Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STYRNING AV SAMVKERKAN Exempel från två samverkansinitiativ Mikael Holmgren Caicedo Maria Mårtensson STAMP-gruppen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STYRNING AV SAMVKERKAN Exempel från två samverkansinitiativ Mikael Holmgren Caicedo Maria Mårtensson STAMP-gruppen."— Presentationens avskrift:

1 STYRNING AV SAMVKERKAN Exempel från två samverkansinitiativ Mikael Holmgren Caicedo Maria Mårtensson STAMP-gruppen

2 STAMP Styrning för samproduktion ●Kunskapsutveckling ●Forskning ●Artiklar, böcker, bokkapitel, konferenspapper, rapporter, debattartiklar ●Processtöd ●Ex. stöd i framtagande av uppföljningsbara mål & indikatorer ●Arrangerar mötesplatser ●Doktorandkurs, seminarieserier, nationella & internationella konferenser

3 Forskningsprojekt inom STAMP ●Kunskapsöversikt ●MDH:s interna transformation ●IPR (Prepare) ●Robotdalen ●Samhällskontraktet ●Nationellt kommunforskningsprojekt ●Den ansvarsfulla verksamhetsstyrningen ●Forskningsetik i samproduktion ●Styrning genom berättande ●CREARE – kan man skapa kreativitet? ●Svensk arbetslivsforskning: idéer och praktiker nu och då

4 Varför studera styrning av samverkan? ●Utgångspunkt ●En lagstadgad uppgift för högskolan ●Del i MDHs strategi ●Finns mycket forskning, men inte om styrning ●Övergripande frågeställning ●Hur styrs samverkan?

5 Två empiriska exempel ●Samhällskontraktet ●Robotdalen ●Nytt, gammalt ●Teknik, samhällsvetenskap ●Privat/offentligt

6 STAMPs forskning i Samhällskontraktet… ●…av helheten ●…i sektorsgrupper ●Utbildning ”Berättelser om samverkan” ●Äldreomsorg och socialt arbete ●Den nya sektorsgruppen hållbar stadsutveckling ●… i specifika satsningar ●T ex MOPS-metoden

7 STAMPs forskning i Robotdalen ●Empirisk studie kring avtryck (2010) ●”SAMVERKANIANSKA” En studie av formella och informella styrpraktiker i Robotdalen ●Empirisk studie kring styrnings- och ledningsfrågor (2011)

8 Styrning av samverkan ●Samverkan ●Utgångsläge ●Olika organisationer arbetar tillsammans ●Styrning ●Vertikal ●Traditionell ekonomi- & verksamhetsstyrning ●Horisontell ●Communities of Practice

9 Samhällskontraktet

10 Robotdalen

11 Slutsatser ●Samverkan skapar möjligheter, men är problematiskt att styra! ●Vertikal respektive horisontell styrning ●Olika organisationer ●Olika ideal ●Högskolans och universitetets roll i samhället ●samverkan?

12 Publikationer (1) ●Almqvist, A., Holmgren, M., Johanson, U., & Mårtensson, M. (i tryck) Den ansvarsfulla verksamhetsstyrningen, Liber förlag. ●Almqvist, R. & Mårtensson, M. (i tryck) Från ekonomistyrning till mångdimensionell verksamhetsstyrning, i Lind, R. & Ivarsson, A. Ledning av företag och förvaltningar, SNS Förlag. ●Bjurström, E & Jackson, M (i tryck) Lean Robotics for Industrial Renewal. The Meaning of Lean, bokkapitel Segelod, E. m.fl. (red.) Industrial Renewal. ●Bjurström, E. & Holmgren, M. (2010) We Got Away with it, and it Was Good Work!, konferenspapper presenterat på Academy of management. ●Bjurström, E & Johanson, U. (i tryck) Management Control of Communities of Practice: Expanding an Oxymoron, bokkapitel Segelod, E. m.fl. (red.) Industrial Renewal. ●Göransson, J. (2010) Samverkan mellan högskola och kommun. Styrning i en komplex miljö. Rapport. ●Holmgren Caicedo M (2009) A Passage to Organization. Paper presented at the Third Conference on Rhetoric and Narratives in Management Research ESADE March 12-14, 2009, Barcelona. ●Holmgren Caicedo, M (2009) Retorik. Lund: Liber. ●Holmgren Caicedo M (2009) A Passage to Organization. Paper presented at the Third Conference on Rhetoric and Narratives in Management Research ESADE March 12-14, 2009, Barcelona. ●Holmgren Caicedo, M (2009) Retorik. Lund: Liber. ●Holmgren Caicedo, M (2011) MOPS: en kort empirisk och kondenserad preliminär rapport. Delrapport.

