Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UPPDRAGET kompetensutveckling av 60 000 lärare en multimediadator till deltagande lärare e-postadresser till alla lärare och elever förbättra tillgängligheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UPPDRAGET kompetensutveckling av 60 000 lärare en multimediadator till deltagande lärare e-postadresser till alla lärare och elever förbättra tillgängligheten."— Presentationens avskrift:

1

2 UPPDRAGET kompetensutveckling av 60 000 lärare en multimediadator till deltagande lärare e-postadresser till alla lärare och elever förbättra tillgängligheten till Internet stödja svenska och europeiska skoldatanäten stödja elever med funktionshinder dela ut pris för utmärkta peda- gogiska insatser

3 4 LEDSTJÄRNOR Likvärdighet och kvalitet för eleven Likvärdighet och kvalitet för eleven Främja skolutveckling Främja skolutveckling I vid mening öka till- gängligheten till Internet och e-post för skolor I vid mening öka till- gängligheten till Internet och e-post för skolor Komplettera och för- stärka planerade och utförda kommunala satsningar Komplettera och för- stärka planerade och utförda kommunala satsningar

4 Skolutveckling Teknikutv. Pedagogisk utv. Kompetensutv.

5 ITiS satsning på kompetensutveckling består av ett processinriktat lärande i arbete som riktar sig till lärare förskollärare fritidspedagoger annan personal som har pedagogiska uppgifter i arbetslaget och förutsättningar att delta

6 Tre ”tankevändor” lärande i arbete i stället för att ”gå på kurs” fokus på elevernas inlärning i stället för lärarnas undervisning valfria studier som stärker min egen kompetens i stället för ett givet pensum lika för alla

7 Erfarenhetslärandets principer Inlärning sker bäst: genom att aktivt handla och dra lärdom och konsekvenser av detta genom eget ansvar genom att nyttja sin egen referensram - erfarenheter, kunskaper och värderingar genom att ifrågasätta denna referensram i verkliga situationer under lång tid - kunskap är en process i samverkan med andra verksamma i liknande situation (Lars Svedberg: Grupppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap)

8 Kompetensutvecklingen Tar sikte på hur elevernas lärande kan stärkas med IT Riktar sig till arbetslag - dvs lärare som arbetar med gemensamma elever Stöder utvecklingen mot nya arbetsformer och roller i skolan Stöder utvecklingen mot ett elevcentrerat, ämnes- övergripande och problem- baserat arbetssätt

9 Kompetensutveckling för lärare arbetsformer enskilt –litteraturstudier- läsa,reflektera –loggbok - dokumentera arbetslaget –utvecklingsarbete tillsammans med elever –diskussioner och analys i studiegruppen - arbetslaget –rapport seminariegruppen –presentationer, genomgångar fördjupade diskussioner –redovisning och opposition vid ”examination”

10 Kompetensutvecklingen för lärare innehåll: IT i världen IT och lärande IT i praktiken

11 Studiematerial Studiehandledning Bank med studiematerial (artiklar, uppsatser, böcker) som nås via Internet (www.itis.gov.se) Videor, TV-program som tillhandahålles bl.a. via AV- media Erfarenhetsdatabas (Skolverket och KK-stiftelsen) Medel för arbetslaget/studie- gruppen att använda för kontakter dem som prövat

12 Handledarens roll I arbetslaget vara ”coach” stödja i utformningen av utvecklingsarbetet initiera och stimulera pedagogiska diskussioner synliggöra alla i gruppen stödja i praktiska tillämpningar och rapportskrivning I seminariet organisera serien utifrån deltagarnas erfarenheter och önskemål leda diskussioner inspirera erfarenhetsutbyte

13 Stödutbildningar Grundläggande användarutbildning Seminarier för politiker och förvaltningschefer Utbildning för skolledare Handledarutbildning

14 Lärarutbildarens roll Medverka i seminariet för att fördjupa och bredda diskussionen med sitt kunnande om lärande tillföra en vetenskaplig dimension vara ett stöd för handledaren bl a vid ”examinationen”

15 Lärarutbildningens roll Anordna handledar- och skolledarutbildning på uppdrag Återföra sina erfarenheter till lärarnas grundutbildning

16 Nationellt: www.itis.gov.se Regionalt: www.edu.linkoping.se/sortho/

17 Kurstider: 20-21/1 2000 i Linköping på ITL 10/2 på Rimforsa kursgård (10-17) för handledare från Östergötland frivillig fortsättning till och med lunch på fredag den 11/2 tillsammans med gamla handledare från ht 1999 (17/2 i Linköping på ITL ??) 29/2 och 1/3 i Göteborg, KK och Skolverket enl sep inbjudan 3/3 i Linköping på ITL (10-17) ??


Ladda ner ppt "UPPDRAGET kompetensutveckling av 60 000 lärare en multimediadator till deltagande lärare e-postadresser till alla lärare och elever förbättra tillgängligheten."

Liknande presentationer


Google-annonser