Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskning om redovisning och revision 4:e nationella redovisningskonferensen Halmstad 30/9-1/10 2010 En bransch i omvandling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskning om redovisning och revision 4:e nationella redovisningskonferensen Halmstad 30/9-1/10 2010 En bransch i omvandling."— Presentationens avskrift:

1 Forskning om redovisning och revision 4:e nationella redovisningskonferensen Halmstad 30/9-1/10 2010 En bransch i omvandling

2 Forskning om redovisning och revision 1. Robert Kaplans utgångspunkt, Peter Öhman 2. Översikt redovisnings- och revisions- forskning i Sverige, Thomas Carrington 3. Entreprenörer som redovisare, Marita Blomkvist 4. Revisorers going concern bedömningar, Peter Öhman 5. Revisorers lojaliteter, Thomas Carrington

3 1. Robert Kaplans utgångspunkt Peter Öhman Mittuniversitetet

4 Robert Kaplans utgångspunkt Likriktad forskning… …ger kunskaper om ”kustremsan” men inte om ”inlandet”… …vilket leder till normativt och/eller ”ytligt” inriktad utbildning

5 2. Översikt redovisnings- och revisionsforskning Thomas Carrington Uppsala Universitet

6 Abrahamsson (1), Agndal (2), Almqvist (2), Andersson A (1), Andersson P (1), Ax (1), Backlund (1), Baldvinsdottir (3), Bjurklo (1), Blank (1), Brännström (2), Broberg (2), Cäker (2), Carrington (3), Catasús (7), Cato (1), Collin (3), Czarniawska (4), Englund (2), Fagerström (2), Falkman (1), Flöstrand (1), Forsberg (1), Gerdin (6), Greve (1), Gröjer (2), Grönlund (1), Hansson (1), Hassel (1), Hellman (3), Henningsson (2), Holmén (1), Holmgren Caicedo (1), Häckner (1), Jansson (1), Johanson (3), Johansson (1), Johed (2), Jönsson (1), Kraus (1), Levay (1), Lind (2), Loft (2), Lund (1), Mårtensson (3), Modell (2), Nilsson F (1), Nilsson H (1), Nilsson U (3), Nyman (1), Nyquist (1), Paulsson (1), Pramborg (1), Rapp (1), Rimmel (1), Siverbo (1), Skogsvik K (1), Skogsvik S (1), Skoog (4), Strömsten (1), Tagesson (5), Tschudi (1), Wahlström (2), Waks (2), Wallentin (1), Westerdahl (1), Wiesel (2), Öhman (1)

7 Catasús (7) Gerdin (6) Tagesson (5) Czarniawska (4) Skoog (4) Baldvinsdottir (3) Carrington (3) Collin (3) Hellman (3) Johanson (3) Mårtensson (3) Nilsson U (3)

8 Critical Perspectives on Accounting (11/16) Management Accounting Research (10/13) European Accounting Review (8/14) Accounting, Auditing and Accountability Journal (7/12) Journal of Human Resource Costing & Accounting (5/10) Accounting, Organizations and Society (4/3) Journal of Intellectual Capital (3/5) Scandinavian Journal of Management (3/5) Abacus (2/2)

9

10 3. Entreprenörer som redovisare Marita Blomkvist Högskolan i Halmstad

11 Bakgrund Entreprenörskap viktigt för Sverige, EU... Entreprenörskap viktigt för HIH - nu också Innovationsvetenskap Mycket forskning om entreprenörskap och många olika ämnesdiscipliner Få studier vad gäller redovisning och revision Redovisning en annan roll i entreprenörskap – Har det?

12 Finns det några skillnader i hur Gasell- entreprenörer kommunicerar ekonomisk information jämfört med hur företagsledare i icke växande företag? Enkät 2006 till - ett urval av företagsledare i Gasellföretag - ett urval av företagsledare i icke växande företag Frågor om hur bokslut och årsredovisning 2006 upprättades, uppfattning om delaktighet i denna process och speciellt frågor om värdering av vissa tillgångar

13 Några bakgrundsdata GEFIVF Grundskola/ Gymnasium62%30% Universitet/ Högskola35%64% Startat detta ftg 71%5% Delägare86%33% GFIVF Ant anst 200529st101st Tillväxttakt 2002-2005 199%3% Avk tot kap 2005 19%7%

14 Några resultat Gasellentreprenörer engagerar sig dubbelt så mycket när det gäller att diskutera och värdera vissa tillgångar Gasellentreprenörer deltar i ett större nätverk Möjlighet att få tidig information viktigt Gasellföretag anlitar externa rådgivare i högre utsträckning när det gäller löpande redovisning och för att upprätta företagets bokslut och årsredovisning

15 4. Revisorers going concern bedömningar Peter Öhman Mittuniversitetet

16 Forskningsmatris Marknadsföring Redovisning Bank Fastighet Försäkring Pension Revision Going concern bedömningar

17 Två typer av fel vid going concern bedömningar Fortsatt drift Konkurs ”Konkurs- varning” Typ I-fel Ingen ”konkurs- Typ II-fel varning”

18 Resultat med avseende på typ II-fel Träffsäkerheten är låg Träffsäkerheten ökar om  tidpunkten mellan bedömningen och konkurstillfället är kort  bolaget är finansiellt stressat  bolaget har en stor andel skulder till kreditinstitut

19 Resultat med avseende på typ II-fel Träffsäkerheten är likartad med avseende på  Revisionsarvode  Revisionsbolag, men…  Revisorernas titel och kön, men… Är den låga träffsäkerheten främst relaterad till kompetens (ability) eller oberoende (willingness)?

20 5. Revisorers lojaliteter


Ladda ner ppt "Forskning om redovisning och revision 4:e nationella redovisningskonferensen Halmstad 30/9-1/10 2010 En bransch i omvandling."

Liknande presentationer


Google-annonser