Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förbättringsskolan Shewhart (1931, 1939) Förståelse för variation Från produkt till process Kundfokus Förbättring Urskiljbar källa till variation? Brus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förbättringsskolan Shewhart (1931, 1939) Förståelse för variation Från produkt till process Kundfokus Förbättring Urskiljbar källa till variation? Brus."— Presentationens avskrift:

1 Förbättringsskolan Shewhart (1931, 1939) Förståelse för variation Från produkt till process Kundfokus Förbättring Urskiljbar källa till variation? Brus Systemets naturliga variation

2 Special Cause: something different happening at a certain time or place  Common Cause: always present to some degree in the process Types of Variation Types of Variation

3 Variationer kan även förekomma som en språngvis förändring. Denna typ av variation kan bero på: –byte av driftspersonal –nytt materialparti –förändring i inställning av maskin Systematiska variationer beror i allmänhet på en enda orsak som kan ha stor negativ inverkan på kvalitetsmåttet. Därför är det av största vikt att man lokaliserar denna källa till variation och eliminerar den möjligast fort. Dessa åtgärder är oftast ekonomiskt berättigade.

4 Slumpmässig variation Maskinvibrationer Temperaturfluktuationer Råmaterialets sammansättning Exempel på orsaker

5 JÄMFÖRELSE MELLAN VARIATIONER Slumpmässiga variationerSystematiska variationer Många orsakerEtt fåtal orsaker Varje orsak har en liten inverkanVarje orsak kan ha stor inverkan

6 Upptäcka variation Styrdiagram 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Thickness 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Time

7 ATT KOMMA ÖVER LINJEN – FÖRUTSÄTTER KUNSKAP OM VARIATION HOS ALLA LEDARE Gör vi rätt jobb ? finns det onödiga steg i processen ? Har vi gjort jobbet rätt ? upptäcka fel, rätta till reaktiv kontroll Kriterier Godkänd Icke- godkänd Output Kan vi göra det rätt ? är processes inom toleranserna ? har vi förmågan/resurserna för att göra det som efterfrågas ? Processens duglighet Gör vi det rätt för tillfället ? Hålls processen inom Accepterade gränser UCL LCL Kontrollgraf: identifiera speciella orsaker Ändring av processen (process reenginering) Kan vi göra jobbet bättre ? förbättra processen och förlusten (loss function) Förbättring av systemet: arbete på allmänna orsaker SOLUTION CENTER

8 En process eller maskins förmåga att producera enheter inom toleransgränserna. Hög duglighet gör det möjligt att förutse utfallet i processen. DUGLIGHETSMÅTT/INDEX Duglighetsmåtten visar i förhållandet mellan processens spridning och toleransvidden. Ju större spridningen är i förhållande till toleransvidden ju sämre duglighet; d v s större sannolikhet att processen ger upphov till fel/avvikelser DUGLIGHET (KAPABILITET)


Ladda ner ppt "Förbättringsskolan Shewhart (1931, 1939) Förståelse för variation Från produkt till process Kundfokus Förbättring Urskiljbar källa till variation? Brus."

Liknande presentationer


Google-annonser