Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förbättringsskolan Shewhart (1931, 1939) Förståelse för variation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förbättringsskolan Shewhart (1931, 1939) Förståelse för variation"— Presentationens avskrift:

1 Förbättringsskolan Shewhart (1931, 1939) Förståelse för variation
Från produkt till process Kundfokus Förbättring Urskiljbar källa till variation? Brus Systemets naturliga variation

2 Types of Variation Special Cause: something different happening at a certain time or place Common Cause: always present to some degree in the process

3 Variationer kan även förekomma som en språngvis förändring
Variationer kan även förekomma som en språngvis förändring. Denna typ av variation kan bero på: byte av driftspersonal nytt materialparti förändring i inställning av maskin Systematiska variationer beror i allmänhet på en enda orsak som kan ha stor negativ inverkan på kvalitetsmåttet. Därför är det av största vikt att man lokaliserar denna källa till variation och eliminerar den möjligast fort. Dessa åtgärder är oftast ekonomiskt berättigade.

4 Slumpmässig variation
Exempel på orsaker Maskinvibrationer Temperaturfluktuationer Råmaterialets sammansättning

5 JÄMFÖRELSE MELLAN VARIATIONER
Slumpmässiga variationer Systematiska variationer Många orsaker Ett fåtal orsaker Varje orsak har en liten inverkan Varje orsak kan ha stor inverkan

6 Upptäcka variation Styrdiagram Time Thickness 200 180 160 140 120 100
Thickness Time 96

7 ATT KOMMA ÖVER LINJEN – FÖRUTSÄTTER KUNSKAP OM VARIATION HOS ALLA LEDARE
Godkänd Har vi gjort jobbet rätt ? • upptäcka fel, rätta till • reaktiv kontroll Output Kriterier Icke- godkänd Kan vi göra det rätt ? • är processes inom toleranserna ? • har vi förmågan/resurserna för att göra det som efterfrågas ? Processens duglighet UCL LCL Gör vi det rätt för tillfället ? • Hålls processen inom Accepterade gränser Kontrollgraf: identifiera speciella orsaker Bilden visar hur många fler aspekter i kvalitetsområdet som finns att arbeta med om man börjar tillämpa statistiska metoder och förstår variationsbegreppet. Kan vi göra jobbet bättre ? • förbättra processen och förlusten (loss function) Förbättring av systemet: arbete på allmänna orsaker Gör vi rätt jobb ? • finns det onödiga steg i processen ? Ändring av processen (process reenginering) SOLUTION CENTER

8 DUGLIGHET (KAPABILITET)
En process eller maskins förmåga att producera enheter inom toleransgränserna. Hög duglighet gör det möjligt att förutse utfallet i processen. DUGLIGHETSMÅTT/INDEX Duglighetsmåtten visar i förhållandet mellan processens spridning och toleransvidden. Ju större spridningen är i förhållande till toleransvidden ju sämre duglighet; d v s större sannolikhet att processen ger upphov till fel/avvikelser


Ladda ner ppt "Förbättringsskolan Shewhart (1931, 1939) Förståelse för variation"

Liknande presentationer


Google-annonser