma ut på en skola och förskola via praktik och anställning. Umeå universitet är ett av sex svenska lärosäten som får i uppdrag av regeringen att genomföra utbildningen. Mistra – praktikplatser för flyktingar Mistra har beslutat att under 2016 ställa medel till förfogande för att ge flyktingar med akademisk bakgrund, en möjlighet att praktisera i Mistras pågående forskningsprogram eller etablerade centrumbildningar, eller i nära anslutning till dessa.

4 Umeå universitet och flyktingfrågan pågående aktiviteter Regionalt Regional samverkan Regionala dialoger kommer att ske med Region Västerbotten, Umeå kommun, Västerbottens läns landsting och Arbetsförmedlingen för att diskutera gemensamma aktiviteter och strategier för att bidra i den rådande situationen. Lokalt Breddad rekrytering och breddat deltagande – arbetsgrupp som pågår under våren 2016 Validering och reell kompetens – arbetsgrupp som pågår under våren 2016

5 Umeå universitet och flyktingfrågan pågående aktiviteter Lokalt Breddat deltagande och samhällsengagemang –seminarieserie I slutet av november 2015 startades en ny och öppen seminarieserie flera tillfällen anordnas våren 2016 om breddat deltagande och internationalisering på hemmaplan. Praktikplatser Inom kort kommer en diskussion att inledas med Arbetsförmedlingen för inventering och behov av praktikplatser i Umeå och se möjligheten för Umeå universitet att erbjuda platser.


Ladda ner ppt "Umeå universitet och flyktingfrågan pågående aktiviteter Internationellt Scholars at Risk (SAR) Är ett internationellt nätverk av universitet och högskolor."

Liknande presentationer


Google-annonser