Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Diplomerad Gymnasieekonom

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Diplomerad Gymnasieekonom"— Presentationens avskrift:

1 Diplomerad Gymnasieekonom
- anställningsbar och antagningsbar

2 Diplomerad Gymnasieekonom
Ambitioner: ”Den bästa möjliga ekonomiutbildningen på gymnasienivå.” ”Förankrad i näringsliv och högskola.” ”Utbildning med en röd tråd. Inte bara en samling kurser.” ”Möjlighet för företagen att möta framtidens medarbetare redan under deras gymnasieutbildning.”

3 Vision En Diplomerad Gymnasieekonom ska vara
Anställnings- utvecklings- och omställningsbar, Studieförberedd och antagningsbar, samt Förberedd för att driva egna projekt och verksamheter. Inte lita på att den där Någon med efternamnet Annan… Allt viktigare att kunna leda sitt eget lärande… 3

4 Resultat så här långt juni 2012 115 certifierade skolor
6000 diplomerade studenter 700 lärare aktiva i arbetslag drygt 4000 elever satsar på att bli diplomerade 1500 företag medverkar i verklighetsbaserat lärande

5 Diplomerad Gymnasieekonom
- anställningsbar och antagningsbar Historiskt Etiskt Genus och mångfald Entreprenörskap Miljö och hållbar utveckling Internationellt Vetenskapligt H E G M I V Verklighetsbaserat lärande Kompetenser Certifierings- dokument Perspektiv A D Sk S Affärskompetens Digital kompetens Språklig och kommunikativ Social kompetens Ämnesintegration 5

6 Diplomerad Gymnasieekonom
- anställningsbar och antagningsbar Certifieringsorganet Internationella Handelshögskolan i Jönköping (Fredrika Askenmalm) Civilekonomerna (Alexander Beck) Stiftelsen Företagsam (Annika Belfrage Carlberg ) Hans De Geer (Ordf.) Sveriges Skolledarförbund (Britt-Marie Kekonius) Föreningen Lärare i Ekonomiska ämnen – FLE (Hans Lindman) Bemanningsföretagen (Hans-Peter Lindqvist) Sveriges Marknadsförbund (Peter Nyström) Far (Karin Prytz) 2008 tog de första ca 200 DGE studenten Bakgrund till nätverk/alumnikoncept 6

7 Emma Gryvik Diplomerad Gymnasieekonom Grant Thornton i Linköping
Emma Gryvik, Diplomerad Gymnasieekonom på Grant Thornton i Linköping Emma Gryvik började arbeta som redovisningsassistent på Grant Thornton i Linköping direkt efter att hon tagit studentenen som Diplomerad Gymnasieekonom. - Jag bestämde mig för att arbeta något år innan jag studerar vidare. Som planen ser ut nu kommer jag att börja på högskolan nästa höst och arbeta deltid vid sidan om mina högskolestudier, berättar Emma. Emma fick sin första kontakt med Grant Thornton när hon gjorde tre veckors praktik under sin utbildning på Folkungaskolan som är certifierad att utbilda Diplomerade Gymnasieekonomer. Hon valde utbildningen delvis för att det fanns möjlighet till praktik. - Så här i efterhand, hade jag gärna velat ha möjlighet att lära mig ännu fler praktiska delar under utbildningen. Praktikperioden och ett bokföringscase som vi gjorde i skolan är det som jag tycker att jag har mest nytta av i mitt arbete idag. För Grant Thornton är samarbetet med utbildningen på Folkungaskolan ett sätt att fånga upp framtida medarbetare tidigt: - Vi kan se en ökande marknad för ekonomiservicetjänster och det är svårt att hitta bra medarbetare. En praktikperiod kan vara ett bra sätt att lära känna varandra, säger Daniel Carlborg som är kontorschef i Linköping. Arbetet som redovisningsassistent innebär till en stor del löpande redovisning, men kan också innebära hantering av momsrapporter och löneservice. Efter några års erfarenhet kan en ekonomiassistent hjälpa till vid årsbokslut. Emma arbetar än så länge mest med löpande redovisning. Hon trivs bra och tycker att det är kul på jobbet: - Tempot är högre än i skolan, men det har inte varit något problem. Jag lär mig mycket i arbetet hela tiden. - Det handlar inte bara om de konkreta kunskaperna. En viktig anledning till att vi valde Emma är att hon har ett driv och en förmåga att lära sig nya saker, säger Daniel. Grant Thornton har en plan för hur Emma ska kunna fortsätta att utvecklas i yrket. - När Emma bestämmer sig för att börja studera, är tanken att hon ska ha möjlighet att arbeta vid sidan av sina studier. Fördelen är att vi kan matcha det hon lär sig under utbildningen med mer avancerade arbetsuppgifter så att hon får möjlighet att omsätta teorierna i praktiken, säger Daniel. Emma hoppas kombinationen av arbetslivserfarenhet och högskolestudier ska göra henne extra attraktiv på arbetsmarknaden. Daniel ser ljust på Emmas framtid: - Hon kommer att ha en stor konkurrensfördel av att ha arbetat något år innan hon börjar studera. När hon är färdig med sina högskolestudier kommer hon vara en skarp ekonom som vi hoppas kunna behålla så länge som möjligt. Det är inte säkert att vi kan erbjuda Emma de möjligheter hon vill ha just i Linköping, men för oss på Grant Thornton är en intern omflyttning av personal är att föredra framför att tappa personalen.