13 Publikationer (2) ●Holmgren Caicedo, M. (2011) MOPS: en potentiell gemenskap. Slutrapport, våren 2011. ●Holmgren Caicedo, M. & Mårtensson, M. (2011) Horisontell och vertikal styrning – exemplet samverkan. Pågående bokmanus. ●Holmgren Caicedo, M. & Mårtensson, M. (2011) Images of control in management: the openness of metaphors in management accounting. Work in progress. ●Holmgren Caicedo, M. (Under review). Doing Social Science: the Art of Poetics and Rhetoric, Journal of Organizational Change Management. ●Holmgren, M & Mårtensson, M (2011) Styrning av samverkan – exempel från två pågående samverkansinitiativ (konferensbidrag till Nordisk företagsekonomisk ämneskonferens, augusti 2011) ●Holmgren, M., Johanson, U. & Mårtensson, M. (2013) Redaktörer för special nummer i Accounting, Auditing & accountability Journal om Samverkan mellan högskola och det omgivande samhället. ●Johanson, U & Mårtensson, M (i tryck) Leveraging the third mission – provoking challenges, bokkapitel Segelod, E. m.fl. (red.) Industrial Renewal. ●Johanson, U. & Mårtensson, M. (2009) Management Control of Intangibles in Universities – a case study of cooperation between a university and the society. Presentation at the 32 nd AIDEA Conference on Intangibles, Ancona, Italy, 24 th -25 th September 2009. ●Johanson, U. (2008) Management control apathy and blurring university borders. Chapter in Inspired by knowledge in organisations. Essays in honor of Karl-Erik Sveiby. Swedish School of Economics and Business Administration, Helsinki.

14 Publikationer (3) ●Johanson, U. (2009) Jan-Erik Gröjer: Between modes 1 and 2, CUDOS and PLACE. Journal of Human Resource Costing and Accounting, vol 13, no 2, pp 82-92. ●Mårtensson, M. & Bjurström, E. (2010) Mer mätning bättre styrning?, i Brunsson, N. (red.) Företagsekonomin frågor, SNS förlag. ●Mårtensson, M. & Göransson, J. (2010) Bemanningsfrågan i ämnet företagsekonomi. Några preliminära resultat från en pågående intervjustudie. Presentation på Föreningen Företagsekonomi i Sveriges årliga konferens den 1-2 december, Linnéuniversitetet, Kalmar och Växjö. ●Mårtensson, M. & Göransson, J. (2011) Bemmanningssituationen i ämnet Företagsekonomi vid svenska lärosäten. Slutrapport lämnas i mars 2011. ●Mårtensson, M. (2010) Robotdalen - några avtryck. Delrapport. ●Mårtensson, M. (2011)”Samverkanianska” En studie av formella och informella styrpraktiker i Robotdalen. (slutrapport) ●Mårtensson, M., Holmgren, M., Johanson, U., Almqvist, R. & Wennhall, J. (2009) Styrning för samproduktion. En kunskapsöversikt och ett förslag till en framtida forskningsagenda. Seminariebehandlat vid Mälardalens högskola. ●Stamp – forskargruppen för styrning av samproduktion vid Mälardalens högskola, Axelsson, K., Bjurström, E., Holmgren Caicedo, M., Johanson, U., Lindell, E., Mårtensson, M. & Wennhall, J. (2010) Förlegad kunskapssyn hindrar innovation. Publicerad i VLT, Eskilstuna kuriren och på Newsmill 2010- 12-09. ●STAMP-gruppen (2011) Samverkan som kvalitetsdrivare i Vitbok – forskningens roll i samhället.


Ladda ner ppt "STYRNING AV SAMVKERKAN Exempel från två samverkansinitiativ Mikael Holmgren Caicedo Maria Mårtensson STAMP-gruppen."

Liknande presentationer


Google-annonser