Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inspirationsdag Hälsofrämjande primärvård, Lund 15/11 2012 Vårdcentralen Drottninghög - en del av Primärvården Skåne.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inspirationsdag Hälsofrämjande primärvård, Lund 15/11 2012 Vårdcentralen Drottninghög - en del av Primärvården Skåne."— Presentationens avskrift:

1 Inspirationsdag Hälsofrämjande primärvård, Lund 15/11 2012 Vårdcentralen Drottninghög - en del av Primärvården Skåne

2 HÄLSOVAL SKÅNE 2009 Ersättning för måluppfyllelse och kvalitet – inte för antal besök!

3 Hälso-och sjukvårdslagen 1982 Mål för hälso- och sjukvården 2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.

4 Vårdcentralen Drottninghög » Hälsovalsenhet 2009 » Vårdcentralen etablerad sedan 70-talet = stark lokal förankring » Ett av de högsta CNI-talen i Skåne » Kompetent, engagerad & positiv personal » Få allmänspecialister – 4 av 5 tjänster vakanta » www.vardcentralendrottninghog.se www.vardcentralendrottninghog.se

5 Områdesstatistik 2011 Drottninghög Helsingborg Folkmängd/förändr 3068 / +106129177 / +818 Medelålder 3441 Utl bakgrund % 6826 Förvärvsarb totalt % 4570 Öppet arbetslösa % 115 Medelinkomst förvärvsarbetande 240 000321 000 Ohälsotal 20-64 år 4730 Valdeltagande 2010 % 6579 Bilar/ 1000 inv 203353

6 Vårdcentralen Drottninghög Erfarenheter Våra listade är svåra att nå med budskap om hälsa, egenvård och förebyggande råd - vi måste hitta nya vägar Familjecentralen är en central startpunkt för den unga familjen - denna måste vi värna och vidareutveckla Språket är en av nycklarna - vi vill bl a ha väntrumstolkar på plats Personliga möten är bäst när telefon, internet etc inte fungerar pga av språkliga och kulturella skäl - tillgängligheten bör ökas i vid bemärkelse, Nya samverkanslösningar behövs tillsammans skolan, biblioteket, socialförvaltningen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, trots att det inte alltid ger snabba och tydliga resultat – intresset i ”grannskapet” är stort!

7 Vård på lika villkor – ett måste men hur? Ojämlikhet i hälsa och vård är känd sedan länge – varför gör vi inte mer åt detta? På VC Drottninghög vill vi göra ett allvarligt försök att påverka denna ojämlikhet och därför deltar vi bl a i SKL;s projekt ”Vård på lika villkor” Vi vill öka vår kunskap och förståelse för olikheter, för att kunna möta och behandla mera olika, så att resultatet framöver blir mer lika

8 J gr Lärandeprojektet Vård på lika villkor En överenskommelse mellan SKL och regeringen 2011-2014 8

9 Målområden Vård på lika villkor Öka tillgängligheten för de grupper som inte nås av hälso-och sjukvården och är särskilt utsatta för ohälsa Förbättra kommunikationskompetensen inom hälso-och sjukvården Förbättra tillgängligheten till hälsofrämjande insatser Förbättra patientnöjdheten

10 Vårdcentralen Drottninghög Vi ska; - bemöta och behandla all lika oavsett religion, kön, utbildning, ekonomi, etnicitet/ursprung, sexuell läggning och funktionshinder. - minimera eventuella problem kring att vi talar olika språk - se till att vårdkedjan är effektiv och att samverkan med våra vårdgrannar är god

11 Vårdcentralen Drottninghög Vi vill; - inbjuda våra listade, patienter och anhöriga att vara delaktiga - i första hand arbeta långsiktigt och förebyggande - prioritera våra patienter med kroniska sjukdomar

12 Vårdcentralen Drottninghög Vi ska alltid fråga oss; - är mitt bemötande gott, och lika gott mot alla? - har jag förstått vad patienten vill och behöver? - lämnar patienten mig trygg och välinformerad?

13 Exempel på projektomården Identifiera grupper som är ”osynliga”, som väntar och som kommer fel Utveckla vägar och metoder för kommunikation/ information bl a genom sk ”kvittenser” i patientmötet Öka vår ”kulturkompetens” Mer medvetet följa upp, dokumentera och utveckla med fokus på ojämlikheten

14 Exempel på konkreta aktiviteter Hälsofrågan aktualiseras i vardagen Familjecentralen Oliven – start 2001 Livsstilsmottagning – öppen och riktad Kostrådgivare Hälsocoachprojekt (FHI) för 60-75 år Mindfulnessprojekt (CPF)

15 Fler exempel Skolprojekt ”HUB Familj” Hälsokvällar på IdeA/ områdesbiblioteket Projekt med kommunen – Fokus Hälsa Offensivt minska förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel Öppen snabbmottagning med hög tillgänglighet till sjuksköterska + läkare

16 ….osså nåra till Rehabkoordinator med bl a Kultur på recept Projekt ”Vård på lika villkor” (SKL) Träning riktad enbart till kvinnor Väntrumstolk Livsstilsdator (är beställd) Hälsoaktiviteter för medarbetarna

17 Och, till sist……… Ska då primärvården/ vårdcentralen verkligen vara så engagerad och ”ansvarig” för detta? Ja & Nej. D v s, inte på egen hand, men vi är en viktig arena för hälsa, en självklar kugge, initiativtagare och samarbetspart för andra arenor inom och utom hälso-och sjukvården!

18 Vårdcentralen Drottninghög Tackar så mycket!


Ladda ner ppt "Inspirationsdag Hälsofrämjande primärvård, Lund 15/11 2012 Vårdcentralen Drottninghög - en del av Primärvården Skåne."

Liknande presentationer


Google-annonser