8 Jacob Dyberg Diplomerad Gymnasieekonom Nordea i Gislaved
Jacob Dyberg, Diplomerad Gymnasieekonom på Gislaveds Gymnasium, som fått jobb på Nordea. - Jag fick kontakt med Nordea när jag gjorde min praktik under utbildningen på Gislaveds Gymnasium. Under vårterminen i 3:an fick jag erbjudandet att jobba extra på loven. Planen är att arbeta på Nordea-kontoren i Gislaved och Anderstorp under ett år innan jag börjar studera, säger Jacob. Jacob Dyberg Diplomerad Gymnasieekonom Nordea i Gislaved

9 Stina Mellqvist Diplomerad Gymnasieekonom PWC i Karlstad
Stina Mellqvist, Diplomerad Gymnasieekonom på PWC i Karlstad PwC sökte två gymnasieekonomer. Bland ett hundratal sökande blev Diplomerade Gymnasieekonomen Stina Mellqvist en av dem som fick jobb. - Det personliga brevet och anställningsintervjun visade att Stina är ärlig, mogen och trygg. Det är lika viktigt som att man har rätt ekonomisk kompetens, säger Karin Andersson, auktoriserad revisor på PwC i Karlstad. Stina Mellqvist har funderat på att läsa ekonomi på universitet, men innan hon satsar fyra år på högskolestudier vill hon prova om det är ett yrke för henne. Under gymnasietiden fick hon en första kontakt med PwC och när de sedan annonserade efter gymnasieekonomer bestämde sig Stina för att söka jobbet. När vi träffade Stina har hon bara jobbat någon månad och har ännu inte så många egna uppdrag, men hon känner att den utbildning som hon har fått på gymnasiet gör att hon klarar jobbet. Inledningsvis har Stinas jobb handlat mycket om löpande bokföring och avstämningar. Hon är väldigt nöjd med sin gymnasieutbildning på Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad, men om hon skulle få ändra på något, hade hon gärna sett att utbildningen innehållit ännu fler praktiska moment och mer arbete med affärssystem. - Jag lärde mig mycket om löpande bokföring under skoltiden, men vi fick inte möjlighet att arbeta så mycket med till exempel avstämningar som det är i det riktiga arbetet.” Inledningsvis har Stina en coach som hon kan fråga när hon stöter på problem. Efter att hon har skaffat sig erfarenhet, kommer hon att kunna jobba med kunder på egen hand. På sikt kommer arbetsuppgifterna kunna handla även om bokslut, årsredovisningar och deklarationer. Stina trivs väldigt bra på PwC och ser att det finns utvecklingsmöjligheter internt. - Det finns mycket interna kurser och utbildningar att gå. Jag har redan anmält mig till mina första fortbildningar. Även om Stina väljer att läsa vidare vill PwC gärna hålla kontakten med henne. - För oss är naturligtvis mycket vunnet om vi kan behålla kompetensen, säger Karin. Karin Andersson berättar att det inte alltid varit lätt att få tag på gymnasieekonomer: - För länge sedan fanns det många gymnasieekonomer inom branschen, men under lång tid anställdes nästan bara civilekonomer. Sedan några år tillbaka har vi på PWC börjat arbeta mer med redovisningstjänster och börjat anställa gymnasieekonomer igen. Till en början var det svårt att hitta dem, men nu har vi upptäckt att vi kan ta direkt kontakt med skolan, berättar Karin Andersson. Bildtext: Diplomerade Gymnasieekonomen Stina Mellqvist fick jobb på PwC. Mattias Svensson hjälper henne att komma in i jobbet. Stina Mellqvist Diplomerad Gymnasieekonom PWC i Karlstad

