Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Faktorer som påverkar val av lagervärderingsprincip

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Faktorer som påverkar val av lagervärderingsprincip"— Presentationens avskrift:

1 Faktorer som påverkar val av lagervärderingsprincip
H-C Kuo: How do Small Firms Make Inventory Accounting Choices ? , Journal of Business, Finance and Accounting 20(3) 1993.

2 Journal of business finance & accounting April/1993
How do small firms make inventory accounting choices Författare: Horng-Ching Kuo, Taiwan

3 LIFO Förutsatt att priserna stiger redovisas en mindre beskattningsbar inkomst samt ett ökande kassaflöde. Desto större skatteinbesparingar desto större motiv att antingen behålla eller byta till lifo. LIFO kostar mer p g a högre bokförings- och inventariekostnader. Dessa kostnader som för det mesta är fasta till sin natur kan bättre slukas av större bolag.

4 FIFO FIFO har en resultatförbättrande effekt.
Mr. Kuo påstår att FIFO är attraktivt för företag med hög skuldsättningsgrad. Få Internationella studier stöder detta påstående. Företag med hög skuldsättning i riskfyllda branscher har påvisats föredra FIFO. Mr. Kuo påstår att stora företag inte gärna redovisar stora vinster p g a att en stor vinst ofta medför negativ politisk publicitet som t ex kan leda till olika kontrollåtgärder. Därför antas större bolag föredra LIFO.

5 Belöningar Om belöningar förknippas med resultat kan man i allmänhet anta att ledningen avsiktligt försöker styra resultatet i önskad riktning för att maximera den egna belöningen. Internationella undersökningar har dock inte kunnat påvisa detta. Företagsledningen väger de olika alternativens förväntade utkomster mot varann.

6 Ägarstruktur Företagsledningens påverkningsmöjligheter vid val av redovisningsmetod antas vara beroende av det egna aktieinnehavet. I ett företag där bolagsledningen äger få aktier kan man i mindre grad påverka beslutet om redovisningsmetod än i bolag där ägandet är större. FIFO ökar resultatet vilket ökar ledningens bonus ifall belöningarna är sammankopplade med resultatet.

7 Ägarstruktur forts. LIFO ökar kassaflödet och värdet på aktierna vid stigande priser, vilket gynnar aktieägarna. Företagsledningen väger fördelarna med högre belöningar mot fördelarna av ett höjt aktievärde. Då ägandet ökar betydligt blir LIFO en mer intressant metod.

8 Andra variabler Sociologiska orsaker
“In order to make the firm socially fit” Kapitalintensiva företag är mer benägna att använda LIFO än arbetsintensiva företag. Bla p g a att de oftast redovisar ett bättre resultat. Åtminstone i USA använder stora företag oftare LIFO än mindre företag.

9 Till Slut Jämförbarhet? Bilagor Kostnader Vad är tillförlitligt?
Duger uppskattade värden?


Ladda ner ppt "Faktorer som påverkar val av lagervärderingsprincip"

Liknande presentationer


Google-annonser