Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 6: Teorin för konsumentens val David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 6: Teorin för konsumentens val David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 6: Teorin för konsumentens val David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation by Peter Smith

2 6.1 Fyra viktiga element i konsumentbeslut n Konsumentens inkomst n Varornas priser (marknadens byteskvot) n Konsumenternas preferenser (konsumentens byteskvot) n Antagandet att konsumenterna maximerar sin nytta

3 6.2 Budgetlinjen n Inkomst och priser avgör tillsammans de kombinationer av de båda varorna som konsumenten har råd att köpa. n Budgetlinjen drar en gräns mellan det man har råd med och det man inte har råd med. Anta att en studerande har en budget på € 50 att spendera på mat och filmer. A B C D E F G Priset på mat är € 5; priset på filmer är € 10.

4 6.3 En modell för konsumentens preferenser n Anta att konsumenten föredrar mer framom mindre. n Jämfört med punkt “a”: – skulle konsumenten före- dra punkter nordost t.ex. vid “c” – men föredrar “a” framom “b” som ligger i riktning- en sydväst. Mängden mat Mängden filmer a b c

5 6.4 En modell för konsumenternas preferenser (2) n “a” föredras framom alla punkter i den förhärskande regionen n men konsumenten skulle föredra vilken punkt som helst i den prefererade regionen framom “a” n punkter såsom “d” och “e” innehåller mera av den ena varan och mindre av den andra jämfört med “a”. Mängden mat Mängden filmer a b c Preferererad region Förhärskande region e d

6 6.5 n En indifferenskurva U 2 U 2 visar alla de konsumtionskorgar som ger samma nytta åt konsumenten – ICna lutar nedåt (enligt våra antaganden) – deras lutning blir stadigt flackare mot höger – ICn kan inte skära varandra En modell för konsumenternas preferenser (3) Mängden mat Mängden filmer U2U2 U2U2

7 6.6 Konsumentens optimala val n Den valda punkten ligger vid C n där budgetlinjen tangerar en U-kurva n Punkterna B och E har vi också råd med n men ger lägre nytta, n då U ligger lägre. n U 3 har vi inte råd med U3U3 Mängden måltider Mägden filmer U2U2 U2U2 U1U1 U3U3 U1U1 BL C E B Punkten vid vilken nyttan maximeras finner man genom att kombinera ICna och budgetlinjen

8 6.7 Anpassning till en inkomstförändring n En förändring i konsumentens inkomst förskjuter budgetlinjen n utan att förändra lutningen n förändringen i mönstret för konsumentens val beror på vilken typ av varor det är fråga om

9 6.8 Normala varor När båda varorna är NORMALA, leder en ökad inkomst till val av en ny punkt vid C': riktning nordost Den efterfrågade mängden av båda varorna ökar Mat Filmer BL 0 BL 1 U2U2 U2U2 U1U1 U1U1 C C'

10 6.9 En inferiör vara och en normal vara Om “ved” är en inferiör vara flyttar sig konsumenten vid högre inkomst från C till C'. Mängden ved minskar och mängden olja, som är ett bekvämare alternativ ökar Ved Olja BL 0 BL 1 U2U2 U2U2 U1U1 U1U1 C C'

11 6.10 Anpassning till en prisförändring n Ett högre pris på den ena varan ändrar budgetlinjens lutning – som återspeglar att de båda varornas bytesförhållande (marknadens byteskvot) har förändrats.

12 6.11 En ökning av matpriset (1) Ökningen av matpriset förskjuter budgetlinjen från BL 0 till BL 1 Mat Filmer BL 0 BL 1 Prishöjningen minskar köpkraften.

13 6.12 En ökning av matpriset (2) Mat Filmer BL 0 BL 1 U2U2 U2U2 U1U1 U1U1 C E Konsumenten flyttar från den ursprungliga punkten C till en ny position vid E. Genom att spåra flere liknande punkter vid olika priser kan vi identifiera Efterfrågekurvan.

14 6.13 Reaktionen på en prisförändring n Reaktionen på en prisförändring består av två effekter: n SUBSTITUTIONSEFFEKTEN – är anpassningen till förändringen i relativa priser n INKOMSTEFFEKTEN – är anpassningen till förändringen i realinkomsten.

15 6.14 Inkomst- och substitutionseffekten n Priset på mat stiger n Konsumenten rör sig från C till E n Den hypotetiska budgetlinjen HH visar lutningen för de NYA relativa priserna och tangerar den GAMLA indifferenskurvan H Mat Filmer BL 0 BL 1 U2U2 U2U2 U1U1 U1U1 C E D H

16 6.15 Substitutionseffekten n SUBSTITUTIONS- EFFEKTEN är från C till D längs U 2 U 2. – Den är alltid negativ – en prisökning leder till en minskad efterfrågan H Mat Filmer BL 0 BL 1 U2U2 U2U2 U1U1 U1U1 C E D H

17 6.16 Inkomsteffekten n INKOMSTEFFEKTEN är från D till E – den reflekterar minsk- ningen av realinkomsten till konstanta relativpriser – den kan vara positiv eller negativ – beroende på om varan är normal eller inferiör H Mat Filmer BL 0 BL 1 U2U2 U2U2 U1U1 U1U1 C E D H


Ladda ner ppt "Kapitel 6: Teorin för konsumentens val David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation."

Liknande presentationer


Google-annonser