Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CER – medarbetarträff 2 februari 2012 Tonhallen Välkommen! Nordea Swedbank Handelsbanken SPV Folksam Deloitte PwC HSBNorrporten Norrvidden Grant Thornton.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CER – medarbetarträff 2 februari 2012 Tonhallen Välkommen! Nordea Swedbank Handelsbanken SPV Folksam Deloitte PwC HSBNorrporten Norrvidden Grant Thornton."— Presentationens avskrift:

1 CER – medarbetarträff 2 februari 2012 Tonhallen Välkommen! Nordea Swedbank Handelsbanken SPV Folksam Deloitte PwC HSBNorrporten Norrvidden Grant Thornton Ernst & Young If LF KPMG Skandia Dina Försäkringar

2 Nätverkets vision

3 Ledningsgruppen

4 Arbetsgrupperna Agneta Englund, If John Landström, HSB Bo Tjälldén, Norrvidden Ann-Britt Bengtsson, KPA Christoffer Jonsson, LF Lizze-Lott Bergman, Deloitte Therese Nyberg, KPMG Åsa Hansson, Norrporten Carina Svensson, Skandia Helene Lundberg, MIUN Peter Öhman, MIUN Per Söderberg, Norrporten Catrin Åsén, SPV Christine Larsson Schedin, PwC Lena Lindholm, SPV Helena Andersson, Folksam Helena Hallgren, Nordea Mattias Eriksson, E&Y Conny Ekholm, HSB Caroline Wennersten, Deloitte Petter Stenberg, HSB Johanna Åkerlund, Swedbank

5

6 Digitala försäkringstjänster Revisionen efter pliktens slopande Kundorientering i den finansiella sektorn Bankkunders syn på privatrådgivare Kvinnornas intåg i revisionsbranschen Effektiv revision? Det globala i det lokala Fastighetsvärderares träffsäkerhet Revisionsbranschen under hundra år Lärdomar från nätverksinitiativ Hur bedöms låneansökningar? Exempel på genomförda projekt

7 ” CER har på kort tid byggt upp en stark forskargrupp med stark näringslivssamverkan. Verksamheten har nått denna framgång genom en tydlig organisation och målinriktat arbete. En annan stark framgångsfaktor är det nybildade näringslivsnätverket (CER- nätverket). Jag kan nämna att vi försökt skapa nätverk liknande det i Sundsvall i Stockholm. Det har inte lyckats trots stöd från flera företagsledningar. Nätverket i Sundsvall är alltså en verklig bedrift av CER.” Utdrag från följeforskningsrapporten från KTH Följeforskarnas utvärdering av CER

8 ” Vi har följt CER sedan 2008 och haft förmånen att se en stark centrumbildning växa fram. Den inledande satsningen att rikta in sig på fem olika områden, inom revision, bank, fastighet, försäkringar och pension har varit framgångsrik. Parallellt med det forskningsorienterade arbetet har man även inom ramen för CER etablerat goda relationer med det omkringliggande näringslivet.” Utdrag från följeforskningsrapporten från GRI Följeforskarnas utvärdering av CER

9 Revisorers fortlevnadsbedömningar Kommunikationskanaler i försäkringsbranschen Stora fastighetsaffärer Redovisning till verkligt värde Lojalitet till banker vs bankrådgivare Ett kontantlöst samhälle? Kundmöten i den finansiella sektorn Centraliserad vs decentraliserad bankverksamhet Miljöaspekter i kommersiella fastigheter Attraktiva handelsplatser Professionalism vs kommersialism i revisionsbranschen Exempel på nystartade projekt

10 Forskningsforum Riktad rapportering Forskningstidskrifter Paneldebatter Branschtidningar På begäran www.miun.se/cer Lokaltidningar Företagsaktiviteter Hur vi redovisar vad vi gör

11 CER 3-års firande 11-11-11


Ladda ner ppt "CER – medarbetarträff 2 februari 2012 Tonhallen Välkommen! Nordea Swedbank Handelsbanken SPV Folksam Deloitte PwC HSBNorrporten Norrvidden Grant Thornton."

Liknande presentationer


Google-annonser