10 Patrik Robertsson Johan Olsson Diplomerad Gymnasieekonom
Patrik Robertsson och Johan Olsson tog studenten som Diplomerade Gymnasieekonomer våren Efter studenten gjorde båda ett års militär tjänst, men därefter skiljdes deras banor. Johan valde att studera vidare, medan Patrik valde att arbeta innan han påbörjar några fortsatta studier. Båda kan idag vittna om att de har stor nytta av sin gymnasieutbildning. Johan, som nu studerar till civilekonom vid Lunds Universitet, förstod redan första dagen att han skulle få nytta av sin gymnasiala ekonomiutbildning i sina högskolestudier. - När rektorn hade sitt introduktionstal tog han upp nästan alla de övergripande perspektiv som vi arbetat med under gymnasietiden och pekade på att det är viktigt att kunna se helheter och samband. Just nu pratas det exempelvis mycket om könsneutralitet och då har ju jag redan en referensram. - Utbildningen till Diplomerad Gymnasieekonom gav mig också praktisk erfarenhet av fakturering och processer i företagen som gett en praktisk koll som få av mina studiekamrater har, fortsätter Johan. Johan har också stor nytta av de kontakter han fick med företag under gymnasietiden eftersom jag kan utnyttja dessa även under mina studier i Lund. - Utbildningen gav mig ett bra kontaktnät som består av lokala företag. Detta har jag utnyttjat när jag behövt kontakter under mina högskolestudier, säger Johan. Patrik arbetar med att förmedla privatlån hos Freedom Finance. Han berättar att hans gymnasieutbildning var en av anledningarna till att han fick jobbet. - Det var inte så att de sökte en Diplomerad Gymnasieekonom, men diplomet blev ett sätt att visa upp vad jag kan. Det fångade deras intresse och gjorde att jag fick in en fot i arbetslivet, berättar Patrik. - Jag känner att jag har de ekonomiska kunskaper som krävs. Eftersom jobbet innebär mycket kommunikation med privatpersoner, var det också viktigt att jag under utbildningen fick lära mig att bygga upp ett kontaktnät. Johan och Patrik är båda övertygade om att de gått ”en av Sveriges bästa gymnasieutbildningar”: - Utbildningen till Diplomerad Gymnasieekonom på Ängelholms gymnasieskola är en utbildning utöver det vanliga som ger en bra ekonomisk grund. Lärarnas engagemang betyder mycket. Arbetet med fadderföretagen gjorde att vi fick se hur ett företag arbetar och det gör att man förstår och kommer ihåg det man lär sig. Patrik Robertsson Diplomerad Gymnasieekonom Freedom Finance i Ängelholm Johan Olsson Diplomerad Gymnasieekonom Civilekonomprogrammet Lund


Ladda ner ppt "Diplomerad Gymnasieekonom"

Liknande presentationer


Google-annonser